Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

1.7.17

UEuropa şi noi


Scris de Mircea Platon

Dă, oare, „elita" românească, o mână de ajutor la fabricarea, în 20 de ani (termen drag şi lui Silviu Brucan), unui demos european? Se simte oare „elita", plătită din banii contribuabilului român, dezlegată de obligaţii faţă de statul şi faţă de poporul român pentru că şi-⁠a asumat obligaţii faţă de un imperiu nevăzut şi faţă de un demos care nu există? Se închină, oare, elita românească, la năluci?

Din ianuarie 2007, de când România a devenit membră a Uniunii Europene, corupţiei băştinaşe i s-⁠a adăugat corupţia europeană. Reţelele mafiote care conduc România fură acum dintr-⁠un buzunar mai

mare. Pe lângă bugetul statului, pot accesa acum „fondurile comunitare". „Elita" politico-⁠intelectuală a ţării (partidele şi oamenii preşedintelui), deşi pretinde că e de „dreapta", a devenit, cu rare şi secvenţiale excepţii, gardianul ideologic al noii ordini. Discursul eurosceptic e considerat ilegitim, periculos, fantezist sau demagogic. Chestiuni de amănunt se pot discuta, ni se sugerează, dar în nici un caz nu se poate pune în discuţie proiectul UE. Nu avem o opoziţie faţă de abuzurile megastatului UEuropean, ci doar „disidenţi": oameni care nu contestă UE, ci vor doar un EUroconformism cu faţă umană, aşa după cum au vrut, ei sau părinţii lor, un comunism cu faţă umană.

Trebuie să ne întrebăm dacă, prin aderarea la UE, mafia politico-⁠ideologică din România nu a primit, în loc de lovitura de graţie, un balon de oxigen. Trebuie să ne întrebăm dacă, dincolo de cifrele vehiculate pe hârtie, preţul plătit de România nu e mai mare (nu doar financiar, ci şi cultural, simbolic) decât beneficiile. Sigur, unele mănăstiri ardelene au „accesat cu succes fondurile SAPARD". Dar doar corupţia generalizată a clasei politico-⁠ideologice din România ne-⁠a făcut dependenţi de „fondurile SAPARD". Nu putem socoti „accesarea fondurilor SAPARD", oricât de utilă în context, coloana verticală a politicii şi identităţii naţionale româneşti. Prioritatea ar trebui să fie nu „accesarea fondurilor SAPARD", demnă de lăudat, ci construirea unui climat cultural/ teologic/ politic care să ne permită selectarea unei clase politice responsabile, care să-⁠i poată ajuta pe români să ducă o viaţă liberă, demnă şi ferită de ispita de a-⁠şi vinde sufletul pentru a avea ce pune copiilor pe masă, sau de a-⁠şi abandona copiii pentru a le putea trimite, din UE, bani de rechizite şcolare.

E, deci, necesar să discutăm la ce anume am aderat atunci când am aderat la UE. Unii analişti politici, adică oameni care scriu cu dosul la interesele naţionale, argumentează că „90% din vulgus" au vrut să adere la UE în 2007. Acestora li s-⁠ar putea obiecta că 88% din români l-⁠au votat pe Ion Iliescu în 1990. Şi că, într-⁠adevăr, ambele campanii electorale au avut acelaşi grad de transparenţă. Românii au fost la fel de informaţi în privinţa UE pe cât au fost de informaţi în privinţa lui Ion Iliescu. În ambele cazuri, opoziţiei nu i s-⁠a dat „timp de antenă". Edificator în acest sens e şi puţinătatea cărţilor sau materialelor critice la adresa UE apărute la editurile mari sau în ziarele de mare tiraj.

Din rândul cărţilor netraduse la noi face parte şi lucrarea lui John Gillingham, Design for a New Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. John Gillingham e profesor de istorie la University of Missouri at St. Louis şi autorul a numeroase lucrări despre istoria Uniunii Europene. În Design for a New Europe, Gillingham arată că UE e de fapt captiva unei birocraţii corupte, iresponsabile politic sau fiscal, închise şi răzbunătoare cu cei care îndrăznesc să atragă atenţia asupra neajunsurilor ei. Rupţi de ţările din care au venit, dând socoteală doar şefilor direcţi, care îşi conduc departamentele ca pe nişte domeni feudale (baroni nu locali, ci comunitari), izolaţi unii de alţii şi mediocri, funcţionarii comunitari constituie o castă mafiotă care are privilegiile unei elite, fără a avea şi talentele sau obligaţiile ei: „Aceşti oficiali câştigă până la 300.000 de dolari pe an, plătesc taxe de până la 16% din salariul de bază şi câştigă de trei ori mai mult – şi în cazul ţărilor mai sărace, cu mult mai mult – decât omologii lor naţionali. Până şi beneficiile sunt mai bune. Ele includ sporuri în bani gheaţă (16%) pentru că trăiesc în străinătate, ajutoare pentru chirie şi creşterea copiilor (200 de dolari pe lună plus 2% din salariul de bază), şcoală particulară gratuită pentru copii (până la 8.000 de dolari până la vârsta de 25 de ani), bonusuri pentru a deveni părinte (până la 5.000 de dolari de copil, pe an), plata cheltuielilor de mutare şi de instalare. Asigurarea medicală e generoasă, şi pensiile sunt de până la 70% din salariul cu care ies la pensie. E un venit pe care un director de corporaţie multinaţională l-⁠ar putea invidia şi pe care aproape nimeni nu ar vrea să îl piardă. Acest fapt explică poate ceea ce se numeşte la Comisia Europeană «conspiraţia politeţii»: corb la corb nu-⁠şi scoate ochii."

Rezultatul acestei culturi e persecutarea oricăror funcţionari oneşti, care au încercat să-⁠şi facă datoria. Gillingham discută nenumărate cazuri de revizori contabili sau de investigatori OLAF care au fost concediaţi sumar, ba chiar acuzaţi de „fascism", de „Gestapovism", pentru îndrăzneala de a încerca să dea de urma banilor dispăruţi din conturile europene sau de a aplica o disciplină fiscală. Descriind corupţia din sânul birocraţiei europene, euro-⁠parlamentarul Jens-Peter Bonde spunea că: „Nu e vorba de un escroc, de doi, sau de cinci, ci de un întreg sistem paralel de finanţare".

Din nefericire, corupţia financiară e reflectată şi dublată de corupţia politică, şi aici Gillingham aduce numeroase dovezi care arată natura dictatorială a proiectelor UE. Uniunea Europeană, arată Gillingham, e un „empire by stealth", un imperiu pe furiş. Politica făcută în numele Europei, arată Gillingham, „e susţinută de forţă, dar nu e acompaniată de responsabilitate". De aceea, vorbind despre o posibilă forţă militară a UE, Gillingham se întreabă: „Cum pot europenii – care nu pot să controleze nici măcar acţiunile eurocraţilor civili – să controleze un viitor establishment militar protejat de legi referitoare la secretul operaţiunilor şi susţinut de o industrie militară multinaţională lipsită de competiţie şi de deschidere faţă de public?" În acest sens, deci, vocile care cer o forţă militară UEuropeană, în condiţiile în care nu există o naţiune europeană şi nişte reguli clare referitoare la cine controloează şi faţă de cine e responsabilă această forţă armată, sunt voci periculoase pentru libertatea cetăţenilor europeni.

Spre deosebire de guvernele naţionale, UE e o „entitate sui generis care nu e responsabilă în faţa nimănui". De aceea, după cum spunea profesorul de la Oxford Vernon Bogdanor, „Europa dă naştere celui mai periculos dintre divorţuri – cel dintre clasa politică şi popor." În condiţiile în care noi, în România, avem deja un astfel de divorţ, e legitim poate să ne întrebăm cum anume ne va putea ajuta integrarea în Europa, în urmă căreia ne vom alege cu un nou şirag de birocraţi îmbuibaţi şi dispreţuitori la gâtul României. Cum ne va ajuta deci să responsabilizăm clasa politică românească? Cum va ajuta integrarea într-⁠un organism parazitat de corupţie, mafie şi iresponsabilitate fiscală şi politică să vindecăm clasa noastră politică de aceste defecte?

Întrebarea devine cu atât mai acută cu cât, dacă luăm în considerare soluţiile propuse de liderii UE pentru rezolvarea problemelor politice şi economice, ne dăm seama că ne paşte despotismul luminat. Astfel, Gillingham ia în discuţie proiectul socialistului Dominique Strauss-⁠Kahn, fost ministru de finanţe al Franţei. Sub titlul de „Raport asupra Mesei Rotunde despre un Proiect Viabil pentru Europa de Mâine", Strauss-⁠Kahn propunea în 2003 următoarele: „Conştient că un demos european nu există încă, Strauss-⁠Kahn nu se aşteaptă ca proiectul său să fie popular. Pentru a modifica opinia publică, el susţine intensa aplicare a «metodei comunitare». Aceasta presupune dublarea bugetului european, înfiinţarea de avanposturi locale şi regionale care să monitorizeze şi dirijeze un vast program de educaţie politică, să organizeze mass-⁠media «pan-⁠europeană», să introducă cursuri obligatorii de îndoctrinare UEuropeană în programa învăţământului secundar, să finanţeze partidele politice europene şi să le rezerve locuri în Parlamentul European. Procesul de fabricare a unui demos, care se aşteaptă să dureze 20 de ani, ar trebui să înceapă, susţine Strauss-⁠Kahn, cu adoptarea noii Constituţii Europene". Respinsă prin referendumuri, Constituţia Europeană va fi introdusă pe uşa din spate, pe furiş, de agregatul franco-⁠german care domină UE. După cum notează Gillingham, proiectul lui Strauss-⁠Kahn e „manipulator, autoritar; şi consecinţele lui ar fi distopice".

Citind aceste rânduri nu pot să nu mă întreb dacă îndârjirea „elitei" noastre de a susţine Constituţia Europeană, chiar cu preţul manipulării, precum şi actualul zel pro-⁠EUropean al elitelor noastre şi al cicisbeilor ei nu face parte din activitatea unor „avanposturi" eurocrate de genul celor prevăzute de Strauss-⁠Kahn. Dă, oare, „elita" românească, o mână de ajutor la fabricarea, în 20 de ani (termen drag şi lui Silviu Brucan), unui demos european? Se simte oare „elita", plătită din banii contribuabilului român, dezlegată de obligaţii faţă de statul şi faţă de poporul român pentru că şi-⁠a asumat obligaţii faţă de un imperiu nevăzut şi faţă de un demos care nu există? Se închină, oare, elita românească, la năluci?

Conform lui Gillingham, singura şansă de succes a Europei nu e în direcţia elitismului dirijist şi corupt, ci în direcţia unei mai mari implicări a cetăţenilor în viaţa politică naţională şi continentală, înspre democraţie, înspre respectarea voinţei cetăţenilor. Dirijismul elitist a funcţionat atât timp cât UE a fost un club economic al ţărilor bogate. Dar modelul autoritar nu poate funcţiona în condiţiile în care UE vrea să devină un superstat implicat în alterarea identităţii cetăţenilor lui. Direcţia Europei trebuie să fie înspre libertate, nu înspre eurosocialism dirijist. Şi libertatea merge mână în mână cu responsabilitatea. Un sistem politic iresponsabil produce sclavi: şi la vârf, şi la bază, manipulaţi de oamenii-⁠butoane din avanposturi.

Cartea profesorului John Gillingham, curajoasă, doldora de informaţii, percutantă analitic şi memorabilă în fineţea tuşei portretistice (de la Tony Blair, la Silvio Berlusconi, Romano Prodi sau Gerhard Schroeder, nimeni nu scapă), ar merita tradusă şi folosită ca bază de discuţie asupra integrării europene a României. Nu de alta, dar, abia ieşiţi din „Imperiul răului", nu vrem să petrecem următorii 45 de ani în deşertul „Imperiului nevăzut", aşteptându-⁠i pe „tătari".

Design for a New Europe by John Gillingham

How did the process of European integration break down; how can it be repaired? In European Integration, 1950-2003, John Gillingham reviewed the history of the European project and predicted the rejection of the European constitution. Now the world's leading expert on the EU maps out a route to save the Union. The four chapters of this penetrating, fiercely-argued and often witty book subject today's dysfunctional European Union to critical scrutiny in an attempt to show how it is stunting economic growth, sapping the vitality of national governments, and undermining competitiveness. It explains how the attempt to revive the EU by turning it into a champion of research and development will backfire and demonstrates how Europe's great experiment in political and economic union can succeed only if the wave of liberal reform now under way in the historically downtrodden east is allowed to sweep away the prosperous and complacent west.


Editorial Reviews

"This book is a remarkable account of the most recent developments in the European Union. Professor Gillingham rethinks the process of European integration and offers an original prescription on how to reconfigure it. His Design for a New Europe calls for a mandate from the citizens, the return of power to the states, further enlargement, substantial reform of the EU's institutions and policies, and abandonment of the EU's attempt to harmonize laws. This work should be considered in any serious debate about the further course of European integration."
Václav Klaus, President, The Czech Republic

"At a time when clear thinking about Europe's political and economic future is urgently needed, John Gillingham has provided a convincing diagnosis of the EU's present malaise and a challenging set of prescriptions which deserve to be taken seriously by Europhiles as much as by Eurosceptics. While praising the EU's achievements, not least in promoting and sustaining democracy in previously undemocratic countries, Gillingham condemns the drift towards bureaucratic centralism, which has produced an ever-widening gap between institutions and the people. Moves to slim down the Brussels bureaucracy and to transfer some responsibilities to the member states, he rightly argues, do not imply dismantling the EU, but rather rebuilding it on sounder foundations."
Sir Geoffrey Owen, Senior Fellow, Institute of Management, London School of Economics, and former editor of The Financial Times

"This book is a remarkable account of the most recent developments in the European Union. Professor Gillingham rethinks the process of European integration and offers an original prescription on how to reconfigure it. His Design for a New Europe calls for a mandate from the citizens, the return of power to the states, further enlargement, substantial reform of the EU's institutions and policies, and abandonment of the EU's attempt to harmonize laws. This work should be considered in any serious debate about the further course of European integration."
Václav Klaus, President, The Czech Republic

"At a time when clear thinking about Europe's political and economic future is urgently needed, John Gillingham has provided a convincing diagnosis of the EU's present malaise and a challenging set of prescriptions which deserve to be taken seriously by Europhiles as much as by Eurosceptics. While praising the EU's achievements, not least in promoting and sustaining democracy in previously undemocratic countries, Gillingham condemns the drift towards bureaucratic centralism, which has produced an ever-widening gap between institutions and the people. Moves to slim down the Brussels bureaucracy and to transfer some responsibilities to the member states, he rightly argues, do not imply dismantling the EU, but rather rebuilding it on sounder foundations."
Sir Geoffrey Owen, Senior Fellow, Institute of Management, London School of Economics, and former editor of The Financial Times

"By combining the objectivity of the outsider with his insider's knowledge, Gillingham succeeds in painting a persuasive and compelling portrait of the European Union after the rejection of the Constitutional Treaty. This insightful study brings the major developments in Europe to life and puts them into a global perspective. Design for a New Europe is a lucid, well-written account of what is wrong with the EU and how it can be fixed. It is a must-read for Europhiles and Eurosceptics alike."
Tom Zwart, University of Utrecht School of Law

"John Gillingham has established himself as one of those very rare commentators who can read European historian in three dimensions. He knows it very well but is never overwhelmed by it: he can appreciate the creativity of 'Old Europe.' Now, he looks at the strange phenomenon, why Europe has stagnated and why it has so much less to offer to the ambitious young than the USA. The reason? Partly institutional, in the sense that the institutions designed to make Europe work in the 1950s now have become a or even the problem - a necklace of skulls. This is a very readable and extremely knowledgeable book."
Norman Stone, Bilkent University, Ankara, Turkey

"Highly recommended." -- Choice

"Even readers who disagree with hard-line new-liberalism will find interesting things in this book." - Political Science Quarterly George Ross, Brandeis University

"The book certainly can be seen as a wake-up call. The author has assembled an excellent array of facts and quotations of mismanagement." - Jost Dülffer, Historisches Seminar, Universität zu Köln, H-NET

Book Description

This penetrating, fiercely-argued, witty book subjects today's dysfunctional European Union to critical scrutiny and demonstrates how Europe's great experiment in political and economic union can succeed only if the wave of liberal reform now under way in the historically downtrodden east is allowed to sweep the prosperous and complacent west.

About the Author

John Gillingham is Professor of History at the University of Missouri, St Louis. His previous books include European Integration, 1950-2002 (Cambridge University Press, 2003) and Coal, Steel, and the Rebirth of Europe, 1945-1955 (Cambridge University Press, 1991), which was awarded the John Beer Prize of the American Historical Association for the best book on the history of foreign relations published that year.on June 28, 2006
Format: Paperback
John Gillingham has written a vibrant, genuine, and intelligent book about the EU. Europe is in a very difficult position on the world stage. Unable to compete with the U.S. and the Indian and Chinese economy, Europe is slowly plunging into a major crisis, and Europeans are realizing that individual living standards are much higher in the rest of the Western and in the near future also Eastern world. The EU is kept at bay by a powerful, overpaid, and mostly unuseful bureaucracy, its Parliament lacks of any real power, and the Council and the Commission are unable to clearly define their roles as well as relations between them. The CAP has been a tragic failure, a way to implement protectionist policies which are benefitting only the rich aristocratic landowners still living in the Old Continent, while affecting the agricultural production of poor countries, such as Mozambique. It is like in an old Italian cartoon, "Alan Ford", where one of the characters, named "Superciuk", a superhero whose strenght was in his disgusting alcoholic breath, used to steal from the poor in order to give to the rich. CAP is the ultra-Superciuk of all the EU policies. Corruption is everywhere high, higher still the lack of accountability. European universities are becoming more and more big State offices, a hub of unionized idle/lazy employees, unfit to produce real research, let alone a good environment for undergraduate life. The EU suffers from a lack of democracy. Driven by a self-appointed elite, is more and more distant from the will and goals of the common people. It came not as a surprise that Dutch and French voters, in 2005, stopped the Constitution project. It was a project lacking entirely any down-to-earth approach to the happiness and well being of the European citizens. This book addresses all these issues, and many more. It is full of wit and pleasant to read. It gives also some insight into the measures that should be taken asap, in order to prevent the failure of the EU project. Downsizing EU burocracy, terminating the CAP, give more space to the free market and stress the principle of sussidiariety, i.e., to restore the old nation-states to their full power. Maybe even transfer the EU Parliament offices from dear Strassburg and Brussels to a single location (what already Tim Garton Ash suggested), possibly in a nice spot with a difficult name next to the Balaton Lake, Hungary. One might deduct, however, that this would mean the end of the EU, at least as it has been so far. But this is left as an open question. Certainly, the EU as it is now, hibernated and deeply contrasted by European peoples, cannot survive for a long time. Member states, such as France and Germany, are more and more detaching themselves from this project, and pursue their own independent and contradictory policies in foreign as well as internal affairs. This is what the American and European public needs to know about the EU. Other attempts, to give the EU what it does not deserve (J. Rifkin's The European Dream, for instance) just present a false and misleading idea of the EU and Europe in general. It is a continent which is approaching its "Untergang" (to quote Spengler), its end, at a fast pace. Maybe it is worth saving it. Maybe not. Civilizations have their own life, as everyone knows. They may rise and may die. Apart from God, nobody is eternal.

Paolo Bernardini (Boston University)
Google
 

Postări populare