Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

6.2.13

la vremuri noi, tot noi (II)
Radu Călin CRISTEA

Într-o carte de interviuri (Ghilotina de scrum, Editura de Vest, 1992),<br /> Vladimir Tismăneanu (prescurtat - V
Vladimir Tismăneanu (V.T.) a avut o fericită
viață intrauterină în placenta Leviathanului comunist, unde
s-a înrolat, benevol și plin de înaripată abnegație, în
trupele de asalt ale lampadoforilor unui regim al instaurării terorii
absolute ca religie de stat. Marea majoritate a textelor publicate pînă
în septembrie 1981, cînd a părăsit România, de viitorul autor al
meritoriului volum Reinventarea
politicului – Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel
,
Editura Polirom, 2007, făceau front comun cu grandioasa masă de
producții emanate de aparatul propagandistic comunist.


Eseurile în care V.T. apela la surse bibliografice
accesibile nomenclaturii sau apropiaților acesteia erau doar
picături năclăite de torentele de odioase venerații aduse
de același zelator scrib comunismului și „Conducătorului“
iubit. Nu văd cum s-ar susține ideea că V.T. ar fi fost
măcar un clevetitor esopic al dogmelor oficiale, un elitist mai curățel
printre brutele nespălate din epocă: prins în același
inconturnabil cazacioc, V.T. n-a făcut un pas în afara figurilor impuse
ale unui joc convențional ce excludea de
plano
 orice minimă
excentricitate. Să-și fi ejectat V.T. scrierile penibile despre
împlinirea „visului de aur al omenirii“ dintr-o versatilitate dictată de
ambiții legate de ascensiunea în carieră și, pe fond, de un
neînfrînat simț al parvenitismului, sau a făcut-o, strîns unit în
jurul PCR și al personalității lui Nicolae Ceaușescu, din
devotamentul sincer al unei minți mancurtizate de „lupta întregului
popor“ pentru „societatea socialistă multilateral dezvoltată“ în
zbor spre comunism? Prima variantă mi se pare mai verosimilă: îl
ipostaziază pe V.T. într-un machiaverlîc pentru conspirarea căruia
a asudat din greu, mimetizînd un energumen devotat cauzei, un adept
credincios, cu prelungi accese de bigotism și predispoziții
sacrificiale, al cultului comunist.

Într-o
ineluctabilă ceață va dăinui refularea
conștiinței lui V.T., precum și dubios de prescurtatul
său tranzit (rite de passage, cum ar spune V.T.) de la maioul
comunist la blugii americani. Laxitatea morală care l-a cocoțat pe
V.T. pe culmile adorației comunismului românesc îl va fi ajutat să
se adapteze sprinten la depresiunile marilor canioane anticomuniste
americane. Într-o degajată mlădiere la noul context
biografic, V.T. și-a reziliat ditirambii despre măreția
comunismului și s-a lansat într-o impetuoasă cursă de
ștergere a încă naturalelor sale urme, devenind un anticomunist
radical. Șpagatul între malurile Dîmboviței și ale Potomacului
a fost precedat de o plonjare conformă cu extrema maleabilitate a
moralității sale în sferele academice americane, unde V.T.
și-a cîștigat destul de rapid o reputație justificată
inclusiv prin publicarea unor cărți de referință.
Răsturnarea de climat va fi fost, probabil, captivantă pentru un
virtuoz al tropismelor ca V.T. Într-o asemenea strategică repliere de la
dogmaticismul comunist la liberalismul democratic occidental, Monica
Lovinescu ar fi putut vedea o întruchipare a „omului-cîrlig“ metamorfozat în
„omul-plutitor“ (în
 Unde
scurte – jurnal indirect
, Editura
Humanitas, 1990, p. 198).
 


Marxismul de gumilastic: de
la canon la dilemă

Spălîndu-și creierul cu cei mai acizi detergenți cu
garantate efecte hiperamnezice, V.T. a efectuat acel salt mortal tipic, în
caracterizarea lui Alexandr Zinoviev, lui „Homo Sovieticus“ (vezi precedentul
meu comentariu din
 Observator cultural):
întorcînd armele împotriva sa, înspăimîntat de periculozitatea
propriilor amintiri, vechiul Tismăneanu (propagandist comunist, marxist
canonic, doctrinar de curte al ceaușismului) a fost măturat din
scenă de noul Tismăneanu (inflexibil anticomunist, marxist
dilematic, ceaușist „deleted“).

Nimic nu mai era ca înainte pentru V.T.: în primul rînd – comunismul.
Greu de contabilizat derutantele preschimbări de identitate ale lui V.T.
La fel de delicată devine asamblarea acestor sinuozități
caracteriale ale unui V.T. angajat într-un slalom uriaș între la fel de
impetuoase pledoarii pro și contra pe aceeași temă dată.
 Volatilitățile de memorie, precum și alegrele
încărcări și descărcări de conștiință
ale lui V.T. invită într-o subterană obscură unde autorul
cărții Scopul
și mijloacele
 [a nu
se citi eronat „Scopul (care scuză) și mijloacele“ – n.m.] – Eseuri despre ideologie, tiranie
și mit
, Editura Curtea Veche, 2004, a găsit întotdeauna o
scurtătură, cu nesinchiseala celui care știe că toate
labirinturile sale au fost dotate cu multiple exit-uri. Stăpînit de
o dezgustătoare agresivitate împotriva celor care, supuși unei
inchizitoriale judecăți, n-ar veni „din direcția pe care o
numim a liberalismului civic antitotalitar“ (în V.T. – editor, Anatomia resentimentului,
Editura Curtea Veche, 2010, p.8), comportamentul public al reputatului
profesor de științe politice al University of Maryland
contrariază prin aroganța asumării unei bizare poziții de spiritus rector în materie de anticomunism autohton,
fără o referire decentă și profundă la
abdicările sale morale din perioada comunistă de dinainte de
septembrie 1981. „A trăi în totalitarism, mai ales în cel din România
lui Ceaușescu, îndeosebi după mini-revoluția culturală
din 1971, era o tragedie, nu o șansă.“ Sînt de acord cu V.T. în
această privință; cu specificarea că V.T. a fost un
comiliton credincios regimului comunist și a oficiat, fără a
da semnele unei conștiințe schingiuite, cultul
personalității ceaușiste pe toată durata unui deceniu
mutilat de efectele „tezelor din iulie“. Mai exact pînă în iulie 1981
(tot în Amfiteatru,
nr. 7, p. 3) în textul „Impactul dialecticii“, unde sancționa vigilent
„atacurile denigratoare [la adresa marxismului – n.m.], ale căror
obiective includ chiar și desfigurarea mesajului său genuin,
alterarea deliberată a esenței sale“. 


Despre onoare și alte difficiles nugae

În
condițiile tăcerii aproape totale așternute peste această
lugubră decadă, am căutat, de cele mai multe ori, acul în
carul cu fîn. Trebuie să recunosc că n-am mai întîlnit în
documentările mele un autor care să mă constrîngă la o
atît de minuțioasă verificare a diverselor piste, mai ales a
acelora, de obicei false, indicate de V.T.

Un singur
exemplu. V.T afirmă (în Ghilotina
de scrum
, Editura de Vest, 1992, p. 44), referindu-se la cartea sa Noua stîngă și
Școala de la Frankfurt
 (Editura
Politică, 1976): „Sînt mîndru că nu era în carte decît un singur
citat din răposatul dictator…“. Ce aș mai putea adăuga?
Că V.T. nu cunoaște conținutul propriului volum? Că
manipulează cum respiră ori că amneziile sale, inclusiv sau,
în special, acelea privind biografia sa totalitară ridică alte
semne de întrebare? Întreprinderea mea s-a simțit, așadar,
îndrituită la un retuș bibliografic departe de orice pretenție
de exhaustivitate, dar care să arunce, totuși, o lumină
și asupra unei epoci cînd V.T. s-a făcut remarcat ca apologet al
regimului comunist, semnînd texte ce vorbesc de la sine despre un rîndaș
meticulos și habotnic aflat în serviciul comandat al propagandei unor
vremuri de tragică amintire. Contează,
pînă la urmă, ceea ce rămîne scris, cuvintele depersonalizate
și ferite astfel de sibilinicele tîlcuri ce le vor fi fost insuflate din
rațiuni nespus de perisabile.

Căutările mele nu-și mai aveau rostul dacă V.T.
își însușea rătăcirile comuniste în mod explicit, într-o
analiză dispusă să trateze o astfel de experiență
printr-o introspecție loială acceptării adevărului
pînă la expurgarea oricărui echivoc, și nu prin
mărturisiri mincinoase măcar prin deliberată omisiune,
anecdotice, aproape șugubețe și ascunzînd sub pecetea tainei
nerefuzatele ispite dintr-un timp smintit. Tăgăduirea acestei
mărturisiri reduce totul la o poveste despre, cum ar spune însuși
V.T., „adevăr, onoare și conștiință“. Sau, cu
vorbele lui Sorin Lavric, într-un remarcabil eseu cu titlul „Cum se
investighează crimele comunismului la români“ (
Adevărul Literar
& artistic
, 4 octombrie 2006, p. 3), în care, după ce
citează din cîteva articole ale lui V.T. de „repugnantă
supușenie intelectuală“, pune în cumpănă imposibila
jumelare a celor doi Tismăneanu – comunistul extatic și
anticomunistul instituționalizat:

„Să fim cît se poate de limpezi: problema nu este
că Tismăneanu a scris asemenea lucruri. Au fost, ca el, atîția
alții. […] Problema nu este așadar a cuvintelor în sine, biete
și seci dovezi de pervertire moral-intelectuală, ci a pierderii
oricărei pretenții de credit moral pe care autorul acestor cuvinte
îl mai poate avea astăzi. Ce credibilitate poate avea un om pentru care
visul comunist era o datorie și care, cîțiva ani mai tîrziu, le
ținea studenților americani cursuri despre oroarea comunistă?“
 


Un autor omis din Antologia rușinii 

În Micul dicționar
social-politic pentru tineret
 (prescurtat
 MD),
Editura Politică, 1981, V.T. ridică în slăvi
 socialismul științific (pp. 396-397):                                     

„Călăuzindu-se neabătut după
știința marxistă, P.C.R. aplică principiile generale ale
 s.ș. [socialismului
științific –
n.m.] în deplină
concordanță cu particularitățile specifice și
condițiile concrete ale țării noastre. Politica P.C.R.
reprezintă aplicarea creatoare a
 s.ș. în
România. După cum prevede Programul PCR: «Baza ideologică a
partidului este materialismul dialectic și istoric, socialismul
științific, teoria marxist-leninistă care pornește de la
practică și de la adevărurile universal valabile și
constituie o călăuză vie în acțiune, în lupta pentru
transformarea revoluționară a societății»“.

La nici doi ani mai tîrziu, în februarie 1983, V.T. debuta pe undele Europei Libere cu
vitriolantul eseu
 Socialismul dinastic în
România – Note pe marginea ascensiunii politice a lui Nicu Ceaușescu
. Pe
cine lua în balon V.T. în acest comentariu, reprodus în
 Arheologia terorii, ediția a II-a,
revăzută și adăugită, Editura ALLFA, 1996, p. 261?
Desigur – socialismul multilateral dezvoltat, partidul, pe proaspăt
adulatul „geniu al Carpaților“, ba chiar și pe colegul de
clasă Nicu:

„Desigur, din fereastra Comitetului Central al UTC-ului,
înconjurat de subalterni umili, el [Nicu Ceaușescu –
 n.m.] a văzut lucrurile în alte culori: își
închipuia probabil că, într-o bună zi, poate nu prea
îndepărtată, soarta îi va surîde îmbietor, asigurîndu-i, prin
moștenire, titlul suprem al socialismului multilateral dezvoltat, de
Secretar General al Partidului. […] Socialismul dinastic românesc, adevărată
contribuție a Secretarului General la «tezaurul comunismului
științific», este în fapt un regim politic aflat într-o
permanentă criză, obsedat de pericolul falimentului intern și
al subversiunii externe, întemeiat pe structuri de autoritate și putere
de un anacronism și o excentricitate fără egal în Europa“.

Definind spiritul revoluționar, V.T. face o cucernică
reverență în fața „sublinierilor“ tovarășului
Nicolae Ceaușescu (în
Convingeri comuniste, nr. 1, 1974,
p. 10):

„Spiritul revoluționar presupune curajul de a gîndi
realitatea în toată complexitatea ei, pentru că, așa cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu: «A fi cu adevărat
marxist-leninist înseamnă a fi un explorator îndrăzneț și
experimentat al drumului nou pe care îl deschide [
sic!]
omenirii socialismul și comunismul, un cutezător vizionar al zilei
de mîine, pornind de la realitățile și cerințele
arzătoare ale zilei de azi, precum și de la concluziile
generalizate pe plan teoretic, ale experienței de ieri și de azi»“.

V.T.
aplică adesea o tehnică rușinoasă, dar
sănătoasă: după o pioasă temenea adresată celui
pe care, mai tîrziu, avea să-l numească „un exemplu de dezvoltare
malignă a narcisismului“, ce supunea populația „viselor de
grandoare imperială ale unui dictator stalinist mînat de pulsiuni
imprevizibile“ (în Stalinism
pentru eternitate
, Editura Polirom, 2005, p. 250), V.T. se
contopește în efluviile gîndirii creatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Iată-l pe V.T. expunînd beneficiile democrației socialiste (înMD, p. 166) și
prefăcîndu-se că nu pricepe esența criminală a
realității comuniste din jurul său:

„Relevînd
semnificațiile adînci ale d.s. [democrației socialiste – n.m.], secretarul general
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta: «…Societatea
noastră, care a lichidat pentru totdeauna orice formă de exploatare
și asuprire socială și națională,
înfățișează tabloul garantării unor reale și
profunde drepturi și libertăți democratice, asigurînd
participarea egală la muncă a tuturor, retribuția în
funcție de aportul social al fiecăruia, manifestarea
neîngrădită a maselor în toate compartimentele
societății, guvernarea țării de către poporul
însuși, aceasta constituind o cerință obiectivă și,
în același timp, garanția construcției cu succes a
societății socialiste multilateral dezvoltate»“.


Descumpănește
uneori viziunea lui V.T. asupra unor concepte-cheie ale lexiconului comunist
în definiții cu un țipător iz de neo-stalinism anacronic. De
pildă, în 1981, anul apariției MD,
parohialismul național-comunismului ceaușist aruncase în
desuetudine orice asociere cu „internaționalismul socialist“.


Paradoxal, mai catolic decît
Papa Ceaușescu, V.T. visa nostalgic, peste capul dictatorului, la
ultimele răbufniri ale stalinismului retrograd, încă la putere,
totuși, la Moscova, pînă la moartea, în 1982, a Secretarului
General al PCUS, Leonid Ilici Brejnev. Tulbure brejnevist après
la lettre
, V.T. apără ultimele redute ale internaționalismului
proletar (în MD, p.
252):

„Pornind de
la premisa că i.s. [internaționalismul socialist – n.m.] exprimă
necesitatea obiectivă a unității strînse a tuturor
țărilor socialiste, PCR contribuie plenar la întărirea
solidarității dintre țările socialiste, la creșterea
forței și prestigiului socialismului în lume, la strîngerea
unității cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu
mișcările democratice și progresiste din toate
țările“.

În Raportul Final al Comisiei
prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România
 sînt decelate programele
aparatului comunist de îndobitocire a tinerilor prin inocularea unor
responsabilități revoluționare pivotînd în jurul tezei „omului
nou“ (p. 177):

„Regimurile
totalitare se remarcă prin atenția extraordinară pe care o
acordă încadrării politice a tinerilor și socializării
politice primare. Proiectul totalitar vizează cuprinderea tuturor
tinerilor și copiilor, de la cele mai fragede vîrste, într-un cadru
organizat și îndoctrinarea sistematică a acestora în scopul
creării «omului nou»“.

De citit în
oglindă cu citatul precedent: versat trubadur pe la curțile lui
Ceaușescu, V.T. demonstra, dimpotrivă, rolul tineretului în „lupta
dintre nou și vechi“ (în MD,
pp. 274-275):

„În
societatea noastră socialistă, o condiție primordială a
victoriei n. [noului – n.m.] o reprezintă
înfăptuirea consecventă și creatoare a politicii Partidului
Comunist Român. La realizarea obiectivelor fundamentale ale progresului societății
noastre, tineretul aduce o contribuție importantă, fiind
principalul beneficiar al n. promovat prin intermediul procesului
de învățămînt, pe care, asimilîndu-l cu prioritate, îl
răspîndește în domeniile sale de muncă“.

Variațiuni
pe aceeași temă, de astă dată cu un accent pe activitatea
UTC, într-un panegiric al colectivismului (în MD, p. 92):

„Expresia cea
mai înaltă a c. [colectivismului – n.m.] în perioada
edificării societății socialiste multilateral dezvoltate o
constituie unitatea moral-politică a poporului în jurul partidului, în
vederea realizării consecvente a programului de înaintare a
țării spre comunism. C. reprezintă un principiu
fundamental în desfășurarea vieții organizațiilor UTC, un
atribut esențial al profilului moral-politic al tinerelor generații
din țara noastră, angajate plenar în opera de edificare a
socialismului multilateral dezvoltat“.

În pofida
ostenelii relativizante depuse de V.T. și a iluziei sale de a fi
personificat un „marxism critic“, marxismul teoretizat de V.T. nu avea nici
volute, nici inflexiuni semantice: era doar același marxism rigid
și supus preceptelor dure ale ideologiei comuniste (în MD, p. 281):

„O
contribuție de seamă la îmbogățirea creatoare a m. [marxismului – n.m.] au adus și aduc
Partidul Comunist Român, secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Politica PCR, programul său
de edificare a socialismului și comunismului în țara noastră
sînt o pregnantă expresie a aplicării adevărurilor generale ale
teoriei revoluționare, ale m. la condițiile concrete ale
României“.

De la marxism
la „materialismul dialectic“, conceptualizat de V.T., conform strategiei
cunoscute, sub ocrotirea altui citat din Programul PCR (în MD, p. 283):

„Ca
metodă științifică de analiză a fenomenelor și
proceselor din realitatea obiectivă, m.d. [materialismul dialectic – n.m.] constituie,
împreună cu materialismul istoric (…), baza elaborării strategiei
și tacticii revoluționare a partidelor comuniste, reprezintă
garanția fundamentării lor științifice. «Baza
ideologică a partidului – arată Programul PCR – este materialismul
dialectic și istoric, socialismul științific, teoria
marxist-leninistă care pornește de la practică și de la
adevărurile universal valabile și constituie o analiză vie în
acțiune, în lupta pentru transformarea revoluționară a
societății»“.

Fariseismul
frenetic al lui V.T. îi joacă multe feste, unele, pînă la un punct,
amuzante. Prins în menghina unei autocritici involuntare, V.T. se
transformă în incriminatorul unor cauze pentru care pledase în calitate
de neînduplecat apărător. O miză înaltă: NATO. Mai întîi,
V.T., pe blogul său (04.04.2009):

„De la
înființarea sa, alianța a fost ținta unor atacuri furibunde
din partea propagandei dirijate de la Kremlin și susținută de
intelighentsia de stînga din Vest autoîmbibată cu sloganurile
cominformiste ale «luptei pentru pace»“.

Prin
deducție logică și respectînd plasamentul temporal indicat de
autor de la originea NATO cel puțin pînă la publicarea articolului
său (în MD, p.
298), ar rezulta că unul dintre atacatorii furibunzi „din partea
propagandei dirijate de la Kremlin“ și „autoîmbibate cu sloganurile
cominformiste ale «luptei pentru pace»“ ar fi putut fi însuși V.T.:

„NATO a
devenit un instrument al politicii SUA de coalizare a forțelor
reacționare împotriva mișcării pan-europene de luptă
pentru libertăți democratice și afirmare națională,
un bastion de scindare a Europei în «Est» și «Vest», acționînd
împotriva tendințelor de cooperare general-europeană, de
înțelegere și pace“.

Scrierile
ovaționiste ale lui V.T. s-ar fi putut opri la survolarea unor teme
abstracte și eliberate de obsesia unor aterizări regulate, pentru
realimentarea cu toxinele regimului, în „deșertul roșu“ al unui
univers de extracție demonică. V.T. putea măcar
să-și înfrîneze misionarismul între limitele unor raportări la
diversele curente ce animau exegetica marxistă, ceea ce l-ar fi
localizat, probabil, într-o nișă cu scribi de o verticalitate
morală mai încovoiată, dar nu, totuși, pînă, și
necontenit, la pămînt. Encomiastul comunist V.T. recuză însă
orizontul unor asemenea compromisuri, umanamente și în condiții
particulare, tolerabile și se lansează în disertații
pătimașe în care respinge direct sau tacit evidențele unui
totalitarism scelerat.

Rîvna
dogmatică a lui V.T. detonează în articolele în care acesta se
referă la cultură, democrație, umanism, intelectualitate,
comunism, PCR, Nicolae Ceaușescu etc. de parcă ar fi trăit sub
narcoza unei utopii solare și fără a schița vreun scrupul
etic în mistificarea unei tragedii istorice. Un exemplu, între multe altele.
V.T. consideră în cîteva din articolele sale (de exemplu, înMD,
p. 20) că o condiție sine
qua non
 a progresului
socialismului se atinge „suprimînd proprietatea privată asupra
mijloacelor de producție“. Așa au stat, într-adevăr,
lucrurile. Naționalizările, multe soldate cu ani grei de
pușcărie, au eradicat clasa burgheziei. Au fost, de asemenea,
expropriate proprietățile „moșierimii“, ale „chiaburilor“ –
cum au fost imediat calificați gospodarii cu stare de la țară
de propaganda stalinistă de la București. V.T. își va fi
amintind versurile lui Dan Deșliu din balada Lazăr de la Rusca:
„[…] Vine vreme de lumină,/ vreme bună și senină,/ din
măruntele ogoare/ să clădim ogorul mare!/ Să
scăpăm de chiaburoi,/ de necazuri și nevoi,/ că
partidu-așa ne-nvață […]“.

Au avut loc
masive și fulgerătoare exproprieri. Au urmat domicilii obligatorii
și valuri de deportări în „unități de muncă“ și
„colonii“ cu regim semicarceral. „Într-o notă-raport din 1 decembrie
1961, cu privire la arestările făcute de MAI și
procuratură în rîndurile țăranilor în anii 1951-1952, se
înregistrau, riguros, 34.738 de persoane“ (Dorin Dobrincu, „Colectivizarea
agriculturii și represiunea împotriva țărănimii din
România (1949-1962)“, în Comunism
și represiune în România – Istoria tematică a unui fratricid
național
, volum coordonat de Ruxandra Cesereanu, Editura Polirom,
2006, p. 115). Țăranii care se opuneau colectivizării
forțate au fost reprimați, unii dintre aceștia – prin
asasinate publice, fără un simulacru de judecată și înhumați
apoi, fără înștiințarea familiilor, în locuri ascunse, de
obicei la marginea pădurilor.

„Din
perspectivă istorică, colectivizarea a fost una din cele mai
importante acțiuni politice, sociale și economice ale
comuniștilor români, implicînd într-o formă sau alta cea mai mare
parte a populației. Prețul a fost uriaș, o generație de
țărani fiind sacrificată pe altarul unui Moloh modern:
maltratări, încarcerări, deportări, asasinate, distrugerea
sistemului de proprietate […]“ (Dorin Dobrincu, op.cit., p. 122).

Iată, prin
comparație, „adevărul“ lui V.T. despre infernul prin care a trecut
țărănimea (în MD,
p. 433):

„Revoluția
socialistă schimbă radical situația ț. [țărănimii – n.m.], o eliberează de
exploatare și îi creează condiții tot mai civilizate de
existență. PCR a promovat o politică agrară
flexibilă, creatoare, desfășurînd o largă activitate
politică pentru a convinge ț. să treacă pe drumul
cooperativizării agriculturii și întemeierii marii
proprietăți agricole socialiste“.


Ce vor fi gîndind, la
lectura acestui josnic text semnat de V.T., urmașii celor uciși
lent în deportări, departe de casă, unde a fost distrusă
viața a zeci de mii de familii nevinovate? Cum vor fi citind
această contribuție a panegiristului comunist V.T. foștii
deținuți politici și rudele lor? Dar descendenții
martirilor care s-au opus comunismului și, în marea lor majoritate, au
fost uciși, dar au rămas cu demnitatea nebiruită, după
ani de rezistență armată în munți? Dar rudele
țăranilor omorîți cu bestialitate pentru că au înfruntat,
ca niște eroi anonimi, opresiunea comunistă, aruncați fiind
apoi, de Miliție și de Securitate, în gropi comune, ca niște
animale? Se vor răsuci oare în cimitirele lor neștiute morții
care au ales să piară decît să „treacă pe drumul
cooperativizării agriculturii“, așa cum i-ar fi îndrumat viitorul
președinte al Comisiei
prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România

 


Două
întrebări. Plus ultima - cred
InimaRea - Miercuri, 6 Februarie 2013, 11:03

Prima:
A rezistat ceauşismul datorită propagandei? Nu, Armata, Securitatea
şi Miliţia - "Forţele Armate" - au fost paznicii
devotaţi ai nebuniei lui Ceauşescu (voi explica în alt loc ce-i cu
nebunia asta, dacă va fi cazul - desigur). Peste tot, în
"Lagărul socialist", instituţiile de forţă
(prompt servite de "Justiţia comunistă") au ţinut
populaţia cu fruntea-n pămînt. (Ori Armata Roşie, armată
de ocupaţie pînă la sfîrşit, în multe ţări
"frăţeşti".) Nu de teama de a-l contrazice pe un
Vladimir Tismăneanu înghiţeau românii milioane de ore de
"învăţămînt politic", şedinţe de tot
felul, ci de teama instituţiilor de forţă. Nu un Vladimir
Tismăneanu te ridica din şedinţă şi te trimitea la
Poarta Albă. De fapt, cine mama supărării era Vladimir
Tismăneanu, atunci? Unul din miile de politruci ai regimului, care
confereau puterii comuniste alibiul "convingerii masselor
populare". Pentru oricine avea ochi să vadă şi minte
să priceapă, vorbele şi scrisele activiştilor,
proagandiştilor şi lectorilor politici erau vorbe-n vînt - mînca
şi gura lor o pâine, poate chiar un cozonc - după caz. Dar cine se
uita în gura lor? Altele contau pentru oameni, nu vorbele - ce trăiau,
mai ales cum. Ba, cu cît se căsca prăpastia dintre propagandă
şi realitate, cu-atît erau mai dispreţuiţi
"clănţăii". Nu că le-aş lua azi
apărarea dar nici ei înde ei nu se simţeau bine, prea era gros borhotul
pe care se căzneau să-l mestece pre limba popo'hului. Pare
caraghios de spus dar asta e: Tismăneanu n-a fost stîlp al
ceauşismului, s-a văzut asta după ce-a plecat - nu s-a clintit
nimic de la locul său. Nici nu se poate compara cu "Cutremurul
Pacepa". Tismăneanu a fost şi el un băţ din gardul
despre care se spunea: Pe dinafară-i vopsit gardu', înăuntru-i
leorpardu'. Cădea un băţ din gard, imediat se repezea altul
să-i ia locul, împrejmuirea fu intactă pînă la sfîrşit. 

A doua: De ce-ar avea un istoric nevoie de îndrituire morală pentru a
descrie o perioadă pe care a mai şi trăit-o? Judecata
descrierii sale se face în termenii adevărat/fals. Pînă la
urmă, nu ardoarea stilistică a răspopitului Tismăneanu
dă valoarea operei sale anticomuniste, ci gradul de precizie a analizei
istorice a fenomenului istoric care-i este obiect de studiu. Deci, spiritul
ştiinţific în care este construită istoria sa despre comunism.
Aici ar fi de combătut - de-ar fi: Bate cîmpii ori descrie corect
fenomenul? Măcar eu unul asta aş fi curios să aflu: Este
Tismăneanu cu-adevărat o autoritate ştiinţifică în
materie de istorie a comunismului? Fiindcă, vorba filozofului bulgar -
ce e, e; ce nu e, nu e; şi-asta e. 

Ultima: Dacă Tismăneanu ar fi, azi, de partea "bună"
a politicii, ar mai fi demascat cu-atîta acribie? Nu din partea asta dar
sigur din ailaltă. Aici e problema peste care Tismăneanu trece cu
regală nepăsare: Sîntem copiii faptelor noastre (Unamuno, despre
Don Quijote). Şi alor bune, şi alor rele. Iar cînd
ne-amestecăm în politică, ştim - ori ar trebui să -
că "adversarii poltici" le vor vîntura pe cele reprobabile,
oricît le-ar flutura "aliaţii" pe cele de bine. Riscăm a
deveni "persoană controversată". Unii pot trăi cu
asta, nici nu se sinchisesc - ca Tismăneanu, însuşi. Poate că
are şi el dreptate: Dacă rămîne în bibliografia
anticomunismului, nu rămîne şi-n cealaltă - cu aia doar i se
bate obrazul. Totuşi, nu-nţeleg cum de se aşteaptă unii
ca el să-ntoracă şi celălalt obraz. Dacă nu mai are
de fel, v-aţi gîndit? 

Sine ira et studio: Tismăneanu e la capăt de drum, i s-a-nfundat,
n-o mai poate coti încă o dată. O veste bună, părerea
mea...

penibilBenedict Avramescu - Miercuri, 6
Februarie 2013, 11:06

Citatele
sint zdrobitoare, nu-mi vine sa cred. De ce nu le-a publicat nimeni pina
acum? Si RCC - altfel toate laudele mele pentru aceasta nebunie de
documentare - se putea trezi mai devreme. Daca aceste citate grosolane de
ceausist unsuros apareau inainte de comisia Tismaneanu sint sigur ca
onorabilul nu mai conducea nici o comisie. Sa-i fie rusine ca a tinut ascunse
asemenea mizerii si ne-a inselat pe toti.


mde, lumea-i
*plina* da *gunoaie*,nea
marin - Miercuri, 6 Februarie 2013, 11:34

io
cred ca autorul a facut un binevenit gest de "salubrizare". Macar de dragul alor care *nu o shtiau* & care, inocentz', o afla
"d-abea acum".Io atat am avut da scris,Nea Marin


problema
sentintelor moraleDingo - Miercuri, 6
Februarie 2013, 12:15

InimaRea
vorbeste despre influenta Tismaneanului asupra durarii in timp a
comunismului. Nu asta este important, ci sentintele morale pe care un
cameleon de tip Tismaneanu le arunca in societatea romaneasca de pe
piedestalul securist pus la dispozitie de regimul semidoct basescian.O societate nu este o rezultanta clar-diafana a unor doar cerebralisme. Nu
este o ecuatie care se scutura lenes de sentimentalisme. Raul este - poate
inainte de toate - cel moral, baltirea in miasmele unor culturnici de genul
tismaneanului.


Pana unde?Ion Ianus - Miercuri, 6 Februarie 2013,
12:35

Plutea
in aer un apasator "pana cand" in privinta acestui neincoronat rege
filosof al anticomunismului. Trebuia sa se intample, odata si-odata. Cineva
trebuia sa-l puna la punct pe cel transformat in autoritate si instanta
supreme. Pe cel coborat nedemn de pe soclul gandirii politice autentice la
argumetul partizan vulgar de tip Grigore Cartianu. Pana la urma, VT a slujit
cu fervoare tinereasca comunismul, apoi s-a dedicat cu matur oportunism
slujirii anticomunismului. Spre batranete, a trecut de la idei la persoane
pana a gasit pe cineva care sa-i semene in fapte. Se pare ca l-a gasit. Ce-ar
mai putea urma?


TismaneanuClaude Karnoouh - Miercuri, 6 Februarie
2013, 12:43

Nu
sunt deloc un admirator a domnului Tismaneanu, dimpotriva, comportamentele
lui mi se pare destul de jegosi, dar din pàcat acest article rosteste un text
extrem de mediocru. În primul râng porneste cu o definitie a comunismului cà
totalitarismul absolut (atunci nazismul este totalitarismul relativ?)...
astfel de parola relevà de o ignoranta crasa fata de cercetarile fàcute de
specialisti US în Istoria URSS-ului si comunismului... Nu este cu un
amatorism de ziarist cà epoca comunismului poate fi gândit în termeni
radicale... De fapt cazul lui Tismaneanu e foarte simplu... este povestea
unui arivist care intelege cum bate vântul cum rebuie sà te pui cu pterea
dominant... Mare banalitate prin intelectuali... îi avesti si aici printre
boieirii mintii care au ramas în România...

 


 


Da click aici ca sa vezi totul! VREI SA-I INTALNESTI? cin s-aseamana s-aduna la facebook peromaneste

Niciun comentariu:

Google
 

Postări populare