Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

31.12.15

Austeritatea și „opțiunea de vînzare cu specific de clasă“
Dialog cu Mark BLYTH de Iulia POPOVICI

Publicată anul acesta la Editura Tact, cartea economistului american Mark Blyth Austeritatea. Istoria unei idei periculoase este de departe una dintre cele mai importante analize recente ale politicilor economice euro-atlantice de după declanșarea crizei din 2008. Profesor la Brown University, Mark Blyth face în acest volum o genealogie a ideilor contemporane despre austeritate și demontează, elegant și fascinant, miturile care-o însoțesc.
Există o opoziție față de austeritate în mediul universitar și, mai nou, chiar în sînul FMI, sînt multe cărți pro și contra. Ce v-a făcut să scrieți această carte, și s-o faceți pe un ton relaxat, ironic și deloc… auster? Credeți că există un public generalist pentru astfel de lucrări?
Mă bucur că vi se pare amuzantă. Comedia și tragedia sînt foarte înrudite. Oameni Foarte Serioși care le produc suferință altora ca să le meargă mai bine, deși dovezile spun contrariul, asta e ceva absurd. Și totuși, continuă. Să crezi că oamenilor obișnuiți le pasă de randamentul obligațiunilor și apreciază tăierile de cheltuieli sociale pentru povara fiscală mai redusă promisă peste zece ani, cînd cei mai mulți se luptă cu aritmetica simplă, e ușor hilar. Mai puțin atunci cînd consecința e întărirea unor politici economice construite pe astfel de premise, cum ar fi noțiunea de austeritate expansionistă, care a reprezentat un element central în salvarea băncilor din Europa de Sud și de Est în 2009-2012. Totuși, uneori faptele se pun în calea unei bune ideologii. FMI a fost extrem de important în a atrage atenția asupra costurilor reale ale austerității. Ar trebui ca publicul să fie mult mai atent la asta? Da. Înseamnă asta să citești rapoartele FMI în varianta lor brută? Dacă chiar vrei să adormi de plictiseală, da. Există, în schimb, o piață pentru lucrări de macroeconomie pentru oameni normali? Absolut. Fiindcă să lași scrisul despre macroeconomie pe mîna Oamenilor Foarte Serioși e ca și cum ai lăsa războiul pe mîna generalilor…, o idee foarte proastă.
Unele dintre cele mai interesante părți din această carte sînt cele despre istoria intelectuală a austerității. Cum ați rezuma această istorie și de ce este ea atît de imporantă?
Avînd în vedere că ocupă două capitole din carte și acoperă 400 de ani de istorie intelectuală, e cam greu de rezumat aici. Dar o să încerc. În esență, liberalismul, ca filozofie politică, avînd în centru primatul individului purtător de „drepturi“, a avut probleme cu ideea de Stat din două motive. Întîi, după cum admit și John Locke, și David Hume, și Adam Smith, ai nevoie de Stat ca să creeze piețe. Ele nu vin de la Dumnezeu. Cineva trebuie să stabilească proprietatea privată, să garanteze contractele și, esențial, să supravegheze distribuția de venit și bogăția pe care le fac posibile piețele și care sînt foarte inechitabile.
Orice stat care e destul de mare să facă asta este și destul de mare să-ți ia proprietatea, de aici și cel de-al Doilea Amendament din Constituția americană (dreptul de a purta armă), deci n-ai încredere în el. Dar ai nevoie de el. Așadar, cum plătești pentru el? Avînd în vedere concentrarea de bogăție pe care o stabilesc piețele în absența mecanismelor de redistribuție, cei care pot plăti pentru stat vor plăti o grămadă pentru protecția oferită de el. Dar ei nu vor să plătească taxe. Aici intră în scenă piața de obligațiuni. De ce să plătești taxe cînd poți pur și simplu să-i dai cu împrumut Guvernului banii cu care să te protejeze, să-i primești înapoi cu dobîndă și să folosești dobînda ca să-i dai o lecție Statului atunci cînd face lucruri care nu-ți plac? Însă există un punct vulnerabil în această logică, spun acești gînditori (și aliații lor de mai tîrziu, pînă în zilele noastre). Punctul vulnerabil e că, pentru a-i face pe oameni să cumpere obligațiuni, ei ar trebui să obțină un randament al acestor obligațiuni la fel de bun ca atunci cînd investesc în economia reală. Dar de vreme ce datoria guvernamentală e garantată, de ce să riști cu capitaluri reale? Prin urmare, pura existență a datoriei face inevitabil ca ea să se tot adune, pînă cînd nu mai facem altceva decît să plătim dobîndă pentru ea, iar Statul sfîrșește prin a intra în faliment, tipărind bani pînă cînd banii nu mai valorează nimic. Singura soluție pentru această criză inevitabilă e să tai din cheltuieli și să oprești emiterea de noi datorii. Sună cunoscut? Ar trebui. Aceleași argumente ne sînt repetate astăzi, cu puține modificări, dar cu nume mai complicate (neutralitate monetară pe termen lung, efect de evicțiune, echivalență ricardiană etc.). Numai că există o problemă. Toți cei de mai sus greșesc. Chiar în cazul pe care Smith și Hume îl știau cel mai bine, Marea Britanie n-a falimentat. A recuperat rapid, a devenit o putere hegemonică globală, iar procentul datoriei raportat la dimensiunea economiei s-a mișcorat în timp. Creșterea vindecă datoria. Tăierile fac datoriile mai mari, nu mai mici. De aceea, toate datoriile zonei euro sînt în creș­tere, deși cheltuielile au scăzut. Această istorie intelectuală e importantă fiindcă ne tot spunem singuri aceleași povești și nu învățăm niciodată din greșeli.
În realitate, a existat vreo țară în plină recesiune sau în faza de recuperare în care austeritatea să fi funcționat în practică? De ce?
Dacă definim austeritatea ca fiind tăieri din bugetul public menite să coboare salariile și prețurile pentru a da încredere investitorilor în așa fel încît economia să crească în loc să se contracteze, răspunsul e nu. Multe cazuri au fost prezentate drept exemple de „austeritate expansionistă“ în anii ’80 și ’90. Le analizez pe toate în carte (Danemarca și Suedia, Irlanda și Australia). Toate confundă corelația și cauzalitatea. State mici cu monedă proprie și-au devalorizat această monedă în același timp în care partenerii lor comerciali mult mai mari erau în expansiune. Exporturile au explodat. Veni­turile au crescut. Cheltuielile au fost tăiate, iar economia a crescut. Dar n-a crescut datorită tăierilor. Asta e un nonsens. Uitați-vă doar la Grecia de azi ca să vedeți ce se întîmplă cînd tai o treime din cheltuieli. Pierzi o treime din PIB. Nu cîștigi nimic. Punct.
(Macro)economia a fost și este privită de marele public drept o știință, eventual infailibilă. În cartea dvs., pare că ceea ce se întîmplă acum în Europa, cel puțin, ține de elemente precum anumite păreri, de încredere, de impresia unor riscuri, de cît de leneși cred unii că sînt grecii și alți factori subiectivi. Cum funcționează, de fapt, lucrurile?
E macroeconomia o știință? Păi, folosește multă matematică. Vorbește despre echilibru și eficiență. Zice că are legi. Iar o parte din ea pare să urmărească realitatea, cel puțin o vreme. Dar să luăm în considerație următoarele. Imaginați-vă că în 2006 ați fi reunit toți Oamenii Foarte Serioși ai lumii. Toți șefii băncilor centrale, economiști, decidenți, și ați fi spus următoarele:
„OK, băieți (toți ar fi fost bărbați). Închipuiți-vă că vine o mare criză bancară. Putem lăsa băncile să se prăbușească, ceea ce ar însemna ca tot capitalul nostru (pensii, investiții etc.) să se prăbușească, deci în loc de asta o să folosim buzunarul public să salvăm sistemul. Acum, închipuiți-vă că aruncăm vreo 13 trilioane de dolari în masa monetară globală prin interven­țiile noastre. Închipuiți-vă că facem relaxare cantitativă la un nivel nemaivăzut și că în felul acesta distorsionăm prețul oricărei acțiuni, obligațiuni și case de pe planetă. Ca rezultat al prăbușirii ratelor la centru, trilioane se scurg pe piețele emergente, umflînd pînă la ceruri bilan­țurile lor și pe cele ale Chinei. Pe urmă adăugăm un stimulent fiscal, apoi urmă facem o mare contracție. Ce se va întîmpla?“.
Pentru mulți, răspunsul ar fi: „O să ai 20% creștere și 50% inflație. O să trebuiască să aplici o politică de contracție foarte severă ca să contracarezi asta. Ar fi un dezastru. O să fie inflație peste tot“.
Și totuși… nici urmă de inflație. Creșterea e abia pozitivă. Toate astea s-au întîmplat, iar macroeconomia n-are nici o idee de ce. Așa că din această perspectivă, dacă e o știință, atunci e una foarte fragilă. Cît înseamnă așteptări subiective? La bază? 100%. Economia e doar o rețea de așteptări reciproce. Dar sînt și trăsături structurale. Odată ce salvezi capitaluri private cu bani publici, acumulezi datorie publică. Odată ce liberalizezi finanțele, sfîrșești cu munți de datorie privată. Odată ce distorsionezi recompensele în așa fel încît cei 1% dețin acum jumătate de planetă, atunci cei care pot investi nu au de ce s-o facă, ceea ce explică de ce creșterea e atît de mică. Totul e despre așteptări. Dar e și despre proprietate și inegalitate.
De austeritate, spuneți, au beneficiat anumite părți ale societății – cei bogați și foarte bogați. Vedeți actualele politici economice europene ca fiind o chestiune de clasă? E actuala abordare a economiei o amenințare pentru democrație?
Da și da. Și nici nu rîd, nici nu glumesc. E mult mai serios decît ne imaginăm. Ceea ce s-a întîmplat de cînd a apărut criza e construcția a ceea ce eu numesc o „opțiune de vînzare cu specific de clasă“. O opțiune de vînzare e ca un contract de asigurare. Proprietarul primeș­te dreptul să vîndă ceva, la o anumită dată și un anumit preț, celeilalte părți din contract. Deci imaginați-vă primii 20% din distribuția de venit (cei ale căror capitaluri sînt pasivele băncii) avînd probleme. Ei au o „opțiune de vînzare“ asupra celor 80% de la baza distribuției, atîta timp cît capitalurile primilor 20% sînt „întregite“ de contribuabilii care plătesc pentru socializarea datoriei private în datorie publică, plătită apoi prin tăieri de buget. Cei din vîrf sînt astfel asigurați de cei de la bază. Deci ei capătă „toate recompensele și nici un risc“, iar ceilalți – „nici o recompensă și toate riscurile“. Într-o astfel de lume, se mai miră cineva că votanții abandonează partidele mainstream și caută soluții la extrema stîngă sau extrema dreaptă? Mainstreamul este perfect complice.
În cartea dvs., insistați că să mergi prea departe cu austeritatea e imposibil într-o democrație. Credeți că ceea ce s-a întîmplat recent cu Grecia vă poate contrazice perspectiva?
Încercarea Greciei de peste vară a fost fascinantă în multe aspecte. Primul au fost acțiunile nerușinat politice ale Băncii Centrale Europene. Limitînd lichiditățile către sistemul bancar grecesc pînă la un punct sub cel necesar unui sistem de plăți funcțional, le-a spus direct grecilor că n-au de ales. Deși au pierdut circa 30% din PIB și vor pierde și mai mult prin termenii noului acord, grecii par hotărîți să rămînă în zona euro cu orice preț. Așa că poate greșesc, iar unii oameni sînt dispuși să voteze pentru recesiune. Asta poate fi adevărat pentru circumstanțele speciale ale Greciei. Nu văd să fie adevărat pentru Italia sau Franța pe termen lung. Fie revine creșterea, și cu ea și locurile de muncă, fie ipoteza va fi din nou testată.
Unul dintre argumentele „intuitive“ în favoarea austerității, în România și aiurea, face o paralelă între obiceiurile de consum ale unei gospodării și cheltuielile publice. Cît de „greșit“ e să compari micro- și macroeconomia?
E atît de greșit încît nu e „nici măcar greșit“. Atîta vreme cît ai o monedă proprie, se aplică cele ce urmează: îți poți emite propria datorie și o poți plăti în moneda pe care o tipărești. Familiile nu pot face asta. Poți aduce oameni în țară și le poți taxa copiii mîine pentru o datorie emisă azi. Gospodăriile nu pot face asta. Datoriile deținute în țară sînt pur și simplu creanțe ale unei părți a societății față de alta – datorii care, din nou, sînt plătibile în moneda pe care o tipărești. Firmele nu pot face asta. Acum, dacă treci la euro și renunți la moneda ta, jocul se schimbă, iar statele devin oarecum la fel ca gospodăriile. Dar chiar și în acest caz, analogia nu ține. Și statele zonei euro pot emite datorie pe mai multe generații și-i pot taxa, ca s-o plătească, pe cei încă nenăscuți. Iar dacă datoria e folosită pentru investiții, ceea ce înseamnă că economia e mai mare în momentul cînd acești copii devin adulți, atunci mărimea datoriei, raportat la PIB, scade. Într-o gospodărie nu se întîmplă așa. Orice politician care spune altceva vinde brașoave.
Luînd în considerație că, așa cum dovedește cartea dvs., austeritatea e menținută de o anume retorică, nu de fapte care s-o susțină drept o politică eficientă economic, de ce-ar fi nevoie pentru ca opinia publică să se mobilizeze împotriva ei? E inevitabil să parcurgem întreg cercul și să declarăm moartea Statului bunăstării?
Dacă oamenii nu vor să se lupte pentru ceva, nici un fel de dovezi n-or să facă mare diferență. Dacă românii sînt dispuși să accepte că salariile lor trebuie să scadă ca să poată fi competitivi în raport cu chinezii sau că trebuie să plătească din propriul buzunar pentru lucruri acoperite acum prin taxe, atunci viitorul mai bun pe care și-l doresc pentru copiii lor va dispărea. Bunurile comune precum educația sau sănătatea impulsionează productivitatea. Societățile mai egalitare cresc mai bine. Campania de dezinformare privind austeritatea e parte din efortul continuu al celor care au totul de a nu plăti nimic. Au uitat că trăiesc într-o societate și că, la fel la Adam Smith și prietenii lui, trebuie să-și achite partea. Însă, cum ei dețin aproape totul, nu vor să plătească, așa că ne spun că noi trebuie să facem mai mult cu mai puțin. Dacă oamenii sînt dispuși să accepte acest mesaj, atunci partida e pierdută pentru Statul bunăstării și pentru oportunități sociale și economice pentru cei ca mine, care venim de jos. S-o recunoști nu ajunge. E nevoie de acțiune. Din nefericire, cei care-și dau seama de asta sînt noua dreaptă și noua stîngă. Partidele politice mainstream înghit consensul austerității, de aceea aceste partide sînt pe moarte și celelalte în ascensiune.
Cartea dvs. a apărut în aprilie 2013. Există, în ediția românească, o „aducere la zi“ pentru sfîrșitul lui 2014, dar multe lucruri s-au întîmplat în 2015. Ați adăuga sau schimba ceva în analiza dvs., în lumina celor petrecute în 2015?
Doar două lucruri. În primul rînd, nu sub­estimați niciodată abilitatea Băncii Centrale Europene de a înfrînge o democrație prin secarea băncilor ei. Eu am făcut-o. Apoi, nu sub­estimați niciodată abilitatea Oamenilor Foarte Serioși din Europa de a proclama o iminentă recuperare atunci cînd șomajul rămîne la niveluri de două cifre, iar creșterea productivității e foarte proastă. Eu n-o fac niciodată și, din păcate, nu sînt niciodată dezamăgit.

30.12.15

Despre lacomie, motorul capitalismului catre distrugerea speciei


The obsessive emphasis on economic prosperity and development reflects how rooted consumerism became in modern societies, whose chief purpose is reduced to ensuring financial growth even at the cost of well-being of its members. When growth in a country stalls, a daunting apprehension takes over public, newspapers compete to list what went wrong, and government leaders start to give defiant and inspiring speeches to uplift the morale of people as if in war times. In order to stir growth and attract investors from foreign countries, human life is often disregarded by governments, success of which is mostly determined according to their performance in economy. Increasing production and creating a perpetual need to promote consumerism became the only way for countries to have a powerful and healthy economy; therefore, a halt in consumption causes great many problems for the governments around the globe. While the constant deterioration of nature and exploitation of labour stand as a horrible and solid reality before our eyes, it should not be difficult to discern at what expense the much-desired growth is ensured.
The culture of consumption is embedded in the daily life to the extent that more people started to define their self-esteem according to the items they possess. Feeling valuable through the objects we purchase and finding a meaning to our lives in products prove much simpler than honing our human capacities to the fullest and enhancing our character with the light of knowledge. In this regard, we are never short of items to content ourselves with. Capitalist system never fails to flood us with a large variety of products; it depends on the ever-growing appetite of consumers to continue on a large-scale production. The vital aim of capitalism, however, poses itself as a great contradiction, as it targets to augment hunger by overfeeding it. The modern consumer is like the Gargantua in Rabelais’ fiction, he is before a rich table of succulent foods, but his hunger just gets greater with every bite he takes. The act of eating has long lost its purpose to feed, and gargantuan needs and desires destroy every bit of meaning that is left in life. Consuming what is produced became the mere objective of many who think themselves more respectable when they have the best item available.
The exponential growth of consumption brings the eternal damnation of life, since the frenzy of consumption deprives life from meaning and vitality. Many cling to define themselves with products and feel worthwhile according to their financial power to purchase, for the materiality of items thought to be utile for filling the great gap in spirituality that grows immense day by day. It reflects a serious degeneration, a substantial destruction of intelligibility, a step into a gruesome future in which people will have price tags on their foreheads. Nowadays, as gruesome as it sounds, it is not impossible to find a youngster who is ready to sell his kidney to get a new tablet. To illustrate, the case of an adolescent, from a rural province of China, who sold his kidney to buy a cellphone and a tablet was a puzzling revelation to many, as it showed, along many things, how human beings could be deteriorating into a level where dignity and honour do not exist and money can just buy anything. The youngster’s desire to have the brand-new products of technology was abused by some abject opportunists who, in every single situation, think of their profit without heeding the destruction their actions bring. Human dignity plays no role in their worlds, they are after satisfying their self-perpetuating savage greed that blights nature and ruins the lives of many.
The glazing desires of contemptible opportunists do not know any borders, the destruction they create befalls on each of us, and their richness comes with the suffering of masses. It is difficult not to lose faith in humanity when encountering wars, murders, and conflict of interests, which result in atrocity and sheer devastation. Every piece of earth is an arena of grim dispute; and many do not hesitate to commit themselves thoroughly to turn each part of nature into money, for nature to their eyes is nothing more than a resource which ought exhaustively to be exploited. It is not a living body, it is not a home for them, it is not a habitat that animals and human beings inhabit; it is a mere tool to be used for making money.
Torturing and extinguishing animal species by ruining their habitats, since the beginning of our century, have started to receive a pervasive and fierce criticism not only by environmentalists but also by everybody with conscience. The misfortunes of environmental destruction has not only stricken animals, with the affects of global warming, it caused oceans to rise and thereby dislocated many, it contaminated waters, and polluted the air we breathe. Those who are vicious towards nature would not spare human life for appeasing their greed. In the Amazon rainforest, loggers, after illegally cutting trees and hunting, killed many Indians, burnt their entire villages, and tortured children. The deforestation of the rainforest is one of the great problems the earth faces, but knowing that those who cut the trees there did not spare Indians living harmoniously with nature signifies more than what words can describe. In Peru, one entire Indian village was reduced to ashes, people were killed; in Brazil, Indian girls were found burnt. The problem persists to this day, as some loggers, for silencing Indians and breaking their opposition to deforestation, do not hesitate to slay entire villages. If political conditions were conducive, those native people, instead of being burnt to death, would be put for sale in slave markets. The methods of subversion change over time, but agony remains the same in essence. Because the Amazon is a vast jungle where policing is difficult, the little is known about the plight of Indians. That little information is, however, enough for comprehending the gravity of problem, as deforestation and ruination of nature reflect the gargantuan greed of some, which makes the earth hell for innocent many.
Marring nature in order to maintain the endless circle of constant supply and unceasing demand is an appalling phenomenon faced all over the globe. The difference in societal relations and financial development do not change the fact that, in different forms, in each country, nature is devastated due to the fathomless greed of humankind. In this case, the pervasive economic system of capitalism is nothing more than the embodiment of this bottomless greed, in which might makes right and profit determines every type of interaction. From the developed Canada to the underdeveloped Nigeria, nature has been blighted for the sake of overproduction that generates a colossal consumption. The case of Canada, however, is very curious, as it has long been regarded as a natural heaven, whose pristine forests and tranquil lakes drew a plenty of visitors from all over the world. Climbing to the Rocky’s and being entranced by the allure of nature, observing the grizzly bears in British Columbia; going north to cottages and thriving spiritually by the lakes, the surface of which mirrors the greenness of nearby forests, have never broken their spell on nature lovers. Nowadays, nevertheless, Canada is making headlines for quite a different reason. The country of natural wonders, when mentioned, does not arise a sublime feeling of nature anymore; in contrast, it brings to mind the destruction of environment, which could only be associated with sheer shame.
Portraying the scale of natural destruction in Canada could accentuate the importance of forming a new understanding of nature, as today’s system, guided by mere greed and endless profit pursuits, left us only a contaminated world whose peoples invariably suffer from inequality and injustice. The oil sand mining in Canada, in this case, has pernicious impacts on environment, and encouraged by the government, mining companies are relentlessly befouling nature. Releasing large volumes of contaminants into the air, the extraction of oil sands is considered as a very polluting process, since it entails the clearance of forests and the waste of water. In 2011, for mining oil sands, 170 million cubic meters of water was used, which equals to the same year’s total residential water use of 1.7 million Canadians. Because of the critical amount of toxins within, the discharge water is not recycled back into the rivers but stored in tailing lakes, and risk of toxins leaking into the underground waters is high. It is also known that wastewater, sometimes, is injected deep underground. The ecosystem of the Athabasca River, which flows into one of the world’s largest fresh water deltas, is at risk due to the constant water withdrawals. Also mining of oil sands emits three to four times more greenhouse gas than conventional crude oil production in Canada and the United States. Besides greenhouse gases, the extraction of oil sands also releases large amounts of different contaminants into the air. The oil sand mining has already caused the clearance of 715 square kilometres of forests, and it is estimated that by 2022, 18,6 hectares of forests will be disturbed daily.
The oil sands of Alberta did not only surface as a richness from the Arabian Nights, whose clandestine existence went unnoticed by the Canadian society, it also emerged as a testimony to the corrupting greed of humankind that spoils natural habitats. In a world where prospering financially became the sole purpose of existence, it rather looks out of place to offer that Canadians who deciphered the password to the cave of Ali Baba should just forget it in order to respire clean air. In the cave richness of centuries awaits them, there is huge amount of easy money to be extracted. They will know no boundaries to loot the fortune of nature; they will contaminate the air, trouble the waters, and destroy the habitats. Destruction is, in the end, what they are trained to achieve. They will look for the richness meters beneath earth while it stands just in front of them.
The heavy weight of overproduction and constant consumption falls on nature, and producers look meticulously for new resources to make use of. While the adverse affects of global warming deteriorate the life quality of billions of people, insisting on the growth based production model seems to be an insolent assault on the earth with a malicious target to extinguish the life within. Growth is the instantaneous appeasement of the gargantuan appetite, it is the direct aim of capitalism to ensure; without growth both in production and consumption, crises occur in economy, because remaining stable and calm in the capitalist system, even for a moment, means a financial suicide. There should not be a pause, not a moment of tranquility; with the great industrial means, economy has to extend itself, even at the cost of destroying the world. Not a piece of earth will remain unspoiled in the end, not a spoonful of water unpolluted, and not a breath of air uncontaminated. System has to grow, and every latent capacity of nature should be sacrificed.
The unceasing financial growth is promoted worldwide under the disguise of development, which brings to mind the realization of humane possibilities that lay dormant in humankind. Development, in the personal sense, means the realization of one’s true self; it involves the amelioration of problems that prevent one’s abilities to surface. Nonetheless, hiding behind these positive connotations, development, in the modern use, is nothing more than the dismantling of personality and life; it is nothing else than the destruction of nature and the promotion of consumption. Development, in the capitalist lexicon, is the gradual increase of wealth; the realization of human possibilities does not concern this concept in the capitalist use, as the gradual increase of wealth has always been deliberately distributed amongst a few. By hijacking the concept of development and using it as a justification for the growth based economy, capitalist ideology creates an illusion of well-being that is directly linked to consumption. In this system, the only role of human being is to consume as much as possible, and well-being is just a result of consumption, since the owned products and the ability to afford new ones are the sole criterions for development. At the root of obsessive consumption frenzy, which degenerates people into a level of no dignity and honour, lays the deceitful ideals of capitalism that creates illusions as a warranty for its existence.
The idea of development, merely linked to economic prosperity, created consumerist societies, whose value-free consciousness does not have the competence to grieve the demolition of the life-world. The consumption-oriented system, in this regard, alienated many of us from nature, as we no longer consider ourselves a part of it; nature is only a source of production in the modern era, the destruction of which is a necessity for the much-esteemed capitalism to perpetuate. Spoiling environment and creating an illusion of development, the capitalist system achieves to build a structure that draws boundaries to every concept in use. Its super-structure is considered as powerful as to assign an essence to humankind, and its achievement in envisioning and manipulating human behaviour is palpable.
In the capitalist world, human being is not recognized as an agent whose free will has the power to negate any type of causality. For our actions are believed to be predicted and directed through some manipulations that the capitalist system depends on, the mechanical process of causality is considered our intrinsic part which we could not overcome. Now, in the modern era, for the first time, human action is defined in the solidness of some projections; since human being, in the neo-liberalist philosophy, is no different than animals that are after feeding their hunger and securing their lives. The intellectual part of humanity is overlooked in a sense that every spiritual and intellectual strivings are disparaged, and remaining intellectual activities are emptied out. Even culture, which denotes the humanness of our species, is turned into an industry that pushes forward new products to eternalize the illusions of capitalism. These illusions achieve to divert reality to the degree that the suppressing capitalism, which positions humankind in the same level as animals and subjects them to the causality of market rules, is deemed a liberating system indispensible to freedoms. In fact, freedom, in the raging capitalist world, is confined to the borders of a shopping mall. Even though we are free to choose from one of the options presented, most of the times, we could not create our own. Thinking that we are often driven to purchase some products that we do not consider useful betrays the freedom in our era as a sad state of affairs. The limits of malls became the limits of our liberty. It is vital for capitalism to supply those malls at any expense, for what is at stake is our modern freedom. No forest, no lake, and no mountain will be spared in this process.
Under the great expansionist policies and growth numbers are the destruction of our life-world and the suffering of masses. We are in the age of construction; there is a purpose for our incessant attempts to bring the world into order, as we try relentlessly to exploit nature to construct the new. New buildings, new items, and new roads are always in the horizon, there is a rush to build and change. Although construction carries positive overtones, it always entails destruction. Every new building rises on the rubbles of something else, every item we have and see was created as a result of destruction. Fresh and glittering appearance of the new blinds us to discern the demolishment, which is the foundation of novelty. Virtue of the new is in proportion to what has been destroyed for its production. The coffee that many delight in drinking entails the deforestation of rainforests, exploitation of labour, and depletion of rivers. A t-shirt I buy mostly causes rivers to flow with chemicals, children sent into cotton fields, and workers to suffer in inexplicable conditions. A new cellphone, the release of which allures some ambitious consumers to spend a night in queue in front of stores, is made in low-wage countries, with the grim abuse of workers, that some in the production plants preferred suicide than work under dire conditions without any benefits. The restless construction of the new brings the destruction that many could not fathom. Life, in its all manifestations, is negated, and a sheer devastation of the world is constructed through the means of ruthless capitalism.
The exploitation of labour is a direct result of capitalism, the chief objective of which is nothing different than ensuring growth and increasing consumption without regarding the consequences of its inhumane policies. Garment workers who die due to negligence are the causalities of a greedy system that does not recognize any value in humanity. Although very saddening, the case of garment workers would clarify the destruction that our life-world is undergoing. In Bangladesh, where garment industry generates eighty percent of the total export revenue, 3.5 million workers produce goods for principally European and North American markets. Even though the industry is very profitable for the factory owners and resellers, the majority of garment workers earn approximately twenty-five euros a month. The working conditions are appalling, as many are forced to work sixteen hours a day without any breaks. Some workers finish their shift at 3 a.m. to start again the same morning at 7.30 a.m. The hazardous conditions in factories also leads to injuries and fires. Since 1990, more than four hundred workers have died and several thousand have been wounded in fifty major factory fires. Sexual harassment and discrimination are also widespread in the sector, and formation of syndicates is prevented. Profiting from suffering and blood, filling their pockets with dirty money, and thinking only for their own sake, it seems like the beast within some people have emerged and taken control of all the faculties we hold humane.
Many should be sacrificed for the comfort of the few. Inequality, in this sense, seems to stem from the fact that the existence of a lower class ensures the continuity of the low cost mass production; for the exploitation of labour could hardly be distinguished from the present day economic system. Inequality stands alongside with capitalism, it is not only a by-product of the free-market, but also a target to be constantly reached. Today, the greatest problems we face, including terrorism and wars, are the consequences of inequality, as the growing gap between the rich and the poor imply an immense cleavage which is not likely to be filled near future. By childishly closing our eyes to reality, we do not resolve anything. The scale of inequality is terrifying, and unless some action is taken for tackling the great wealth gap, future is to be a bleak one, prone to bloody revolutions. According to a report released by the Oxfam Foundation, the richest one percent owns the forty eight percent of the global wealth, leaving only fifty two percent for the rest. Statistics show that, by 2016, wealth of the top one percent will be exceeding the remaining ninety nine percent. Outrageously, wealth of the super rich eighty individuals is equal to the wealth owned by the bottom fifty percent; in this sense, what 3.5 billion people have to share is owned by these extremely rich eighty people. How long could this system of subversion and torture go on?
The links between capitalism and the destruction of nature are often overlooked, and challenges that our life-world faces are minimalized into their single being. The interconnectedness of problems requires to be approached through an all-encompassing philosophical critique of capitalism; for the destruction of nature and exploitation of labour have all emanated from the same abyss of greedy politics and economics. The formidable enemy of the life-world is the incarnation of our greed in the shape of capitalism, and our gargantuan appetite has granted on this system fatal weapons to ensure the destruction it strives to construct. It tarnishes the human dignity and honour, subverts the meaning of liberty and development, and generates colossal illusions to guarantee the continuation of its abuse. Because the enemy is nothing different than our own greed, rescuing the life-world from a sheer devastation is only possible through a spiritual and intellectual renewal that negates the illusions of capitalism. The world that is utterly wrecked by the brutal human greed can only be healed through the nobility of our actions, as human being has righteous qualities to foster. Instead of forgetting our humanness and defining our worth according to the items we posses, we should discern and counter the destructive problems that made us forget our virtues. In a world where many find refuge in the materiality of products and content with their power to purchase, a re-humanization should be pursued and realized. We all hope to reach bright days, in which meaninglessness of our lives will end, and all our problems will be resolved. Dreams of bright days will not be realized as a result of the demolition that capitalism implements in every sphere of life and nature. As the corrupting greed of humankind devastates the earth in its entirety and paves the way for a natural apocalypse, comprehending the scale and gravity of problems is indispensible for resolving them. No brightness awaits those who lack the courage to open their eyes.
References:

Jeremy Corbyn, the man of the moment

jeremy corbyn
To mark his first 100 days as Labour leader, he talks to HuffPostUK about the learning curve of being in the top job, his plans for foreign policy and his take on the United States Presidential race.Jeremy Corbyn is late, but he has a pretty good excuse. A one-man selfie-magnet these days, the leader of the Labour Party can’t get more than a yard down the road without someone stopping to shake his hand, request a phone photo or just have a chat.
He’s been out canvassing for two hours on a council estate in his north London constituency and was waylaid by voters, some of whom were pleasantly surprised that the Leader of Her Majesty’s Loyal Opposition was still diligently tending his local patch.
Arriving on his bicycle at Café Metro, a favourite greasy spoon of his next to Archway tube, Corbyn again can’t move without well-wishers wanting a brief catch-up. Finally, he sits down for a cup of coffee, placing on the table a sheaf of newspapers that say everything about his reading habits: the Morning Star and at least three Irish newspapers.
Interviewed by the HuffPost UK to mark his first 100 days as party leader, the veteran leftwing MP is very much on home ground in his Islington North seat. And away from the cameras and the Westminster hoopla of his new post, what has he been most affected by so far?
“The change of life,” he says, instantly. “In the sense that I’m under far more scrutiny than I’ve ever been in my life before. At one level, I feel irritated by it because nobody really likes it when you’re under scrutiny 24/7, but I’ve learned to live with that.
“The highlight for me is the sheer warmth of ordinary people. I’ve just been to a community centre up the road here. Everybody was saying ‘thank you for being here, it’s nice you’re still with us’, and of course I’m still with them I always will be. So I was delayed singing carols and we sang ‘We Wish You A Merry Christmas’ with great gusto.
“I was just talking to a lady just down here who said she’s only come back into politics because of what we’ve done with the Labour party. She said ‘I see hope’. And it’s that sort of thing that’s such an antidote to the scrappiness, negativity of Westminster politics and what a lot of print media do to me.”
As for that print media, he retains a sense of humour, despite the barbs. “When I was buying a paper just now, this guy said to me, ‘you don’t need to buy any of those, they’re all going to be attacking you’. So I said, ‘no, no, I’ve got no problems with the Irish Post or the Leinster Leader. Or the Morning Star.’”
jezza with huffpost mug
Jeremy Corbyn, complete with mug. 'HuffPost: It's just my cup of tea,' he joked.
He keeps his feet on the ground by visiting not just his own constituency, but also by getting out of London altogether. Corbyn has built into his new routine a strict edict that nearly every week he only spends three and a half days at Westminster and that the rest of the time he’s out on the road, away from the Parliamentary bubble.
“There is a sort of relentless demand on one, so every week Prime Minister’s Question Time comes round, every week there’s a whole lot of things that have to be done.
“And it’s balancing that with the need to not spend one’s whole time in one’s office, dealing with whatever crisis appears. I find if you are in an office, the crisis finds you. If you’re not in the office, the crisis finds somebody else.
“And so I’m very insistent on doing my constituency work and constituency surgery. I had to cancel two interviews yesterday because so many people came. I was there for five hours [which is two and a half hours longer than he’d put in his diary].”
Corbyn has been MP for Islington North for 32 years and at the last general election secured a huge 21,000 vote majority. Asked to list the main lessons he’s learned about the difference between being a backbench MP and being party leader, he is swift to reply.
“The media is one issue. And the levels of hostility I’ve faced are unbelievable. Frankly some of it is just plain abuse. I took a vow a long time ago that I don’t respond to personal attacks, I don’t make personal attacks, never have, never will because I think it just demeans politics.
“And if I’d started responding to all this stuff since the leadership campaign had begun, I’d then be in the trench with them arguing about whether my third cousin removed did or didn’t do something bad in 1956. So what? It’s irrelevant to anything.”
jeremy corbyn
Corbyn faces the media scrum as he leaves his home
But he’s also candid enough to admit that he has found it difficult to express himself clearly when faced with the demands of the media – and of his own MPs, the vast majority of whom didn’t vote for him in the leadership contest.
“The other side of it [leadership] is that decisions come to you and you have to take them. And I make mistakes like anybody else, I will make mistakes. And you have to reflect on it and you have to listen to people. That is the key.”
At a particularly tense Parliamentary Labour Party meeting last month, he came under attack for suggesting in the wake of the ISIL Paris attacks that anti-terror police should not operate a ‘shoot to kill’ policy. Backbench MP John Mann pointed out that his niece had been trapped in a Paris café fearing for her life.
Was it a mistake not being clear enough about ‘shoot to kill’ policies? “I thought I had been clear,” Corbyn says. “I obviously had not been clear, that’s one thing. It’s issues like that you have to recognise that people are always looking for one word you say, not the whole sentence. The late, great Tony Banks once said to me in the chamber, he said ‘Mr Speaker, if ever there is a doubt, no MP ever got the benefit of it’.”
tysonfury
Tyson Fury celebrates
As evidenced by the choice of local papers in the newsagent’s, Archway still has a strong Irish community. But one particular sportsman with Irish links, British heavyweight champion boxer Tyson Fury, has been almost as high profile as Corbyn recently.
Fury caused outrage when he claimed in one interview that women should stay ‘on their backs in the kitchen’ and that the legalisation of homosexuality was a form of evil. Fury is of Irish Traveller descent and claims to be an evangelical Christian.
So what does Corbyn think of the fact that Fury is on the shortlist for the BBC’s ‘Sports Personality of the Year’ 2015 Award? “I wish he hadn’t made those remarks,” the Labour leader replies. “I’m very unclear as to what he actually believes. I’d like to meet him and have a chat, if he’s up for it.”
Would he change his mind? “I don’t know him, so I don’t want to make judgements on him. I think there’s good in everybody. So let’s recognise we live in a world where people are gay, people are straight, people are transsexual, it’s OK, it’s not the end of the world, people have different faiths, it’s OK, it’s not the end of the world.
“I’d love to have a chat with him. I don’t know how he’d be with me, but I’m sure we could find something to talk about. I’m not a great boxer, but I have visited the local boxing club and had a chat with them and they do good stuff with bringing degree of order into kids’ lives, I get on OK with them.” But he won’t be voting for him? “No”.
donald trump
Donald Trump. Islamophobic, who, me?
Yet when it comes to controversy over tolerance, Fury is small fry compared to Donald Trump, the frontrunner in the race to become Republican nominee for the US Presidential election.
What does Corbyn make of Trump? “The idea that somehow or other you can deal with all the problems in the world by banning a particular religious group from entering the USA is offensive and absurd.
“I hope the American people will realise that it’s against everything that’s in the US constitution, it’s against everything that’s about freedom of speech, everything that’s about freedom of religion.”
The online Parliamentary petition to ban Trump from the UK, on the grounds of him committing ‘hate crime’, was the fastest growing of any in British history. It has now reached more than half a million signatures.
But Corbyn is clear that barring the tycoon from Britain is the wrong answer. In fact, he extends a personal invitation for him to see British Islam for himself. “I wouldn’t ban him from coming to the UK,” he says. “If Donald Trump wants to come to Britain, absolutely fine, he can come and join me in Finsbury Park mosque.
“And then he can come to the synagogue afterwards. We can have a chat there. We’d go around. We manage to have a coherent, multifaith, multicultural society in London, in Birmingham, in Leicester, all parts of this country. He’s welcome to come and see. He might learn something.”
He points out that local councillor Michelline Safi Ngongo, who is among his entourage on this busy Saturday, is from the Congo. The Café Metro is owned by a Palestinian, and among its staff members today are Ali from Egypt and Shehzad from Pakistan. All are keen Corbyn fans, as evidenced by the Jeremy Corbyn 2015 Calendar hanging behind the counter.
bernie sanders
Bernie Sanders, the closest thing the US gets to Corbynism?
Corbyn is the first Labour leader in decades to be unashamed of calling himself a socialist. As it happens, it emerged recently that ‘Socialism’ was the most searched-for term in 2015 in the online Merriam-Webster dictionary. Part of the reason for that was public interest in the rise of Bernie Sanders, the contender for the Democratic nomination for US President.
When Corbyn won the Labour leadership in September, Sanders was swift to offer his congratulations. Sanders said at the time that ‘we need leadership in every country in the world which tells the billionaire class that they cannot have it all’.
What sort of hopes does Corbyn have for Sanders in his race for the Democratic nomination? “I don’t know what the outcome is going to be,” he replies, pausing for thought. “I would guess that Hillary will probably win it in the end.
“But participating changes the debate. His challenging of the inequalities in the USA, of the corporate relief and fat cats compared to the working people, he’s standing up for public services as opposed to private services, I think has changed the debate.
“So whoever wins the Democratic nomination, some of what Bernie has been saying is going to end up being incorporated into that Democratic programme. So it might be that there’s going to be a real debate in the Presidential election, which is about the general direction the country takes. I hope that’s the case. And I’m very impressed by the numbers that Bernie is getting to his rallies and meetings and as he apparently was impressed by ours, in a much smaller country.”
Corbyn was considered a rank outsider in the Labour race at first, famously struggling to get enough fellow MPs to put him on the ballot paper. Could Sanders pull off a surprise and win the nomination? “He’s still got a chance, of course he has,” he said.
Clinton has been talking about hiking taxes for corporations and wealthy individuals. “I rest my case,” Corbyn says, smiling.
hugh grant love actually
Hugh Grant. The Prime Minister who stood up to the US.
As for the UK’s government relations with the United States, the Labour leader set out his views in his first big policy speech recently. Crucially, he talked of having a ‘more independent foreign policy’. So would it be fair to say he wants an end to the ‘special relationship’ between Britain and the US, and that he wants a different relationship?
“I am concerned that for the past 60 years we’ve essentially followed the US foreign policy all around the world,” he replies. “And with the exception of Vietnam war, in most cases we’ve got involved in either overtly or covertly supporting the USA.
“Not all cases, but particularly Afghanistan, Iraq, Libya, Syria. I think we’ve got to think about this, think about our interventions and think about where we go on these matters.”
He warms to his theme. “I see an active foreign policy as a foreign policy of international law, a foreign policy of human rights, a foreign policy of working with the UN, a foreign policy of looking at fundamental issues facing our planet: environmental degradation, the largest number of displaced people and refugees ever in world history.
“And we are not going to solve the refugee problem by electronic surveillance and razor wire. We’ve got to engage with it.”
But on the key issue of Britain’s alleged subservience to US foreign policy, he would change that? “I would want us to have a more independent foreign policy, a much more focused, human-rights based foreign policy," he replies.
“Because I have spent my life campaigning on human rights and justice, irrespective of the regime concerned. So for example, that’s why I raised Saudi Arabia in my conference speech because we have a very close relationship with Saudi Arabia, their human rights record is not very impressive.”
So, has he seen the British movie ‘Love Actually’, famous for its moment when a fictional British Prime Minister stands up to an American President and tells him ‘a friend who bullies us, is no longer a friend’? And has he run that fantasy through his head, that he is Hugh Grant standing up to Billy Bob Thornton? “I’ll look at it again,” he says, laughing. “I’ll watch it over Christmas. In general you get a lot further if you listen to people, by politeness and respect. I don’t shout, I listen then I talk.”
hilary benn
Hilary Benn delivers that speech on Syria
The UK's recent decision to join the US and other states in bombing ISIL in Syria was fiercely opposed by Corbyn - and still is. The House of Commons voted by a big majority to join the coalition, and 66 Labour MPs backed military action after an impassioned speech by Shadow Foreign Secretary Hilary Benn.
But the Labour leader makes clear he unhappy at the reaction on the night. “What I was appalled by was the end of that debate, with mainly Conservative MPs waving their order papers around, clapping and cheering," he says.
"Sorry, we were voting to send bombers in to bomb targets, putting servicemen and women at risk, civilians at risk, you can’t cheer when you’re going to war. That is 1914 Jingoism, that is past.”
Corbyn adds: “I think we rushed into something without enough thought. I made my point in my own speech to Parliament, very carefully. I asked a series of questions and I don’t believe I had proper answers to those questions. Even the Daily Mail said that the questions I’d put – which we thought about very carefully in my office – were relevant questions and have not actually been answered.
The Sun newspaper has reported that not a single one of the RAF's much-hailed Brimstone missiles has been fired in Syria because of a lack of targets. Does that help his own case on Syria?
“It proves something doesn’t it? The Brimstone missiles I was told never miss a target, sorry if you get a target wrong and we all make mistakes."
"I quote in my speech a Syrian family who live in this constituency. They are not lovers of the regime, they are not lovers of the Opposition, they are lovers of their family and life and they said our family is at risk.”
The Syria debate in the House of Commons provoked strong emotions on both sides, not least after Hilary Benn declared that ISIL were “fascists” who had to be defeated by military action.
The word “fascists” inevitably sparked comparisons with the Nazis, though Corbyn has before and since that debate insisted that he is not a pacifist. The Second World War is often described as a ‘moral war’, but can the Labour leader think of any other conflicts that Britain has been involved in that have been ‘moral’?
“The Spanish Civil War, Britain was not involved in it,” he says. “Going back a bit there was the naval blockade to stop the slave trade in the 19th century, that was morally just. Shame they didn’t bother to abolish slavery at the same time.
“I’ve been quite involved in a lot of UN operations over the years, I was a UN observer at the East Timor referendum in 2000. I’ve been very involved in that for a long time.
"There were mistakes made, there were flaws in the programme but fundamentally the UN role in fighting – remember there had been catastrophic deaths by the Indonesian army to suppress the independence movement – the UN did bring about eventually a settlement of sorts.
“I was very pleased to be there as a UN observer and also I’ve been in Congo and Cyprus as a UN observer.”
dresden bombing
Dresden after the bombs

As for “moral” acts in wartime, the bombing of Dresden by the RAF near the end of the Second World War proved controversial even at the time. Sir Winston Churchill expressed his own concerns within months of the heavy raids that killed 25,000 people in just a few days. Does Corbyn think that the Dresden bombing was needless or immoral?

“What I read of it, it wasn’t a military target,” he replies. “I think there are obviously huge debates about that and whilst one doesn’t want to necessarily reopen all the old sores all the time, surely bombing civilian targets is never a good idea? You can’t punish a population, you’ve got to win them round in the end.”

Corbyn has long supported the Stop the War Coalition, and he refused calls from some Labour MPs for him not to attend their Christmas fundraiser. But what about the future of a fellow Stop The War supporter, George Galloway?
The former Labour MP was expelled in 2003 and went on to serve as a Respect MP. He is currently running as the Respect candidate for London Mayor. Would Corbyn like at some point in the future to have him back in the Labour party?
“There is a five year rule,” he replies. “If he applies in five years’ time, it goes to the National Executive, they decide. Not me.” Pressed further if he would be unhappy at him being readmitted, Corbyn replies: “Let them decide.”
jeremy corbyn protest
The Labour leader, on the streets
Of course, Corbyn derives his authority over the Labour party from the huge victory he won in the leadership election in September. Winning nearly 60% of the electorate, he can justifiably claim to have the biggest direct personal mandate of any Labour leader in its history.
And with the party membership having soared from around 200,000 to more than 400,000 since May, nearly every constituency Labour party is having to cope with an influx of new blood.
But is there a danger that unless local Constituency Labour Parties engage with them quickly and in the right way, that all the new members may just drift away? “It’s a good question,” Corbyn replies.
“I was just out campaigning this morning in a nearby ward and we had about 30 people out with me. We are a very active and big local party, we have 3,000 members and 2,000 supporters so it’s a huge party.
“And there were quite a lot of new members there this morning who have never knocked on a door in their lives, never done anything for the Labour party before, completely new to it. And they were sort of nervous.
“Because they were knocking on a door for the first time saying ‘hello, I’m Jack I’m from the Labour party, we’re here to listen to your problems’. Engaging people is difficult and unless local parties all have the same open engaging approach that my own constituency does then of course there will be problems. We don’t want to lose people.”
Corbyn adds that the new members are more likely to stay if they are engaged in street campaigning rather than just turning up to party meetings or leafleting for elections.
“It’s also a question of changing the culture of the Labour party away from purely electoral campaigns and purely business meetings,” he says. “It’s also about engaging in open political discussion.
“That’s often counter-intuitive to politics, people like to do things as a step towards X as a step towards Y and so on. And it’s how you deal with people and campaigns. I want to see popular engagement in politics at all levels, that’s what will bring about the changes.
“It’s much more campaigning on the street. You go out petitioning for example on tax credits and we had a big win on tax credits, that helped three million people. That was a big achievement for the first 100 days. We go out campaigning on the Trade Union Bill, not just because it affects party funding but also because it affects so many other things.
“Michelline [Safi Ngongo] down here, a good local councillor, has been with the local party collecting stuff for Calais [refugee camp]. So it’s that kind of engagement in day to day politics that’s so refreshing and it’s good for the Labour party.”
angela eagle
Angela Eagle, in charge of a review of the National Policy Forum
As part of his shake-up of the party, the National Policy Forum is being reviewed by Angela Eagle with a view to seeing how it can work better. So what does Corbyn want out of the process?
“I haven’t completely made up my mind exactly how we’re going to do it yet. But there’s got to be a system which ordinary party members at all levels feel they can contribute to a serious policy debate.
“One idea Tom Watson and I put forward is the idea of a regional online/video/Skype conference discussing issues facing a whole community. The issue could be low wages and everything else. That would be a way of using social media.”
Ms Eagle has a specific remit to build ‘digital’ engagement as part of the review. But could new members who wanted, for example, to change party policy on Trident have a direct say through an email consultation ahead of conference?
“Yeah. I’ve done that on the Syria vote,” he replies. Several Labour MPs were furious at the email consultation on the free vote because they believed that it was an attempt to get local parties to pressurise them to vote against military action. Some questioned the sample size that was used, while others complained they hadn't been emailed at all.
But the Labour leader is unapologetic. “My views on Syria were very well known, I made them abundantly clear from the very beginning. I don’t resile from them at all. I felt that the party members ought to have voice on this. Some were very annoyed about it, but I sent an email to every party member and we got a very large number of replies.
“In 36 hours we got 80,000 replies. There may have been more later. We sampled them and we got overwhelming opposition to bombing. I hope that had an influence on what Labour MPs were thinking, I hope that had an influence on public opinion. I don’t apologise for that, I think it’s the right thing to do. And it’s something I will do again.”
trident nuclear
A Trident submarine

And so could a ‘Yes/No’ vote on something like Trident feed into conference? “Yeah. It could do,” he replies. But he stresses that the party needs to build its capacity to deal with email consultation.
“The problem with it is nuancing replies that come in. Because I’ll be quite honest about it, we have a management problem with dealing with responses.
“Within a week we suddenly found we had a backlog of 100,000 emails. So I invited a team of volunteers to come in for a weekend and they got that down to 10,000 by filing, sending on, sorting, analysing and in some cases replying.”
Yet he is determined to push on with the new approach. “There is a problem of engagement but to have a problem of engagement with those numbers of people is surely a good thing. And that’s what we’re working on,” he says.
“This is what social media unleashes and I think politics better get used to the idea it is here to stay.”
stop the war
Protests outside Parliament on the day of the Syria vote
As for the vexed issue of mandatory reselection of MPs, Corbyn has told the Parliamentary Labour Party that he has no plans to change the current trigger mechanism. He told the House of Lords Labour group recently that he has ‘no intention’ of changing the rules.
“The process works like this,” Corbyn says. “The boundary review takes place and that will be concluded by 2018. At that point if the sitting MP represents a substantial part of the new constituency a trigger ballot could be on -or not - as is now.
“If it’s a completely new constituency in an area not held at all by Labour then it’s an open selection. If members want an open selection, they have a trigger ballot mechanism to do it. That’s the failsafe system that’s there. I’ve got no proposals to change that.”
But what if party members in large numbers decided that they wanted to use the opportunity of the coming boundary review to overhaul the rules? “It’s not upto me, it’s upto the party to decide,” he replies. “I am not a dictator”.
Pressed further on whether he is agnostic or has a firm view on it, he says: “I think we should all be accountable to our parties but I also think that accountability should be a process of engagement: that MPs do engage with their constituency parties, do engage with their constituents and MPs do change their minds on things because of local opinion.
“That’s not wrong. there’s nothing bad about that and many MPs clearly changed their mind on the Syria vote between what I was picking up when the proposal first came and what happened five days later.” So he’d like to see more of that? “Absolutely, what’s wrong with it?”
jeremy corbyn commons
Corybn in action in the Commons
The Syria debate, with its free vote, heralded a new era in policy for Labour in Parliament on such a vital issue of peace and war. Many of Corbyn’s critics have pointed to his 500 rebellions against the party whip over the years, so which one was he most proud of - and which one does he perhaps think he should have sided with the Labour Government?
“I could have sided with the Government on some of the anti-terror stuff [renewing the Prevention of Terrorism Act]. I didn’t. Not because of terrorism but it’s hard to explain to people because it was post-7/7 Britain, but I said we are not going to deal with these problems by getting greater levels of unaccountability of security forces.
“I’m very proud of the fact that I voted against the Iraq war. And proud that I voted strongly not for students to be saddled with thousands and thousands of pounds worth of debt.”
He adds: “Somebody asked me during the election campaign, ‘what regrets have you had?’ I was a bit tired and I said “Je ne regrette rien”. But he smiles, and it’s clear that he still sticks by the verdict.

As well as a new foreign policy and new politics, Corbyn’s third ‘pillar’ is his ‘new economy’. And he’s had no regrets about installing his old friend John McDonnell as his Shadow Chancellor, complete with a string of economic advisers from Thomas Piketty to Joseph Stiglitz.
But what does he say to those who argue that the British public have for a long time been contradictory on tax and spend, wanting European style public services with US levels of taxation?
“I don’t think people think that. I think they do get the combination of ‘you pay in to get a good pay-out’. That’s in the sense of a payout through a social wage, the social wage being a health service, local government, education, social care, mental health services, all those things.
“You pay in and you do get out as a result of it. We’ve had a debate which is essentially the Tory party is trying to shrink the state initially by privatising services, on the belief that somehow or other it is going to be cheaper, it isn’t. And another attempt was PFI, I think most hospital deficits are connected to PFI.
“We then look at the government’s current proposals which are essentially tax cuts through corporation tax, inheritance tax and underfunding of public services as a result. We don’t deal with the problem of the debt and deficit by cuts.
“You grow your way to prosperity, you don’t cut your way to it. John’s proposals is essentially that we invest in an expanding economy, but don’t set an arbitrary date for a budget surplus.”
But to pay for the NHS and more housing shouldn’t he be straight with the public that he’s going to have to put up taxes in some way? “There’s three ways of raising money,” Corbyn replies.
“One is you raise everybody’s income tax, I don’t want to do that. You tax the very wealthiest and the corporations, I think that’s reasonable to look at those areas. The other is to expand the economy and cut down on tax avoidance and tax evasion.
“Inequality is a terrible waste of time, a waste of people’s resources. Low ages are counter-intuitive to an expanding economy, inefficient. You pay more in wages, get more in in tax, you get people living a higher standard, you get more money. It’s a kind of circle.”
nuneaton
Corbyn at a rally in Nuneaton, exactly the kind of Tory-held marginal Labour needs to win power

Yet while that message may work with a Labour audience, as does his anti-austerity campaigning, how is he going to appeal to the Tory voters in the south and in marginal seats that he needs to win an election? Is he going to appeal to their self-interest or will he just tell them Labour cares more than the other parties?
“There is a self interest in voting for a society where there is health care for all, where there’s a mental health service for all, where there is education service for all,” he replies.
“And above all a housing policy that doesn’t end up with young people staying in their parents’ home until their 30s or 40s because they can’t afford to rent, they can’t have a council place, they can’t afford to buy.
“So my message to them is: think about the kind of world the Conservatives are creating where the disposing of state assets, shrinking the state and in the end you and your children are going to have problems. And adult social care may not be available for those that desperately need it. If we want to live in the kind of decent, cohesive society that I think everybody aspires to, then listen to what we are saying and think about it. Osborne selling off public assets, cutting taxation for the very richest isn’t going to bring that about.”
houses for sale
Britain's property market, for sale and for rent, is currently pricing out millions
Given that housing has risen up the political agenda in recent years, how will a Corbyn Labour party convince voters that it will do something radical about the shortages affecting young people and others?
“I absolutely get it on housing. I represent a community that is being socially cleansed. Socially cleansed of people who rely, often in work, on housing benefit to survive. The benefit cap prevents them staying they have to move out and the whole area churns, children leave school they have to go somewhere else.
“So what do we do about housing? One, recognise there is a huge housing shortage. Two, recognise that there a lot of deliberately empty properties through land banking. Three, that the sale of council housing and housing association properties is creating a crisis as deep as created by Right to Buy by Margaret Thatcher.
"In the borough we are in the moment, if the Conservative proposals go through on forced sale, we will be forced to sell 6,000 properties when there are probably 10 to 15,000 families in desperate housing need, it makes no sense at all.”
Those are the problems, but what are the solutions? Corbyn points out that Shadow Communities Secretary John Healey is drafting a set of detailed policies but he already has his own thoughts.
“My priorities are one, invest in council housing with lifetime tenancies. Two, regulate the private rented sector on quality on length of tenure and in areas of high rent levels like London there has to be maximum rent levels put in by region or by income level there’s got to be an affordability there. Germany has a very large private rented sector, it has long term investment, it is fully regulated.”
As for the way young people are priced out of the property market, for sale and rent, Corbyn says it’s a sign of what’s wrong with the economy, away from the growth figures.
“We are running an economy where we pretend that rising property values equals economic growth. It’s nonsense. The rise in value of a stack of bricks and mortar, steel and wood and glass is just that, bricks and mortar, steel and wood and glass. It has the same intrinsic value.
“Instead we have this house price inflation which is claimed to be a good thing. It’s not actually. But there is of course a buy-in to those who own a place.
“I own a house, well it’s a shared ownership,” he says. A twinkle in his eye, he then says: “Me and the bank share it – a mortgage it’s called…I don’t want you to get the wrong idea.”
jeremy corbyn
Corbyn meets the media scrum outside his house
There’s often a twinkle in Corbyn’s eye. During the interview, two women who have been sitting at a nearby table get up to leave, but not before wishing their MP well. They give him the thumbs up and he asks “You’re alright? Lovely to see you.”

One of the women notes the size of the Corbyn crew present in the small cafe - his fellow party canvassers, his communications director Seumas Milne, his wife Laura Alvarez, the HuffPost photographer. “How do you cope with this pressure?” the woman asks. “That’s your bodyguard is it?”
Corbyn laughs and replies: “Laura is the Number One bodyguard. And the other two ladies behind her they’re all bodyguards. They’re my protection.”
When it comes to the media, Corbyn sounds like he’s preparing some further protection. Some in his party want fresh curbs on media ownership in the 2020 manifesto, does he agree?
“I’m a member of the NUJ, I fully understand the importance of an independent media, an investigative media, I get all that,” he begins. “What I don’t get is the way in which the media, particularly the print media, can be routinely abusive and feel that that is perfectly OK.

“I think there does need to be multiplicity of ownership. There does need to be a wide variety of it, and no crossover between broadcast and print media. That’s what I’d want to see. So I am looking at those issues and we will put forward something on it.

“But I also recognise that media has changed a great deal. Social media and internet have completely changed the whole game. We have a 24 hour media age which has it’s ups and downs. The upside is that you can find things out very quickly, the downside is it can be completely inaccurate and gets a life of its own very quickly.”

Some critics point out that three families own more than 60% of Britain’s national newspapers, would he do anything about that? “I would want a divestment of some of that, so share that out a bit more,” he says.
“Also local papers do play an important part in communities. There’s a monopoly. If you look at every region, the local papers have often all but disappeared and become some regional editorial function that lives off press releases. I’m an obsessive buyer of local papers. Wherever I go I buy a local paper, I read them on the train. Sometimes they’re great.

Theresa May seems to have shelved ‘Leveson 2’ - the second part of the media inquiry which was meant to cover illegal practices and police corruption. What does he think of that?
“I’m concerned that they are delaying on it. It’s got to be done. We cannot have this degree of practice going on. What was exposed was utterly appalling practices, intrusion on individuals and it’s got to stop.”
As for new media, Corbyn, like many around him in his senior team, believe that they can bypass some of the newspaper criticism by utilising Facebook, Twitter and other tools. The extent of the changes doesn’t daunt him, he says.
“When I was 18 I was in Jamaica as a volunteer, I was there for two years. Then I went round Latin America on my own, I was away from home for a long time. I made one phone call the whole time I was away. And when I phoned my home, they were out. We communicated by letter. They had no idea, where I was going, I didn’t have much idea where I was going. I thought it was all perfectly OK.

“The idea now that you would go travelling around Bolivia or Peru on your own and have no contact with anybody for months on end, they’d be Facebooking and Facetimeing the whole time. In my own lifetime, it’s changed and it’s good, it’s great.”
piers corbyn
Piers Corbyn, brother of Jeremy, back in 1975. Beards were a family thing.
Corbyn’s brother Piers preferred the ‘old media’ of television recently to talk about his views on climate change. Piers, a meteorologist who believes that global warming is down to the sun rather than man-made emissions, appeared on BBC’s This Week programme to say Jeremy was ‘very much in favour of debate’ on the issue but had to toe the Labour line.
What’s Corbyn’s view of his brother’s argument? Is he an eccentric? “I have the debate with him almost every day. And Christmas lunch can be very long with him.” So he is a firm believer that climate change is man-made, that all the evidence shows it? “We have been throwing a lot of stuff into the atmosphere, all of us human beings, for the past 200 years, particularly in the United States, Western Europe, now China and India,” Corbyn replies. “Does anybody seriously believe that all that air pollution hasn’t had an effect?”
Well, his brother seems to seriously believe that. “Piers and I have a debate about it. He’s brilliant at weather forecasting. And he does do solar activity as a way of predicting weather, he’s brilliant at that. I get that, I understand that. He’s a very brilliant guy, I just don’t agree with him that there is no human factor in climate change. He says there is a natural process.

“That is true, you look at historical records take Antarctic ice cores and all that, there’s clearly changes in temperature and so on over geological time and other time, but I cannot believe that [it’s not man-made too]. I was in Paris and I was fascinated by the process, we held a public meeting with Naomi Klein and myself speaking, 700 people came, we had a great time.
“My views are strongly that we’ve got to act. The fact that we’ve managed to reduce carbon emissions during a period of some degree of economic expansion, by regulation, has got to be a good thing.”

David Cameron in early 2014 suggested there was now an evidence based link between flooding and climate change. Will the extreme weather events we’ve seen in recent years change the debate?

“I hope so. The effects of climate change globally are very serious. I was in Cumbria for the floods there and the effects of them. There has to be an approach which is both flood defensive and holistic. Globally, there’s a very large number of environmental refugees as well as political refugees.”
jeremy corbyn mosque
Corbyn, outside Finsbury Park Mosque.
The need to act to save the planet from global warming is held with an almost religious fervour among some environmentalists. But when it comes to religion itself, it is unclear where Corbyn lies on the spectrum of belief and non-belief.
Some people think he is an atheist, others think he’s an agnostic, so where is he on the issue? “I don’t want us to move into religious politics in Britain,” he replies.
“I respect all faiths, I probably spend more time going to religious services than most people, of all types. I go to synagogues, I go to mosques, I go to temples, I go to churches, and I have many humanistic friends and I have many atheist friends. I respect them all. “

But is he a believer, is there a God for him, or is that a private thing? “It’s a private thing.” Is there a spiritualism that appeals to him? “I like looking and thinking at the natural process in this world, how we survive on this planet.”
And to those who say he’d make the perfect Buddhist? “None of us do perfection, do we really?” he smiles.
“I suppose I am interested in sustainability of the natural world. And that actually becomes a question of belief. You see my view on environment is it’s as much a mentality, as much as a physical thing.
“It’s a mentality of the limits of what we can do to this planet and the sustainability of it, reuse it, recycle it. If the generation ten on, when you and I are long gone, is going to have a life, then we’ve got to do something about it now.”

So, to put this to rest, if someone writes Jeremy Corbyn is an atheist, is that untrue? “There are so many things about me written that are unfair, unjust and ill-searched that it would be wrong,” he says. “I’m not going any further than that, belief is a private thing.”
jezza and paul waugh
Corbyn showing off his ear-wiggle
How about his sleep regime? Does he get eight hours or does he survive on a punishing Thatcher-style four-hours-a-night as many politicians seem to? “I don’t get eight hours, I never have done. Maybe six. I sleep fine but not very long,” he says.
He then delivers his most chilled-out response of all. “I’m not a stressed person. I believe you’ve got to look at things, you’ve got to do your work, you’ve got to be responsible about it, you’ve got to listen to people about it. But stressing isn’t going to make it better.”

Corbyn is certainly relaxed in Cafe Metro. After a morning’s canvassing and Christmas carolling at his community centre, he’s in good spirits. At one point, he reveals that his party piece is being able to wiggle his ears, hands-free. “Can you move your ears?” he asks his comms chief. “‘I wouldn’t even know where to begin with the ear movement,” is the reply.
Undaunted, Corbyn says to his wife: “Did you know that Laura, I can move my ears?” She replies that her father used to be able to do it. Corbyn smiles: “If you see me moving my ears, there’s something very special happening.” HuffPost tried to capture the wiggle on video, but didn’t quite succeed.
Corbyn’s supporters say that much of his appeal stems from his authenticity and his ‘straight talking’. He’s indeed famous for his principled stances on issues, but the public also like politicians who occasionally put up their hand and admit they got something wrong. So has he ever changed his mind on any policy?

There’s a pause. “Hmm. Fracking?” he says, briefly, without elaborating. “In some cases, I’ve taken a kind of agnostic view on something and then realised it’s either good or bad.
“I don’t jump to conclusions on things, yes I have strong principles on democracy, on human rights, on sustainability, on equality in our society. Does it mean you never develop a policy? You do. I was a trade union organiser, I was a councillor, I think you have to listen to people.”
So compromise is not a dirty word? It’s part of politics? “Yes,” he replies, before adding swiftly: “It doesn’t mean you avoid your principles.”
bolivia
Bolivian president Evo Morales with Paraguay's Horacio Cartes
Corbyn has long been seen as an internationalist who supports other political leaders, from Hugo Chavez in Venezuela to name but one. So, which country would he live in if it wasn't Britain?

"I have travelled in my life a great deal. I've been to probably 70 countries in my life. Everywhere I go, I think 'could I live here?' And you look around, wherever you end up living you make the best of it,” he says.
Pointing to those in the cafe, he says: “There’s people in this very place here…he’s [the cafe owner] from Palestine, she's [his local councillor and fellow canvasser Michelline] from Congo, people have made their homes here.
“It's different from where they've come from, they've adapted and made a contribution. If I end up living in the Congo where Michelline's parents are from, I'm sure I would adapt and be fine.
“The most interesting experience in my life was being sent to Jamaica at the age of 18 and being told to work with young people. I was only about two years older than most of the kids I was working with. It was pretty hard going actually, but it was wonderful. I didn't go to university, I did that instead."
But was there any country whose economic and social policies you most admire. Is there one country? Norway, Sweden, Latin America?
“Scandinavian countries I admire. I admire what Bolivia has achieved particularly in the elimination of poverty, sustainability on the environment and sharing out its mineral wealth.
“It’s very interesting what’s happening in Bolivia, it’s a re-flowering of the indigenous cultures in Bolivia which I find absolutely fascinating. I went to Bolivia first when I was 19. I went back two years ago, very interesting.”
arsene wenger
Arsene Wenger, another manager of a red team
One thing Corbyn would miss if he lived overseas would be his local football team, Arsenal. His son Ben works as a coach with the youth team at Watford. Yet Watford are flying high in the Premiership. When Arsenal play Watford, who should win? "I love Ben dearly, but I'm a Gooner,” Corbyn replies.

Asked if Arsene Wenger inspires his own leadership, he admits he does. "He's great manager, he's a very thoughtful man, he's a deeply intellectual man, I've huge time and huge respect for Arsene Wenger.
“I had a good chat with him before the England-France game [after the Paris attacks]. And - can we keep it to ourselves? - he assured me that Arsenal are really in the hunt for the Premiership this season. And I gave him a hug. And I said 'Arsene I hope you're right this time.'

“I've got a lot of time for Arsene Wenger. I think he's very interesting because of his management style and all that. I think he's fascinating.”
Thoughtful, patient, and with a unique man-management style is just how many Corbyn supporters view their party leader. Which brings us to one final question, not least given his penchant for Latin America.
Does he like the word ‘Corbynista’? “No,” he replies, firmly. “It’s not about me, it’s about people.” And then he beams broadly: “I prefer Jez”.
Google
 

Postări populare