Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

19.4.14

Perfidul Albion

După acordul Churchill-Stalin, din octombrie 1944, spionajul englez l-a trădat pe Iuliu Maniu


Prezentăm aici versiunea românească a unui excepţional document publicat în volumul „Istorie şi societate”, coordonat de Gh. Buzatu, Stela Cheptea şi Marusia Cîrstea, apărut în 2011, la editura Mica Valahie. În capitolul Documente, la secţiunea „Români în arhivele britanice şi americane”, acad. Gh. Buzatu şi Marusia Cîrstea au publicat în premieră absolută- după ştiinţa noastră - varianta sa originală, care, din păcate, din cauza tirajului aproape confidenţial al cărţii, nu s-a bucurat de atenţia istoricilor şi nici nu a putut fi cunoscut de cât mai mulţi cititori. Asta, deşi documentul aduce clarificări concrete, extraordinare din punctul de vedere al conţinutului, chiar de la sursă, despre raporturile fruntaşului ţărănist Iuliu Maniu cu serviciile secrete engleze, recte SOE ( Special Operations Executive) - Direcţia Operaţiunilor Speciale- în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Este un subiect foarte sensibil, care, îndeosebi după 1990, a preocupat unii istorici români, ce i-au consacrat volume speciale. Astfel, pe lângă eminentul Gh. Buzatu, Traian D. Lazăr a publicat : „Iuliu Maniu şi Serviciile Secrete (1940-1944)”, ed. Mica Valahie, 2006; iar Mihai Retegan : „Poveste unei trădări, Spionajul britanic în România - 1941-1944”, ed RAO, 2010. Acelaşi Mihai Retegan a mai scris şi „SSI-SOE. Jurnal POLITIC”, ed RAO,2007. De asemenea, avem în vedere volume de memorialistică, precum cel semnat de Ivor Porter: „ Operaţiunea Autonomus”, apărut la Humanitas, în 2008, ed a II-a. Ele dezvăluie în premieră documente de mare importanţă istorică, între care multe au de-a face cu acest subiect sensibil referitor la relaţiile spionajului englez cu Iuliu Maniu în momente foarte importante din istoria recentă românească. De asemenea, pe baza unor fapte incontestabile, ele demonstrează cum l-au trădat acestea pe cel considerat lider al opoziţiei democratice româneşti din timpul ultimului război, confirmând astfel metehnele bine cunoscute ale perfidului Albion. Acesta este, de altfel şi sensul direct al primei cărţi a istoricului Mihai Retegan, reputatul universitar bucureştean dovedind modul cum a fost trădat în final Iuliu Maniu, după ce Winston Churchill s-a întâlnit, la 9 octombrie 1944, cu I.V.Stalin, în cadrul celei de a patra conferinţe de la Moscova, şi au pus la punct acel mârşav „Acord de procentaj”, în care, între altele, 90% din România revenea sovieticilor, şi 10% Marii Britanii, pentru ca, în final, bolşevicii să intre cu cizmele la propriu şi la figurat în toată România, fără ca englezii să zică măcar pâs, întrucât Stalin le dăduse undă verde totală în Grecia . Dincolo de acest „document obraznic” sunt şi alte detalii tacite, pe care britanicii le-au pus în practică imediat după adoptarea lui, între ele fiind şi ruperea legăturilor dintre SOE şi Iuliu Maniu şi lăsarea de izbelişte a acestuia, care, după cum se ştie, a avut un sfârşit tragic după arestarea şi judecarea lui de către regimul comunist din România, instalat de bolşevici, Maniu fiind acuzat că a fost....spion englez! Cum la acest lucru ne vom referi ulterior, să dăm câteva explicaţii legate expres de documentul de faţă, în fapt o anexă a Raportului pe care-l face Centralei londoneze, D/H 13, nimeni altul decât A. Gardyne G. de Chastelain, care, la ora respectivă, era şeful staţiei SOE din Istanbul a SOE, ce „acoperea” Turcia, Bulgaria, Grecia şi România şi avea un rol foarte important în condiţiile de atunci ale războiului. În al doilea rând, această sursă indubitabilă arată clar condiţiile în care a acceptat Maniu să colaboreze cu SOE, de ce fonduri a beneficiat, ce logistică a avut la dispoziţie şi care i-au fost colaboratorii nemijlociţi. Potrivit lui Traian D. Lazăr, prima înţelegere dintre Maniu şi SOE s-a discutat în august 1940, când Hugh Seton-Watson, agent al SOE, a primit dispoziţie din Centrală să-l contacteze pe fruntaşul ţărănist român. Acelaşi autor notează că, la discuţii, Maniu era însoţit mereu de persoane aflate în contact sau aparţinând SOE. Pe urmă, la întâlnirile pe care el le-a avut pe 3 şi 4 septembrie 1940 cu Ion Antonescu, a fost însoţit de Rică Georgescu, agent al SOE. În fine, baza contractuală (juridică) a cooperării Maniu-SOE s-a conturat în septembrie 1940, în cadrul a două sau mai multe întâlniri dintre omul politic român şi AGG de Chastelain, care fusese recrutat imediat după formarea SOE - iulie 1940 - şi devenise agentul D/H 13. Întâlnirile au avut loc în locuinţa lui V.C.S- Rică - Georgescu din strada Gr. Mora, nr 14, Bucureşti. În ce-l priveşte, A.Gardyne G. de Chastelain trăia în România încă din 1927 şi a plecat din Bucureşti la finele verii 1940 pentru a lucra în cadrul secţiei ( filialei ) SOE din Istanbul. Procopius despre care se vorbeşte în Anexa de faţă este numele de cod atribuit de SOE inginerului Ion Popovici, cel pentru care, în septembrie 1940, SOE a cumpărat o tipografie ce tipărea propagandă pro-Maniu şi mişcarea Ardealul. „Aflat în anturajurl preşedintelui PNŢ, Procopius transmitea, pe o cale sau alta, opiniile acestuia asupra diferitelor evenimente”, scrie Traian D. Lazăr. De pildă, în decembrie 1940, el a informat SOE cum apreciază Maniu asasinarea lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu de către legionari. (O partanteză. În arhiva „Scânteii”, chiar în dulapurile din zid din fostul birou al lui Silviu Brucan am descoperit, prin 1999, un plic consistent, cu multe file dintr-un buletin cu titlul „Activitatea zilnică a d-lui Iuliu Maniu”, pe care-l făcea SSI. Se înţelege că serviciile secrete româneşti îl monitorizau pas cu pas şi ceas cu ceas pe Maniu. De pildă, când s-a anunţat că sovieticii au învins naziştii în celebra bătălie de la Kursk – 23 iulie 1943 - 23 august 1943- Maniu şi prietenii săi au comentat îndelung importanta veste chiar la cafeaua de diminaţă, la locuinţa lui din Bucureşti. „Veţi vedea că, după asta, Ruşii vor învinge în război, vor trece şi prin România, care va deveni republică, iar eu voi fi primul ei preşedinte!”, ar fi declarat fruntaşul ţărănist. La prânz, afirmaţia respectivă se afla pe masa lui Ion Antonescu, care a subliniat-o cu un creion de culoare albastră ! Evident că, fiind înconjurat şi de agenţi sau colaboratori SOE, şi britanicii au aflat această opinie.) Când Procopius - alias ing. Ion Popovici- a fost arestat, în vara lui 1941, SOE era foarte preocupată de recuperarea tipografiei. În legătură cu indicativul PANTS nu am descoperit - sau poate mi-a scăpat cumva - care este identitatea respectivului. Probabil, este vorba tot de vreun apropiat al lui Maniu.Despre aparatele de emisie-recepţie se ştie că asigurau legătura directă Maniu-SOE şi au fost folosite. În noiembrie 1944, SOE voia să le recupereze!


ANEXA II
53/13/LIQ STRICT SECRET
Către: Forţa 133, pentru Dan Group Istanbul, 27 Noiembrie 1944

De la : D/H 13
Copie către: SOE Londra
” ” : Dosar Lichidare SpecialROMÂNIA - LICHIDARE
MANIU


 1. FONDURI

 1. În timpul conversaţiilor mele directe cu Maniu, în septembrie 1940, atunci când ne-am oferit să finanţăm o mişcare politică de opoziţie în România, Maniu a acceptat numai cu condiţia ca toate sumele de bani avansate lui, în România, sau trimişilor săi în afara României să fie considerate un împrumut ce va fi restituit la sfârşitul războiului.
 2. Este imposibil să spun cu exactitate acum câţi bani au fost avansaţi dlui Maniu, în ţară sau în afara ei, asa încât, pe moment, vorbim doar de cele trei principale elemente, care au fost:
 1. suma de aproximativ 45 de milioane de lei descoperită de autorităţi (este vorba despre autorităţile din Bucureşti - n.n.) la arestarea lui Procopius.
 2. 40.000 dolari trimişi lui Maniu în decembrie 1941 printr-un curier diplomatic al Ambasadei Turciei din Bucureşti.
 3. 10.000 dolari, plus 5 diamante în valoare de 12.500 lire turceşti şi 368,72 carate diamante mici cu o valoare estimată la 76.485 lire turceşti - trimise în martie 1942.
  1. Pentru punctele b) si c) nu am primit niciodată confirmarea lui Maniu, cu toate că persoana responsabilă cu transmiterea sumelor la Bucureşti, PANTS ne-a spus că banii au fost primiţi.
  2. Având în vedere că există încă o cerere de decont de la PANTS pentru banii de pe cele 368,72 carate de diamante, ofiţerul ce se ocupă cu lichidarea acestor fonduri ar trebui să afle de la dl. Maniu a) dacă a primit obiectele şi b) ce sumă a fost obţinută pe ele.
  3. În ce priveste menţinerea trimişilor dlui Maniu în străinătate, aceasta este o chestiune care va fi hotărâtă probabil la Londra.

 1. APARATELE W/T

 1. Lui Maniu i s-a dat un mic aparat portabil W/T în 1940, prin Procopius, şi un aparat Mark III, cu codul ”BINE” (cuvânt scris în româneşte în nota din limba engleză-n.n.), în martie 1942. Aceste două aparate, ar trebui, pe cât posibil, recuperate.

 1. TRIMIŞII LUI MANIU

 1. Domnii Cornel BIANU şi Ştefan NENICESCU, aflaţi în prezent la Londra, ca trimişi ai dlui Maniu, doresc să ştie ce instrucţiuni are el pentru ei.
 2. Cei doi s-au conformat cu stricteţe instrucţiunilor date în Londra de Biroul Român şi s-au dovedit a fi colaboratori utili.
 3. În afara lor, mai există şi alţi români ce au rămas fideli cauzei Maniu, chiar dacă nu au fost trimişi personal de Maniu. Şi ei ar dori să ştie cum să continue (activitatea-n.n.). Numele lor sunt: lt. col. George MAVRODI, LAPTEW, Alexander BIANU şi STÎRCEA.
 4. În afară de cei menţionaţi mai sus, Pavel PAVEL, care este încă în Anglia împreună cu soţia sa, a făcut front comun cu V. V. TILEA şi nu mai este în prezent membru al Biroului Român din Londra.
 5. O altă persoană pentru care dl. Maniu este responsabil e Emanoil RUGINĂ, în prezent în Palestina.Acesta i-a oferit dlui Maniu un loc în avionul care a fost pilotat de BURDULOIU din România până în Teritoriul ( palestinian sub mandat - n.n.) Britanic. Având în vedere cele de mai sus, Maniu a fost de acord cu plecarea din ţară a lui RUGINĂ şi ne-a cerut să ne asigurăm că nu va muri de foame.
 6. Dl. Carol DAVILA, acum la Washington, vrea să ştie ce îi cere Maniu.
 7. Un alt român care s-a comportat bine în Londra este Dumitru DANIELOPOL. Acesta lucra la Londra din partea Băncii Naţionale a României la Banca Angliei la începutul ostilităţilor (celui de al doilea război mondial-n.n.) şi încă de atunci a fost implicat activ în a ne ajuta cu propaganda din România.

 1. GENERALE

 1. Ar fi folositor dacă dl. Maniu ne-ar putea indica oamenii pe care îi consideră că au fost cei mai utili în colaborarea dumisale cu noi.
 2. În acest scop, bineînţeles, ar putea fi util şi Mr. V. C. S. Georgescu.

D/H 13De notat că sub acest indicativ cineva a scris cu stiloul următoarele: ( A.G.G. de Chastelain). Agent D/H 13 al S.O.E.


În ce-i priveşte pe emisarii lui Maniu la Londra, trebuie notat că este vorba de fideli de-ai lui. Cornel Bianu era nepot al acestuia, „unul dintre numeroşii nepoţi ai acestuia”, cum îl caracteriza SSI, fost deputat în Parlamentul României, care se întâlnea săptămânal cu AGG de Chastelain. Se afla în Orientul Mijlociu, de unde Maniu l-a trimis la Londra. Ştefan Neniţescu (nu Nenicescu, cum apare în Anexa de faţă), membru al PNŢ, era fi ul poetului Ion Neniţescu, autorul excepţionalului poem „Eroii” („Eoi au fost, eroi sunt încă”), fost secretar particular al lui Nicolae Titulescu. Col. Gheorghe Mavrodi era o persoană influentă, cu strânse legături în opoziţia democratică din ţară, în primul rând cu Maniu, dar şi cu Foreign Office şi Intelligence Service - spionajul englez. S-a născut la 15 iunie 1890, în comuna Valea Glodului, jud. Suceava, ca fiu al diplomatului Eugeniu Mavrodi, ministru plenipotentiar la Bruxelles între 1899 si 1909. S-a dedicat carierei armelor, urmând, pe rând, cursurile Scolii militare de artilerie, ale Scolii militare de aplicatii şi, în sfârsit, ale Scolii Superioare de Război. A participat la campania din Bulgaria (1913), la primul război mondial (1916-1918) şi la campania din Ungaria (1919), când a primit numeroase decoraţii şi distincţii. Trecut în rezervă cu grad de maior, în 1927, a fost concentrat pentru două luni. A urmat o reactivare, care va sfârşi în 1940. În ultimii doi ani a lucrat la Marele Stat Major. La 23 iulie 1940 a fost trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel, dar nu mai era în ţară, pe care o părăsise la sfârsitul lui 1939, nefiind de acord cu orientarea politica a lui Carol al II-lea. Se stabilise în Franţa, împreuna cu soţia sa, Lily. De acolo, având instrucţiuni clare din partea lui Maniu, a sosit la Londra, la 15 mai 1941, unde autorităţile engleze au mizat pe el pentru a unifica emigraţia română, foarte divizată din cauza opţiunilor politice. Ca şi Cornel Bianu, V.V. Tilea , Ion Raţiu, Ştefan Neniţescu, ş-a. a fost şi un colaborator activ al secţiei române de la BBC, îndeosebi în anii de vârf ai acesteia- 1943-1944. Constantin Laptew era vicepreşedinte al mişcării Free Romania, iar V. Stîrcea, sau Styrcea, a fost şi el un emisar al lui Maniu, fiind secretar al LR din Londra. Pavel Pavel venise în capitala engleză împreună cu col Mavrodi, cu misiunea de a organiza rezistenţa românească din teritoriile anglo-saxone. Ulterior el s-a raliat diplomatului V. V. Tilea (n. 6 aprilie 1896, Sibiu - d. 20 septembrie 1972, Londra), politician și diplomat, fost ambasador al României la Londra în anii 1938 - 1940. După instaurarea regimului antonescian a refuzat să se întoarcă în țară și a cerut azil politic în Anglia. Este nepotul de fiică al memorandistului dr. Ioan Rațiu. Apropiat al regimului regelui Carol al II-lea și susținător în exil al monarhiei române. La Londra, a fondat Mișcarea Română Liberă. Unii dintre românii aflaţi la Londra erau de partea lui, ceea ce nu-i convenea lui Maniu. În fine, între apropiaţii fruntaşului politic român, un loc important a ocupat VCS ( Rică) Georgescu, ginere al lui Sever Bocu, fruntaş ţărănist fin al lui Maniu, participant la campania electorală a PNŢ din 1938. La ora aceea era director general al societăţii petroliere Româno-Americane. A fost agent al SOE, operand îndeosebi pe lângă Maniu. Când a fost arestat, el a căutat să atragă asupra lui acuzaţia de a fi şef al rezistenţei române, scoţându-l astfel din discuţie pe Iuliu Maniu.
În fine, câteva cuvinte despre Acordul de procentaj, cunoscut și ca „Documentul obraznic”, în fapt înțelegerea dintre Stalin și premierul Winston Churchill referitoare la împărțirea Europei de sud-est în sfere de influență. Iniţial, președintele american Franklin D. Roosevelt s-a opus sferelor de influență propuse de Churchill, temându-se că acestea ar putea deveni zone regionale de influență permanente, dar, ulterior, a acceptat propunerea premierului englez, însă cu rezerve. La 9 octombrie 1944, Churchill și Stalin s-au întâlnit la Conferința de la Moscova, relatarea primului despre aceast eveniment fiind urmatoarea: premierul englez a scris pe o bucată de hârtie (unii vorbesc despre un șervețel ) propunerea ca sferele de influență să se împartă procentual după cum urmează: România: URSS ar trebui să aibă 90% influență, iar Marea Britanie 10%; Grecia: URSS ar trebui să aibă 10% influență, iar Marea Britanie 90%; Ungaria și Iugoslavia: URSS și Marea Britanie cu câte 50%; Bulgaria: URSS cu 75% influență, iar Marea Britanie cu 25%. Apoi el a împins hârtia spre Stalin, care a bifat și i-a înapoit-o. „Oare nu este cinic să dispunem în această manieră de soarta a milioane de oameni ? Hai să ardem hârtia!”, ar fi zis Churchill. „Nu, păstrați-o!”, ar fi răspuns Stalin. La 10 și 11 octombrie 1944, miniştrii de externe din cele două ţări au modificat procentele propuse de Churchill în cazul Bulgariei și al Ungariei, URSS obținând, în cele două țări, o influență de 80%, iar ulterior totală. În afara acestor două țări nu au fost menționate altele. Dacă acest acord a avut loc în realitate, atunci Stalin și-a păstrat promisiunea în privința Greciei, dar nu și în cazul României, Bulgariei și Ungariei, care intrate total sub influență sovietică. Pe de altă parte, nici Churchill nu s-a ținut de cuvânt în privința Greciei, unde nu s-a permis nicio influență sovietică.
Cu puţin timp înainte de a muri, regretatul istoric Florin Constantiniu a publicat (în revista CLIPA un tulburărtor articol despre odiosul „Acord de procentaj”, în care aduce un punct de vedere foarte interesant ce pleacă de la studiul unui istoric rus - Aleksandr A. Kalinin, Convorbirile sovieto-britanice despre delimitarea sferelor de influenţă în Europa, în 1944 („Voprosî istorii”, 2009, nr. 9, p. 19-36) - în care, arată el, acesta aduce informaţii noi, care obligă la revizuirea acestei interpretări. „Churchill a dat de înţeles că Londra este gata să recunoască interesele sovietice în România şi a propus, în fapt, Moscovei, o tranzacţie: partea sovietică să domine în România în schimbul recunoaşterii Greciei în sfera britanică de interese. «Întrucât noi dăm ruşilor conducerea în toate problemele româneşti - l-a încredinţat Churchill pe diplomatul britanic R. Leeper - pot să sper la un răspuns favorabil»” (A.A. Kalinin, op. cit., p. 20). Speranţele premierului britanic nu au fost înşelate. În răspunsul său din 22 aprilie 1944, V.M. Molotov, „pentru prima dată a legat Grecia de România” (ibidem, p. 21). În lumina informaţiilor lui A.A. Kalinin, se constată că decizia Marii Britanii şi a Uniunii Sovietice, de a încheia un acord prin care România şi Grecia să fie atribuite URSS şi, respectiv, Marii Britanii, este anterioară mesajului iritat al lui Molotov, din 30 aprilie, pe care eu însumi ( Fl. Constantiniu - n.n.) îl considerasem a fi fost unul din cei doi factori generatori ai Acordului de procentaj.(...) Am dorit, acum, să aducem în atenţia cititorilor noştri „ultimul cuvânt” în privinţa Acordului de procentaj. Informaţiile noi pun, încă o dată, în lumină rolul odios jucat de Winston Churchill în aservirea ţărilor est-europene de către Uniunea Sovietică. Aşa-zisul „erou” al luptei antinaziste a fost la fel de făţarnic şi de nociv ca Hitler şi Stalin. Este un mit care trebuie demolat de urgenţă. Cred că şi Marea Britanie n-ar avea decât de câştigat din restabilirea adevărului istoric », notează regretatul istoric Florin Constantiniu.
Trebuie să adăugăm aici că, aşa cum demonstrează documentul prezentat de noi, deja, la 27 noiembrie 1944, spionajul englez rupea legăturile cu Iuliu Maniu şi nu excludem ca spionajul sovietic, bine implantat în Marea Britanie, să fi cunoscut multe date despre aceste raporturi, dacă nu cumva chiar omologul său britanic să li-l fi oferit pe « tavă » pe marele om politic şi patriot român. În fine, referindu-se la « Povestea unei trădări », autorul, Mihai Retegan, spunea, la lansarea ei ,că „Eroul trădării e neamul românesc, din care Iuliu Maniu venea, întreaga nație română“. La rândul său, în prezentarea sa, acad. Dinu C. Giurescu apina că volumul prezintă relațiile dintre serviciile de spionaj britanice şi NKVD și cum a evoluat gândirea britanicilor față de România. „Trădarea a fost față de Iuliu Maniu, față de oamenii care au crezut că Vestul se va opune Uniunii Sovietice“, a declarat acad. Dinu C. Giurescu.

Dumitru Constantin
Da click aici ca sa vezi totul!

Grafica timpurilorArta nu are doar intenția de a arăta bine – poate fi folosită si pentru a transmite idei și mesaje.

Lucrările sinistre și satirice ale graficianul polonez Pawel Kuczynski sunt exemplul perfect pentru artă care are ceva de spus.

Imaginile lui Kuczynski sunt puternice pentru că ne forțează să ne putem față în față cu unele din cele mai groaznice adevăruri din prezent. Sunt frumoase – nu în sensul de flori și soarele care strălucește -, dar în sensul adevărului fundamental. El adresează probleme precum război, manipulare și ipocrizie politică, deteriorarea mediului, discrepanța economică și multe alte probleme cu care se confruntă omenirea astăzi. Imaginile ating balansul perfect între evident și complicat – aproape oricine poate înțelege mesajul lor, dar va trebui să găsești acel mesaj mai întăi.

Culorile pastel, figurile și formele simple din lucrări le oferă un aspect atemporal, și, de bine de rău, la fel face și mesajul lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.4.14

Pe mana cui a incaput Romania?!


Recent a iesit la iveala mizeria generalizata care stapaneste elita politica romaneasca. Dintr-o multime de rigole ale gandului, ca si cum sistemele de drenare/canalizare ale socialului romanesc au refulat. Mai intai, au bagat-o-n gard cu regionalizarea, iar proiectul de Constitutie se amana pana la kalendele grecesti, desi din moment ce nicio initiativa n-a fost discutata, te gandesti ca ordinele de 'reforma' au fost incurcate de cei locali, iar afabilul Dragnea e convingator de prost ca sa nu se imnpute rea vointa. Apoi, Ponta ne spune ca una era gargara de campanie, alta-i realitatea cu gazele de sist si Rosia Montana. Vazand continuitatea dintre politicile lui Boc, Ungureanu si Ponta, care pune in umbra diferentele, incepi sa intelegi ca replica lui Ponta cum ca daca presedintele e dela PSD atunci prim mimnistrul trebuie sa fie de dreapta, intelegi ca a coabita este noua lege a pamantului. Coabitare in care diferentele dintre stanga si dreapta nu sunt decat in capetele romanticilor, ca sa nu zic retarzilor. In ce sens aceasta coabitare? Nu de dragul vreunei alte doctrine decat aceea a neoliberalismului multinationalelor pe steroizi. Numai in sensul asta pot intelege cum Radu Golban si-a furat-o recent, el fiind un om care cu legea europeana in mana cerea dreptate pentru romani in familia natiunilor continentului. Adica romanii au voie la patriotism numai daca acela este usor de ridiculizat, ca doar investitia in demonizarea lui Vadim Tudor inca trebuie sa scoata dividende facand din acesta simbolul usor de bagatelizat al oricarei initiative nationale.

Despre caracteristicile acestei coabitari in sens larg vom discuta altadata. Remarc acum doar faptul ca aceasta lupta impotriva coruptiei e parte din scenariu pe ideea ca 'v-ati furat intre voi cat ati vrut, de acum in colo ne furati pe noi!'

Toate astea ar fi mers lin, ca Dunarea la Sulina, daca lucrurile nu s-ar fi precipitat la nord-est. Ocazie cu care oricare din zona puterii coabituale in sens larg si neolib, de stanga si dreapta, impreuna cu scribii de serviciu, dau cu pareri, invective si interjectii cu o usurinta invers proportionala cu gravitatea situatiei. Situatia e grava nu numai in spatiul ucrainean, cat mai ales in Romania unde capacitatea militara romaneasca a avut aceeasi soarta cu aceea a economiei. Adica romanii astia puternici doar fata de alti romani se baga strident in seama (ne)stiind mai bine. Din punctul asta de vedere, al structurii statului roman asemanatoare cu aceea a unui prosop flausat, nici americanii, nici NATO, nu pot face mare lucru in fata reactiilor asimetrice ale Moscovei ce vor exploata inclusiv vulnerabilitatile romanesti.

La un timp ca asta ar fi necesar oameni de stat care sa educe partenerii vestici ai Romaniei de necesitatea ajustarii scenariului romanesc in ideea intaririi acestui flanc al Cluburilor. Poate se face ceva cu care sa nu fim la curent, desi se stie deja ca polonezii si balticii primesc inclusiv avioane la timpul acesta, nu doar cateva sute de ostasi. Pentru a ilustra situatia am sa indic o contributie recenta a lui Dragos Paul Aligica, urmata de cateva comentarii ale cititorilor sai.  Am sa remarc acum doar un lucru, daca cei ca dl. Aligica n-ar fi asistat ideologic la destructurarea statului, probabil ca Romania ar fi putut sa faca mai mult decat aceasta bazaiala de tantar...


Rusia putinista depaseste deja masura cu Romania: Ajunge!
In acest moment s-au intrunit toate conditiile ca problema ruseasca in Romania sa fie pusa fara menajamente pe tapet.
Moscova ne da note la purtare, ne face cu degetul, urecheaza Presedintele Romaniei, scurge catre mass-media “conversatii diplomatice” insultatoare cu privire la Romania si romani, se rupe in figuri de forta tutelara, vrea sa aiba drept de veto asupra regimului exploatarii resurselor naturale ale tarii, incurajeaza chestionarea identitatii europene a Romaniei, se infiltreaza in structura economica a tarii, samd samd samd.
Avem mai nou si o miscare pravoslavnic-ecologist-sapiential-comunist-ocupist-legionaroida incipienta, rezonand in spirit si uneori pana la litera si virgula cu putul gandirii ideologului lui Putin, un exaltat ce combina multilateral-dezvoltat fascismul cu socialismul si ortodoxismul intr-un anti-occidentalism stupid si periculos. Acest individ, Dughin, se pozeaza nu intamplator -in trecere prin tara noastra fiind- cu unul dintre activistii pe fata impotriva statului de drept si occidentalizarii tarii, autor al unuia dintre cele mai incriminante documente legate de lovitura de stat din 2012, unul Dogaru.
Sa nu o lungim: stim cu totii despre ce e vorba aici. Cine se face ca nu vede sau face pe naivul, sub un pretext sau altul, are o problema. Si aia nu e problema noastra.
Sa le luam pe rand. Chestiunea centrala este problema economica. Azi sa o punem pe tapet pe asta. In acest moment este evident ca Moscova foloseste parghiile economice ca instrument geopolitic si de pozitionare strategica si influenta geopolitica. Rusia e un sistem mercantilist-capitalist de stat, cu ambitii imperiale, in care factorul economic este servantul politicului si militarului. Nu exista economie libera in Rusia si trebuie sa terminam cu aceasta fictiune in care ne complacem. Rusii nu fac economie, nu fac constructie de civilizatie (care vine apropos, de la civic si civil), fac geopolitica, imperialism si propaganda. Moscova insasi ne indeamna sa vedem lucrurile asa. Sa-i luam in serios.
Asadar avem tot dreptul sa privim orice agent economic rus ca potential agent politic, de informatii si de influenta rusa-putinista. Putem face poate o nedreptate unora, dar asta e. Rusia e un sistem mercantilist-capitalist de stat agresiv –cu accente tot mai puternice national-socialiste- si avem toate datele in acest moment sa operam sub ipoteza ca investitiile ruse sunt manate nu de jocul pietei libere ci de fire ce duc la Moscova. Nu e bine. Moscova foloseste infiltrarea economica, santajul economic, boicotul economic, monopolul economic ca arme politice. Dovezile sunt covarsitoare.
Bun. E cazul sa raspundem.
E momentul sa avem un inventar al prezentei ruse directe si indirecte in economia romaneasca. Faptul ca nu avem la ora actuala aceasta evaluare facuta publica, este ingrijorator. Avem nevoie de un inventar cantitativ cat mai precis.
E momentul sa avem un inventar calitativ al prezentei ruse in sectoarele si industriile strategice. E bine sa stim unde si cum sunt plasati ei si agentii lor, in nodurile strategice ale economiei. Sa nu spuneti ca nu exista asa ceva, ca ce agenti, ca ce contracte, ca ce plasamente, ca sa vezi, ca sa nu crezi…. ca va rad si curcile daca initiati o conversatie in acest sens. Ca sa vezi: Romania, singura tara din regiune si din lume unde nu se intalneste fenomenul in discutie. Miracol.
E momentul sa avem un inventar al prezentei ruse in sectorul resurselor naturale.
E momentul sa avem un inventar al prezentei ruse in domeniul metalelor rare.
E momentul sa avem un inventar al prezentei ruse directe si indirecte in infrastructura.
E momentul sa avem o evaluare a prezentei ruse prin intermediari in entitatile economice majore operand in structura economiei nationale.
E momentul sa gandim un moratoriu asupra oricarei noi angajari ruse in economia nationala.
E momentul sa anuntam ca ne gandim tot mai serios la principiul preferintei comunitare si nord-atlantice in economie.
E momentul sa semnalam cat se poate de ferm ca la orice act de razboi economic asupra Romaniei si Republicii Moldova, Romania va evalua investitii ruse specifice din tara in perspectiva principiului prioritatii strategice comunitare si nord-atlantice. Romania nu e sat fara caini.
E momentul sa tragem o linie. Ne jucam de-a economia de piata si capitalismul pietei libere cu unii care sunt din alt film, cu alte ambitii si alte reguli. E cazul sa-i privim si sa-i tratam exact asa cum se prezinta si cum sunt. A proceda altfel este stupid si iresponsabil.

neoliberalism,stop voltures,neoliberal,capitalism

Alex V spune:
Bineinteles ca exista interese rusesti in Romania. La fel cum exista si interese americane in Romania. Nici unii, nici altii nu au vreo dragoste fierbinte pentru romani. Unele din interesele lor se potrivesc cu ale noastre, altele nu. Da, e bine sa le analizam – dar sa o facem cu toate si cu toti. De exemplu, interesele americane de la Deveselu se potrivesc cu ale noaste. Interesele americane (Chevron) de la Pungesti – nu. A-propos, exista chiar si o multime de interese romanesti care NU sunt in interesul Romaniei – de exemplu, ce fac baietii destepti din energie.
D-le Aligica, trageti aer in piept si incercati sa intelegeti ca nu doar Rusia, dar nimeni altcineva – nici Europa de Vest, nici SUA – nu face nimic de dragul nostru. Isi urmaresc toti interesele, si e normal sa fie asa. Si noi ni le urmarim pe ale noastre, pe unde putem.
Exploatarea gazelor de sist, in formula actuala, NU e in interesul Romaniei. N-o sa fie nimic mai ieftin pentru romani. Noi avem chiar si acum gaze extrase in mod traditional, si suntem fortati de UE sa le vindem romanilor la pretul pietei, chiar daca ele sunt de fapt mai ieftine. Diferenta intra, sub forma de profit, in buzunare particulare. Consumatorii casnici (adica fix romanii) vor avea facturi mai mari chiar de anul asta. Iar dv. vreti sa credeti ca dupa ce extragem si gaze de sist va fi altfel? Si chiar credeti ca e cazul sa ne otravim mediul inconjurator doar ca sa pompam bani in buzunare private, sub obladuirea clasei politice actuale? Nu, multumim. Mai bine mai asteptam, ca gazele nu pleaca nicaieri din pamant in urmatorii ani. In viitor vor fi si mai valoroase, si poate ca si tehnologia va evolua spre reducerea riscurilor de mediu. De ce sa ne grabim acum, ca fata mare la maritat?
Cei care se opun exploatarii gazelor de sist sunt in primul rand cei afectati direct si cei care empatizeaza cu ei. Eu n-as vrea sa am o astfel de exploatare langa casa mea, si – mai ales daca aveti copii – nu cred ca dv. ati fi de acord cu asa ceva langa casa dv. In loc sa intelegeti un aspect atat de simplu, dv. spuneti ca “avem [...] o miscare pravoslavnic-ecologist-sapiential-comunist-ocupist-legionaroida incipienta, rezonand in spirit si uneori pana la litera si virgula cu putul gandirii ideologului lui Putin.” O fraza mustind de spirit analitic, de altfel: 1. Miscarea ‘Occupy’ (pornita din SUA) rezoneaza cu gandirea lui Putin?? (Inseamna cumva ca in Rusia miscarea a fost primita cu bratele deschise? Ia verificati.) 2. Miscarea de protestat este, in acelasi timp, comunista SI legionaroida?? (Comunistii si legionarii se rasucesc in morminte, unii spre ceilalti, derutati.) 3. Sapiential’ ( = care se refera la intelepciune) e cumva ceva de rau? 4. ‘Pravoslavnic’ ( = care tine de religia ortodoxa) e cumva ceva de rau? Eu sunt ateu, dar daca altii sunt ortodocsi, care este problema? Inseamna ca nu merita ascultati?
Poate ca v-ati grabit sa publicati aceasta emotionala chemare la arme impotriva putinismului. SIncer, nu pare gandita prea mult. Daca vrem sa ne opunem intereselor rusesti si lui Putin, eu zic sa o facem mai inteligent. Sunteti profesor universitar, ce naiba!
 • Dragos Paul AligicaDragos Paul Aligica spune:
  Domnule, m-ati lamurit. Va multumesc: Nu-mi trecuse niciodata prin minte sa trag aer in piept si sa incerc sa inteleg ca nu doar Rusia, dar nimeni altcineva – nici Europa de Vest, nici SUA – nu face nimic de dragul nostru. E o chestie noua pentru mine.
  Am sa meditez la ea. Dar imi promiteti si dv ca altadata inainte de a va aventura in exercitii analitice prin decompozitie lexicala, fie incercati sa intelegeti conjunctia si asociarea si implicatile lor hermeneutice, fie daca va hotarati sa segmentati analitic o idee in panzele albe, mergeti pana la capat cu treaba, la despartirea cuvintelor in silabe si a silabelor in litere si sunete. Acolo veti depista adevaratele contradictii si non-sensuri. Acolo incepe critica reala.
  • Alex V spune:
   Cu placere. Intr-adevar, n-am vazut vreun text de-al dv. in care sa semnalati sau macar sa sugerati ca pot exista interese americane sau europene in Romania care sa NU fie benefice pentru romani. Chiar si aici spuneti direct ca “E momentul sa anuntam ca ne gandim tot mai serios la principiul preferintei comunitare si nord-atlantice in economie.” Preferinta oarba, punct. Nici o nuanta, nicaieri. Asta va semnalam. Si e pacat, pentru ca foarte multe interese comunitare si nord-atlantice sunt benefice si pentru noi. Dar nu toate, automat. Si eu sunt un fan convins al UE, dar nu-mi tin ochii inchisi.
   Cat despre constructia dv. care se labarteaza hermeneutic intre comunism si legionar, trecand prin inteleptciune, ortodoxism si miscarea ‘occupy’, marturisesc sincer ca nu i-am inteles sensul. In lipsa oricarei explicatii, m-am uitat si eu la termenii care o compuneau, ce sa fac? Poate va gasiti timp sa o explicati – dar nu cred ca veti avea chef. Din pacate, dictionarele nu contin silabe, asa ca trebuie sa va dezamagesc: voi continua sa ma opresc la nivelul cuvintelor.
   In rest, in afara de ironie, nu aveti chiar nimic de comunicat? Ceva despre oportunitatea exploatarii gazelor de sist? Ceva despre democratia locala calcata in picioare? Ceva despre lobby-ul netransparent al Chevron? Ceva despre ce fac jandarmii in Pungesti si masura in care asta se pupa cu practicile unui stat democratic? Ceva despre motivele pentru care unele democratii consolidate din vestul Europei au pus moratoriu pe exploatarea gazelor de sist? Ceva despre liberalizarea pretului gazelor, beneficiarii ei reali, si simplicatiile ei pentru ce se va intampla cu gazele de sist extrase in viitor?
   Nu trebuie sa-mi raspundeti mie. Si eu sunt ironic, recunosc, dar nu ma limitez la asta; dv. puteti s-o faceti in continuare. (Cum v-am spus in trecut, asta spune mai mult despre dv. decat despre mine.) Dar poate vorbiti despre lucrurile astea in dialog cu altii. Sunteti persoana publica, aveti audienta, si e pacat s-o irositi cu texte emotionale si raspunsuri sarcastice. Parerea mea.
   • Razvan A spune:
    Haideti sa va lamuresc eu cam care sunt diferentele generale intre investitorii si interesele vestului fata de Romania si cele ale Rusiei si altor astfeld e societati unde politica si economia nu au nici o fibra despartitoare ci sunt un sistem unitar precum era in Romanika lui ceausila cizmarul pe care multi retarzi il plang si in care nu conta ce se producea, important era sa se produca ceva, sa aiba retarzii unde pretinde ca lucreaza. In momentul in care oligarhul, recte prieten de politician sau politician himself decidea ca are nevoie de retard (fie pentru vot, fie pentru perpetuarea sistemului lui corupt) atunci il santaja pe retard ba cu pierderea locului de munca, ba cu nu stiu ce invazii nascocite. Retardul atunci devenea dependent de politicianul oligarh nociv si il sustinea pana in panzele albe fiindca altfel ii inchide fabrica, biroul la primarie sau mai stiu eu ce.
    Cam asta e diferenta intre un sistem vestic in care statul are doar rol de mediator si garant pentru desfasurarea activitatilor agentului economic pe principiul unei competitii oarecum oneste si in care doar afacerile si ideile buna stau la suprafata incluzand oamenii de care economia are intr-adevar nevoie si sistemul de tip ruso-chinez in care santajul e la baza. Nu ne mai palci? oho, nici noua nu ne mai place vinul tau. Nu ne mai placi? oho, pai stai sa scumpim gazul atunci. Si tot retardul apoi se plange cel mai mult, ca-i vaduvit, ca-i nedreptatit.
    Dac preferati interesele rusesti celor americane (sau vestice) atunci nu pot decat sa va invit sa faceti nicte afaceri cu rusii. Sa vedem cam pe ce baze se stabilesc ele si cam ce veti castiga pe termen lung din ele.
    Eu unul, imi asum preferitna pentru Chevron si Shell, macar pentru ca daca le-o veni ideea rusilor sa atace Romania, poate guvernul USA va decide sa-si apere firmele fiice si sa se opuna lui Ivan. Nu e destul? Libertatea costa dom’le. iar daca noi nu suntem in stare sa ne-o platim, macar sa alegem “stapanul” cel mai bun care poate, peste 3 generatii ne va dezrobi, intr-un final.
    • Alex V spune:
     Eu nu prefer Rusia Vestului, nu stiu de unde ati scos prostia asta. Dimpotriva, sunt pro-european convins si chiar pro-american (desi mai putin), dar nu cred ca tot ce ni se pune pe tava dinspre Vest este automat bun pentru tara. (Si am si eu o teama irationala fata de rusi, e si normal data fiind experienta istorica.) Eu vreau sa acceptam doar ce e bun pentru tara. De exemplu, nu am nimic impotriva extractiei de gaze si petrol din Marea Neagra de catre americani si vest-europeni; riscurile ecologice sunt acceptabile acolo – spre diferenta de perimetrele cu gaze de sist.
     Sa acceptam practicile abuzive ale unor companii americane doar pentru a ne asigura ca americanii ne vor proteja de invazia rusilor? Pai atunci de ce am mai intrat in NATO? De ce avem baze militare americane aici? Credeam ca problema securitatii militare a Romaniei in fata Rusiei e rezolvata. N-am platit o spaga de vreo 2 miliarde de dolari (autostrada Transilvania) americanilor pentru asta? :) Sau credeti ca rusii vor invada o tara membra NATO cu baze militare americane?!? Nu va lasati orbit de frica, rusii nu vor invada militar Romania in conditiile astea.
     Cat despre onestitatea afacerilor vestice, sunteti naiv. In primul rand, uitati-va la ce s-a intamplat cu bancherii americani (si nu numai) care au produs nenorocita asta de criza: in general, au fost pedepsiti cu bonusuri de milioane de dolari, nu cu detentia pe viata pe care ar fi meritat-o. In al doilea rand, uitati-va la practicile de afaceri ale bancilor europene in Romania: clauze abuzive, comisioane excesive (inclusiv comision de depunere a banilor in cont!!), etc. Sunt practici interzise in tara mama, dar care aici sunt permise, chiar si atunci cand instantele de judecata romanesti le declara abuzive! Ei, de ce sunt permise de autoritati? Pentru ca noi imbratisam absolut tot ce vine din Vest fara sa judecam daca este si bun pentru tara. Cata vreme procedam asa, o sa continuam sa fim vaci de muls pentru smecheri, indiferent de nationalitate. Eu locuiesc in vestul Europei din 2006 si de cate ori vad bataia de joc la care sunt supusi romanii – inclusiv din partea unor companii europene – mi se incinge sangele in vine. Incepeti prin a va uita cu atentie la practicile bancilor europene in Romania si comparati-le cu practicile acelorasi banci in tarile-mama: s-ar putea ca increderea nestirbita si necritica sa vi se subrezeasca.
     Nu zic sa imbratisam Rusia, Doamne fereste! Dar nici sa ne belim tara doar de frica rusilor! Am facut-o deja destul.
     • Georgius spune:
      Domnule Alex V., va dau dreptate intru totul. Sincer, aveti comentarii mult mai pertinente si mai bine gandite decat distinsul autor al articolului. Probabil dupa parerea dumnealui, trebuie sa existe doar “pro-americani/pro-occidentali” vs. “pro-rusi”. Pozitii de mijloc (Pro-Romania) nu trebuie sa existe. Gandire tipic colonialista. Dumnealui are impresia ca daca niste zeci de mii de oameni au protestat toata toamna+o parte din iarna impotriva unor proiecte industriale de tip “mamut”, din care Romania scoate beneficii minime, sunt automat “pro-rusi”, “neo-legionari”, “pravoslavnici” si ce-a mai zis ‘mnealui acolo. Sa inteleg ca dupa parerea domniei sale, nu trebuie sa mai existe romani care doresc sa le fie bine in tara lor, care sa se bucure MACAR PE JUMATATE de beneficiile resurselor proprii si de sanatatea naturii (care in multe tari occidentale nu mai exista). Nu sunt ecologist indoctrinat, nu sunt legion*r, sunt doar realist si vad ca Romania e o tara extrem de bogata numai buna de furat din ea. Furat pe cai ilegale, legale si externe. Iar asta ma doare. Stimabile autor al articolului, nu cred ca gresesc cu nimic din ce scriu aici, probabil si dumneata ti-ai dori sa traiesti bine in tara ta. Dar dumneata probabil esti platit si de vreun trust international de presa ca sa scrii mizerii precum acest articol. Eu inca sunt liber si inca imi doresc ca Romaniei sa-i fie bine, pt ca asa ne va fi bine si noua, cetatenilor (indiferent de etnii) tarii.
     • Razvan A spune:
      Domnule, aici avem o problema. Romania nu este Elvetia, Romania trebuie sa se pozitioneze. Altfel o inghite oricine cand ii e lumea mai draga. Sa o credeti dumneavoastra ca putem sta neutri, sa alegem numai ce e bine. Totul vine la pachet, domnule. Ca nu vreti Shell sau Chevron ca nu stiu ce au facut ei odata in golful Mexic e o miopie mai mare decat casa dumneavoastra. Sa stam si sa mestecam, sa rumegam, sa ne gandim, sa alegem…pai se pierde interesul si ramai in drum. Te aliezi sau nu? Negociezi ce e mai bine pe formula vest si ai terminat tot felul de oscilatii…ca SUA a omoorat civili in Kosovo sau in Afganistan, ca Chevron a contaminat golful, ca Mc Donald e rau la sanatate. Alegi linia asta si te conformezi in cea mai buna formula, apoi, poate din interior schimbi reguli.
      Dumneavoastra sunteti ca aia care tipa ca se intruneste grupul Bilderberg sau mai stiu eu cine si pe dumneavoastra nu v-a invitat. Pai faceti ceva pentru a fi intai invitat acolo si daca veti considera ca nu e bine e fac ei, schimbati-l din interior. Asa, stam pe dinafara si comentam iar in timpul asta oricum politicienii nu se schimba si tot corupti sunt iar tara tot pe mana altora ajunge fiindca noi suntem rpea retarzi sa o conducem exemplar. Deci asta cu resursele si alte nazdravanii nua re relevanta. Avem dar nu suntem in stare. Asa ca cel mai rezonabil sis anatos este sa-i invitam pe cei mai buni sa aiba grija de noi. Cu noi, intre noi, ajungem la cosuld egunoi al istotriei. Nu avem vana, psihologie, suntem corupti, retarzi si “atoatestiutori”. Sa o recunoastem macar.
      Normal ca vorbesc despre o majoritate si nu despre absolut tot roamnul de rand.
    • Alex V spune:
     @ Razvan A
     Pai si n-am ales deja? Nu suntem deja in UE? Nu suntem deja in NATO? N-avem deja trupe americane in tara? Nici daca am vrea, prin absurd, sa fim ca Elvetia, n-am mai putea acum: suntem deja ancorati in spatiul euro-atlantic. (Ceea ce e foarte bine.) Doar nu va imaginati ca ne da cineva afara din NATO si UE! Nu va temeti, ca nu mai au ce sa faca, s-au pricopsit cu noi permanent. :) Am si avut costuri economice enorme din cauza asta (dar si oportunitati economice pe care le-am ratat ca prostii, cum ar fi fondurile europene). Gata, n-ajunge? Unde altundeva sa ne mai ‘pozitionam’? Nu ne-am pozitionat destul? Nu credeti ca a cam venit timpul sa fim un pic mai selectivi cu ce ni se vara sub nas? Atat cat putem, bineinteles – ca in multe privinte, cum ar fi liberalizarea preturllor la gaze, chiar nu mai avem ce face. Adica alte tari europene pot sa-si negocieze pozitia in UE si in relatia cu SUA (nu complet, bineinteles), numai noi trebuie sa stam ‘capra’ neconditionat!
     Extraordinar, domnule, nu mai avem voie sa cerem nici macar respectarea legii la noi in tara, ca trebuie sa ne ‘pozitionam’ geostrategic! Ma tem ca aici nu putem sa fim de acord sub nici o forma (we’ll have to agree to disagree).
     • Doru R spune:
      Alex V
      “Pai si n-am ales deja? Nu suntem deja in UE? Nu suntem deja in NATO? N-avem deja trupe americane in tara? ”
      Ha, ha, in toate am fost bagati, domnule, nu am intrat noi pentru ca ne-am batut si-am meritat. Uiti prea usor echipa iliescu-nastase-psdr, garnitura comunista pur sange.
      Uiti prea usor lipsa de educatie a poporului roman, total neinformat, care credea ca intrarea in ambele organisme inseamna ajutoare din toate partile si munca ioc.
      “Nici daca am vrea, prin absurd, sa fim ca Elvetia, n-am mai putea acum: suntem deja ancorati in spatiul euro-atlantic.”
      Ha, ha, uiti prea repede ca peste 50% din romani spun ca vor inapoi in comunism, uiti ca majoritatea sunt deja impotriva NATAO si UE, ca nu le-au adus nimic.
      “Doar nu va imaginati ca ne da cineva afara din NATO si UE! Nu va temeti, ca nu mai au ce sa faca, s-au pricopsit cu noi permanent. :) ”
      Uiti ca in 2012 SUA a trimis un emisar special care a spus, ca ne dau un sut in fund afara din NATO fara sa clipeasca daca continuam asa. Uiti ca tot de atunci UE a inceput sa-si modifice legislatia ca sa impuna sanctiuni impotriva celor care deviaza de la democratie, nu vad ce-i costa sa modifice legislatia sa dea afara gunoiul din elita.
      “Am si avut costuri economice enorme din cauza asta (dar si oportunitati economice pe care le-am ratat ca prostii, cum ar fi fondurile europene). Gata, n-ajunge? Unde altundeva sa ne mai ‘pozitionam’? Nu ne-am pozitionat destul? ”
      Ha, ha, Romania nu-i pozitionata nciiunde, deocamdata vad o reorientare spre modelul rusesc, unde se fura organizat si nimeni nu reaspunde, opozitia este anihilata, totul este cu puimnul in gura. Si mai vad o reorientare spre marfurile de proasta calitate din China. Noi nu avem un jgeab teapan, ca la bob, pe unde sa ne deplasam, noi gasim portite laterale la tot pasul, asta pana se vor satura partenerii de noi si ne vor trimite la origini, ca si asa suntem o piatra de moara.
      “Nu credeti ca a cam venit timpul sa fim un pic mai selectivi cu ce ni se vara sub nas? ”
      Ha-, ha. Serios? Avem si tupeu dupa ce ca nu suntem in stare de nimic si nu oferim nimic. Mereu cu coada pe sus.
     • Alex V spune:
      @ Doru R
      Ma asteptam la o astfel de interventie; ma mir doar ca a durat atat de mult.
      Avem viziuni diferite.
      Dv. vedeti o tara amorfa, care a fost impinsa cu bunavointa de altii in NATO si UE, fara sa vrea; eu vad o tara care chiar a vrut in NATO si UE, si practic si-a fortat politicienii corupti sa mearga in aceasta directie. Amintiti-va ca niciun partid din fostul FSN n-avea chef de NATO si UE – dar n-au avut tupeu sa se opuna deschis pentru ca sustinerea pentru Vest era mult prea mare in randul populatiei la vremea respectiva. Sa te opui integrarii euro-atlantice atunci ar fi fost sinucidere electorala pentru oricine.
      Dv. vedeti un popor ‘total neinformat’ si lipsit de educatie (sunteti cumva si dv. parte a acestui popor?), eu cred ca astfel de generalizari sunt absurde si ca exista resurse de inteligenta si creativitate in randul tarii – mai multe decat ne dam noi seama. Desi e edevarat ca sunt foarte multe lucruri de indreptat.
      Dv. vedeti un popor prost care e in majoritate nostalgic dupa comunism cu tot ce a insemnat el; eu vad un popor care devine exasperat ca oranduirea e de asa natura incat munca cinstita nu-ti mai permite sa speri la un trai decent. Nostalgia, atata cata exista (si eu cred ca e supraestimata), nu e dupa cozi si lipsuri si fosta Securitate; e dupa certitudinea ca daca vrei sa muncesti, poti sa ai un trai decent. O societate in care cine munceste cinstit isi poate permite un trai decent nu mi se pare un ideal de aruncat la gunoi nici in zilele noastre.
      Dar cel mai trist este ca acolo unde e vorba de cerinte minimale de respectare a legii si de actiune in interes national, dv. vedeti un popor ‘cu coada pe sus’.
      Avem viziuni profund incompatibile si, trebuie sa recunosc cu tristete, a dv. este majoritara. Ne-am obisnuit atat de mult sa ne plangem de mila si sa ne privim ca pe niste nimicuri, incat a devenit o profetie auto-implinita (self-fulfilling prophecy). In plus, pesimismul e foarte, foarte comod: de ce sa te lupti pentru ceva, cand oricum totul e in mocirla? Mai bine faci misto de fraieri. Cand am protestat, intr-un grup mic, impotriva RMGC in strainatate (pe 1 septembrie, cand inca nu se stia cat de mari vor fi protestele), imi amintesc de un roman care a venit langa noi doar pentru a ne spune ca ne pierdem timpul, ca e inutil, etc. I-am zis ca daca tot a venit, sa ni se alature o jumatate de ora, ca doar toti suntem romani si toti stim ca proiectul ala de lege e profund neconstitutional. A ras, si-a potrivit ochelarii de soare si a plecat; el venise doar sa ne spuna ca suntem niste fraieri care isi pierd timpul, atat. Pentru asta se deranjase, nu pentru altceva.
      Sa stiti ca unele comentarii de aici m-au amuzat, altele m-au enervat. Dar al dv. m-a intristat profund. Nu pentru ca luati in deradere ideile mele, ci pentru ca sunteti reprezentativ pentru o buna parte populatia care se considera informata si inteligenta in Romania.
      Am multe idei despre cum am putea incepe sa indreptam ce e rau in tara, dar marturisesc ca pentru acest pesimism institutionalizat si auto-batjocoritor, care opereaza deja ca un reflex pavlovian in dezbaterea publica, chiar nu vad solutii.
     • Doru R spune:
      Poporul a vrut in NATO si UE….. poate imi reimprospatati memoria, la care dintre ele s-a facut referendum si alergau organizatorii cu urna mobila, ca nu se intrunea cvorumul? Oare cat s-a fraudat? Cel putin in UE, mare parte din populatie isi dorea sa intre, pentru ca in mintea romanilor, educata, ultrainformata se dadeau ajutoare, pomeni, mult mai mult decat un mic si-o sticla de bere. Daca stiau ca aderarea inseamna munca sustinuta, cinste, absolut nimic de pomana, erau la stadiul de azi, cand nu le mai trebuie.
      “Dv. vedeti un popor ‘total neinformat’ si lipsit de educatie (sunteti cumva si dv. parte a acestui popor?), eu cred ca astfel de generalizari sunt absurde si ca exista resurse de inteligenta si creativitate in randul tarii mai multe decat ne dam noi seama.”
      Cam cati sunt cei informati si educati si cati dintre ei mai sunt in tara, aveti idee? Vreo 1-2% si cu astia facem primavara? Vad mai degraba exceptia care confirma regula. Aaaa, ca sunt smecheri, care sunt informati dar sunt murdariti pana in gat de ticalosiile facute in sfidarea legii, aveti pretentia sa-i punem la socoteala de partea oilor albe? Cat despre mine, am optat sa nu ma mai consider reprezentativ pt poporul roman in momentul in care am parasit tara cu multi ani in urma, deci taiati-ma din ecuatie, ca nu ma mai simt legat de ceva aflat la celalalt capat al galaxiei. Si daca tot veni vorba, daca sunteti atat de optimist, in admiratie totala fata de poporul din care faceti parte, de ce l-ati parasit?
      “Dv. vedeti un popor prost care e in majoritate nostalgic dupa comunism cu tot ce a insemnat el;”
      Pardon? Nu eu. Statisticile, sondajele de opinie, dar cel mai apasat realitatea intra in ochi, ca musca. Numai la dvs. nu. Urmaresc zilnic evolutia din tara, merg anual in Romania si nu vad decat regres.
      “eu vad un popor care devine exasperat ca oranduirea e de asa natura incat munca cinstita nu-ti mai permite sa speri la un trai decent. ”
      Stau terenurile agricole pline de balarii, sunt locuri de munca la care nimeni nu se inghesuie, ca de exemplu controlor de calitate. A ajuns o munca injositoare pentru toti absolventii de liceu.
      Si cine a construit aceasta oranduire sociala unde majoritatea oamenilor fura, iar restul ar fura, dar n-au ce? Nu acelasi popor roman, minunat, inteligent, inventiv? Si ce-i opreste sa puna capat nesimtirii politicienilor pe care tot ei, romanii frumosi, destepti si harnici i-au ales? Si de ce asteapta milioane de aceiasi frumosi, cinstiti si inteligenti sa le dea STATUL de lucru? Unde-i inventivitatea?
      “Nostalgia, atata cata exista (si eu cred ca e supraestimata), nu e dupa cozi si lipsuri si fosta Securitate; e dupa certitudinea ca daca vrei sa muncesti, poti sa ai un trai decent”
      Adica fix nostalgia dupa trandaveala, dupa starea de noi ne facem ca muncim, ei se fac ca ne platesc. Si poate veniti cu precizari: cine avea un trai decent in comunism? Vor trandaveala din comunism dar salarii din capitalism.
      “Dar cel mai trist este ca acolo unde e vorba de cerinte minimale de respectare a legii si de actiune in interes national, dv. vedeti un popor ‘cu coada pe sus’”
      Manipulam, manipulam? Ia mai cititi o data contextul.
      Eu repet, nu suntem in stare sa producem nimic, dar ne ofuscam ca nu alegem cum trebuie. Pai si alesul face parte din aceeasi categorie de a produce ceva, actiune la care am spus ca nu ne pricepem.
      “Avem viziuni profund incompatibile si, trebuie sa recunosc cu tristete, a dv. este majoritara.”
      Bun, suntem pesimisti in majoritate. Si asta ce spune, ca toti, dar chiar toti ne inselam, nu ne pricepem? Sau cumva suntem orbi, in timp ce treaba merge ca pe roate in Romania? Posibil, dar va rog sa insirati realizarile marete care va fac optimist. Si va rog sa nu ocoliti subiectul, oferiti argumente solide.
      “In plus, pesimismul e foarte, foarte comod: de ce sa te lupti pentru ceva, cand oricum totul e in mocirla? Mai bine faci misto de fraieri. ”
      Generalizam cumva? Va trimit mai sus, la lista dvs de argumente si un pic si mai sus, unde vorbeati de talentele ascunse ale Romaniei, cu potential, dar care nu se vad.
      “Dar al dv. m-a intristat profund. Nu pentru ca luati in deradere ideile mele, ci pentru ca sunteti reprezentativ pentru o buna parte populatia care se considera informata si inteligenta in Romania. ”
      Daca nu iau multe in deradere ma cuprinde depresia, treburile mi se par foarte serioase, adanci si din pacate fara motive de optimism.
      Si ma simt obligat sa va rog sa aduceti o lista a intelectualilor de vaza si cu citate din optimismul lor vis-a-vis de poporul roman. Din nou subliniez, nu ocoliti subiectul, raspundeti.
      “Am multe idei despre cum am putea incepe sa indreptam ce e rau in tara, dar marturisesc ca pentru acest pesimism institutionalizat si auto-batjocoritor, care opereaza deja ca un reflex pavlovian in dezbaterea publica, chiar nu vad solutii”
      Eu va iau foarte in serios si va rog veniti cu lista de idei realizabile, tinand cont de disponibilitatea, vointa, inteligenta acestui popor in care credeti apasat. Si apoi incercati si o lista a motivelor pt. care inca nu s-au transpus in fapte ideile dvs. Sper sa nu se strecoare si conspiratii internationale in lista de motive, pt. ca nu garantez ca-mi mai pastrez seriozitatea
     • Alex V spune:
      @ Doru R
      Dv. tineti neaparat sa pictati totul in alb si negru. Daca eu nu vad Romania ca pe o groapa de rahat, gata, inseamna ca sunt ‘in admiratie totala’. Daca locuiesc in strainatate, inseamna ca ‘am parasit’ poporul (nici poveste, merg in tara aproape lunar). Daca nu vad doar regres in Romania, inseamna ca vad doar progres. Daca vorbesc de un ideal al muncii corect remunerate, inseamna ca visez la trandaveala in slujba statului. Si tot asa. In general, daca nu vad realitatea exact ca dv., inseamna ori ca sunt orb, ori naiv, ori am intentii ascunse (manipulez).
      Sa stiti ca intelectualii ‘de vaza’ pe care-mi cereti sa-i citez sunt de multe ori (desi nu intotdeauna) parte a problemei, nu a solutiei. Ei scriu carti populare despre ‘de ce e Romania altfel’ (adica rea). Nu DACA e Romania altfel si ce inseamna de fapt asta; nu, direct ‘de ce’. Uitati-va si la textul d-lui Aligica de mai sus: vedeti vreun dubiu pe undeva? Vreo nuanta? Nu, direct certitudini decretate poporului. Cand ii citesti, lumea pare simpla si clara. Iar oamenii scarbiti de tot, dar care se considera superiori, imbratiseaza aceste confirmari comode ale ‘elitei’.
      Da, tara e plina de probleme, si avem toti partea noastra de responsabilitate, dar nu e o groapa de gunoi economic si moral, nici pe departe. Vreti exemple pozitive? Anul trecut, tatal meu (un sarantoc din provincie care muncea 7 zile din 7 pe bani putini, unul din multimea de romani fraieri care si-au invatat copiii ca ‘munca nu-i o rusine, e rusine sa furi’) a fost transplantat la Spitalul Fundeni, fara conditionari si spagi preliminare; niste medici din Romania, o parte din ei cu salarii jalnice, lucrand intr-un sistem medical care are suficiente probleme, i-au salvat viata, dupa doua episoade de coma. Isi faceau treaba. O multime de alti oameni, din localitati mari si mici, mai bogate sau mai sarace, isi fac treaba acolo unde lucreaza si isi cresc copiii incercand sa-i faca oameni si spunandu-le ce-mi spuneau si mie parintii (muncitori fara facultate), ca e rusine sa furi, ‘sa dai in cap’, nu sa muncesti. Avem lepre si iresponsabili printre noi? Oho, destui! Mai ales la varf. Ca peste tot in lume, de altfel. Dar majoritatea romanilor nu traiesc doar cu gandul la furat, oricat v-ar veni de greu sa credeti. Au alte preocupari.
      Vreti mai multe exemple? Va dau un sfat: incercati sa vorbiti cu strainii care viziteaza tara, care locuiesc in tara o perioada – preferabil cei care si invata limba romana, si care cauta sa cunoasca si sa inteleaga. Prietena mea e unul dintre acesti straini care vorbesc romaneste si acum chiar lucreaza temporar in Romania, intr-un orasel din provincie. Vorbeste deja suficient de bine incat sa nu sara in ochi ca e straina si imi povesteste zilnic episoade din viata ei in Romania obisnuita. Inclusiv episoade amare, ca viata reala e complicata si are si parti rele. Cautati acesti straini (sunt din ce in ce mai multi) si vorbiti cu ei. Si daca ii vedeti entuziasmati, nu va uitati de sus la ei ca la niste naivi: intrebati-i, cautati sa intelegeti. Ei sunt mai in masura sa va spuna daca Romania e intr-adevar ‘altfel’ si ce inseamna asta, mai exact. O sa vedeti ca nu e vorba doar de mancare si peisaje.


Inchei spunand ca macar si numai pe baza acestor comentarii observi ca valori sunt destule in Romania, caile catre fapte par a le fi blocate.  Sa te bucuri sau sa plangi?File170
In neoliberalism toate's bune si frumoase, numai ca tot pe cei 99% ii pui in fata dusmanului! 

Da click aici ca sa vezi totul!
Google
 

Postări populare