Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

10.2.17

România sub strategia tensiunii – structurile secrete paraleleAurel I. Rogojan

După Ucraina şi Republica Moldova, România pare a fi teatrul extins al operaţiunilor de război hibrid. Nu pun la îndoială informaţiile de care dispune Traian Băsescu, în acest sens, şi la care s-a şi referit public. De asemenea, nu pot să nu observ că la cinci ani de la avertismentele şi numeroasele noastre exemple, Dan Andronic, un ziarist conectat la surse dintre cele mai credibile, vine să confirme agresivitatea războiului imagologic al organizaţiilor de front ruseşti împotriva României. Problema pe care ne-o punem este de ce vin aceste constatări atât de târziu, mult prea târziu, când, tăvălugul odată pornit, sunt puţine şanse să mai poată fi oprit.

După Polonia şi Ungaria, România preia mixul ideologic al „revoluţionarilor naţionalişti" Jarosław Kaczyński şi Orbán Viktor, în încercarea de a-i atrage pe cei deziluzionaţi de Europa cu sloganuri naţionaliste şi promisiuni de binefaceri sociale, ni se atrage atenţia de către observatori occidentali ai evenimentelor de la Bucureşti.

Marea manipulare a protestelor

„România devine statul paria al Uniunii Europene", suntem urecheaţi de „The Times". Dar este interesant şi cum se argumentează această afirmaţie sentenţioasă: „Lupta împotriva corupţiei este privită ca un obiectiv strategic atotcuprinzător, menit să-i liniştească pe criticii din UE şi SUA. Mulţi dintre demonstranţii din Bucureşti sunt de acord cu acest principiu.

(…) Nemulţumirea lor ar trebui îndreptată în altă parte: către regimul secret al României, care s-a folosit de tema corupţiei pentru a se răzbuna pe inamicii săi, a eroda drepturile fundamentale şi a instituţionaliza o relaţie sinistră între sistemul judiciar, poliţia secretă şi instituţiile anticorupţie. (…) Instanţele au devenit politizate. (…) Întregul concept al corupţiei se confundă cu cel al abuzului de funcţia politică. Totul se reduce la obţinerea unui număr impresionant de arestări, menţinând în acelaşi timp în umbră adevăratele centre de putere. Rezultatul nu este o epurare, ci mai mult o vânătoare de vrăjitoare".

„Climatul din România se menţine exploziv, iar investitorii germani, cei mai importanţi din ţară, sunt nesiguri şi dezamăgiţi", suntem avertizaţi din Frankfurt.

„România este o ţară ce nu poate fi guvernată!", se exclamă cu tainice subînţelesuri la Budapesta. De unde, România mai este percepută ca fiind dominată de „stări ciudate, confuze, neinteligibile, ca o scenă a luptelor şi proceselor paralele, pe care au loc jocuri dure de tehnică a puterii".

„În România funcţionează nişte scenarii din inerţie, aceleaşi «mine» care au fost puse de anterioara Administraţie SUA nu numai în Europa de Est, ci şi în întreaga lume", ţine să explice evenimentele directorul Institutului internaţional pentru state noi de la Moscova, care mai precizează că „este dificil de prevăzut cum va evolua situaţia din România, însă un lucru este clar, şi anume că, fără custodie externă, românii sunt oameni periculoşi". Asta, deoarece România este divizată, polarizată, protestele eterogene nu pot genera o majoritate, iar realizarea consensului este o sarcină mult prea uriaşă, vine completarea din media germană.

Occidentul ţine să releve existenţa unui „(…) regim secret al României care s-a folosit de tema anticorupţiei pentru vendete politice, erodarea drepturilor fundamentale, instituţionalizarea sinistrei relaţii dintre sistemul judiciar politizat, poliţia secretă şi instituţiile de combatere a corupţiei (…)".

De la Moscova, Ivestia.ru deplânge poziţia slabă a euroscepticilor, iar protestele dreptei româneşti „ar viza, în fapt, destabilizarea Republicii Moldova şi a Transnistriei", ceea ce nu poate decât să argumenteze direcţia de atac antiromânească a războiului informaţional global dus de Rusia.

România, incapabilă să contreze operaţiunile informaţionale

Sumarele referiri şi consideraţii de mai sus nu sunt decât partea minoră şi de foarte departe vizibilă a unei mari şi periculoase manipulări informaţionale, consecinţă a incapacităţii de a angaja contracarea operaţiunilor de război informaţional care au ca ţintă România.

Printre fundamentele doctrinare ale securităţii naționale există şi un proiect operaţional privind combaterea războiului informaţional. Potrivit acestui proiect, autorităţile de securitate naţională sunt obligate să prevină şi să contracareze agresiunile informaţionale prin care se creează, întreţine şi difuzează teroarea psihologică, atacă şi distrug valorile identitare, modifică sistemul valorilor morale, depersonalizează şi manipulează categorii de populaţie, divid societatea şi contrapun masa de manevră astfel creată populaţiei cu imunitate faţă de operaţiunile de război psihologic.

NATO, CIA şi strategia tensiunii

Controlul releelor de preluare, difuzare şi amplificare a efectelor agresiunilor informaţionale este imposibil de realizat în afara înţelegerii responsabilităţilor, pe de o parte, ale autorităţilor securităţii naţionale şi, pe de altă parte, ale ansamblului canalelor de comunicare publică, acestea din urmă putând fi, deopotrivă, atât vectorii voluntari sau involuntari ai operaţiunilor de război informaţional, cât şi expresie a capacităţilor de ripostă şi contracarare.

Cele ce se petrece în România amintește de evenimente oarecum similare din Italia, când, sub pretextul prevenirii preluării puterii de către forţele politice de stânga, societatea a fost supusă unei aşa-numite „strategii a tensiunii".

„Strategia tensiunii – SID paralel" nu era un simplu exerciţiu eseistic al presei italiene din anii '60-'70 ai veacului trecut. Era expresia inimaginabilelor derapaje ale serviciilor secrete acuzate şi cu directorii deferiţi justiţiei pentru conspiraţii împotriva ordinii democratice constituţionale a Republicii Italia. Menţionăm că acronimul SID desemna „Servizio Informazioni Difesa".

Permanenta teamă a CIA şi a Alianţei Nord-Atlantice de avansul stângii în opţiunile electoratului din cizma peninsulară s-a materializat într-o strategie a tensiunii. Serviciile secrete, cu precădere cele militare, mai greu, dacă nu chiar imposibil de controlat în acea perioadă, au generat structuri secrete paralele (clandestine, paramilitare, conectate la finanţări underground) care au radicalizat viaţa politică şi au promovat terorismul pentru compromiterea stângii şi limitarea accesului comuniştilor la putere.

Lovituri de stat în numele opoziţiei

În esenţă, strategia tensiunii s-a rezumat la inventarea şi dezvoltarea unor permanente surse de destabilizare social-politică, pregătindu-se disimulat, de către serviciile secrete, lovituri de stat în numele unor forţe ale opoziţiei, de regulă, al celor de stânga. Subsumate strategiei erau şi actele teroriste provocate pentru motivarea represiunilor împotriva anumitor mişcări social-politice neconvenabile. Este aproape fără de tăgadă că, într-o foarte mare măsură, fenomenul terorist italian (de toate culorile) a fost manipulat în cadrul strategiei tensiunii.

Sub conducerea amiralului Eugenio Henke, SID a elaborat şi aplicat „strategia tensiunii", o nouă formă a deviaţiilor, în care, alături de Henke, un rol major şi-a asumat şeful Biroului „D", Enzo Viola. Ambii îşi vor dezvolta legăturile cu dreapta extremistă, cu creştin-democraţia bavareză condusă de Franz Josef Strauss, care a cerut şefului BND, Richard Gehlen, să colaboreze cu SID pentru subminarea Partidului Comunist Italian în acţiunile sale de mediere dintre social-democraţia germană şi guvernele comuniste estice. SID a stabilit relaţii operative speciale şi cu KYP, serviciul secret al regimului de dictatură militară din Grecia, cele două servicii ocupându-se îndeaproape de menţinerea activă a spiritului fascist, ca element al strategiei tensiunii.

Internaţionala neagră

Această „internaţională neagră", care a cooptat şi reţelele Mafiei, a pus la cale mai multe tentative de lovituri de stat şi, în numele unei iniţiative de „moralizare a vieţii publice şi reasanarea partidului", a desfăşurat următoarele operaţiuni de poliţie politică:

(1) folosirea grupului Sogno-Brossio pentru a distruge Partidul Liberal Italian, împingându-l spre definitiva sa dezintegrare;

(2) folosirea lui Bindelli şi a unor conducători care i se împotriveau lui Almirante pentru accelerarea crizei Mişcării Sociale Italiene şi contestarea conducerii lui Almirante;

(3) folosirea unui grup de colaboratori ai lui Emilio Colombo pentru discreditarea şi conducerea operaţiunilor împotriva dreptei democrat-creştine;

(4) utilizarea prietenilor lui Ferri, Reale, Cucchi pentru discreditarea conducerii Partidului Social Democrat Italian;

(5) conducerea de operaţiuni ad-hoc care să lovească în poziţiile personale ale anumitor lideri ai Partidului Socialist Italian.

„Lovitura de stat militară a pensionarilor"

La 7 decembrie 1970 a avut loc o tentativă de lovitură de stat militară pusă la cale de conjuraţii grupului BorgheseI. Miceli, succesorul amiralului Eugenio Henke, se afla în contact cu acest grup din 1969II, contact pe care-l va prezenta ca fiind determinat de îndeplinirea atribuţiilor sale.

Procurorul Claudio Vitalone va reţine în rechizitoriul său: „(…) Miceli a minţit cu neruşinare, violând în mod deschis obligaţii fundamentale ale biroului său. Mai mult, de trei ani, acesta a acţionat «în conformitate cu prevederile legale», fără ca vreuna dintre autorităţile subordonate să fi găsit vreo modalitate de a impune respectul faţă de principiile fundamentale de legalitate şi de corectitudineø"III.
Din 1971 până în 1974, cercetările asupra cazului Borghese au fost blocate, responsabilitatea revenind mai multor personalităţi politice, între care ministrul Apărării Tanassi, şeful Statului Major, generalul Marchesi, ministrul de Interne Restivo ş.a., care au încercat acreditarea tezei unei „lovituri de stat militare a pensionarilor". În realitate, s-a procedat astfel pentru a se ascunde rolul masoneriei, care a avut exponenţi importanţi direct implicaţi în tentativa insurecţională.

Un accident tragic a fost folosit de preşedintele României după reţeta brevetată în anii 1970 de structurile paralele ale serviciilor secrete italiene

Complotul masonilor, cu autorizarea SUA

Dintr-o scrisoare adresată de masonul Bocciani către Prisco Brilli, consilier al Ordinului Marelui Orient din Italia, rezultă că, la 20 septembrie 1969, fratele colonel Licio Gelli, francmason din anul 1963, i-a comunicat fratelui Salvini că Marele Maestru (n.n. – Giordano Gomberini) iniţiase, sub spada sa, 400 de înalţi ofiţeri ai armatei, cu scopul de a pregăti un guvern al coloneilor, totdeauna preferabil unui guvern comunist.

În legătură cu rolul colonelului Gelli, este semnificativ un raport al SISMI, care menţionează că Ted Shackly, directorul tuturor acţiunilor acoperite ale CIA în Italia, l-a prezentat pe conducătorul Lojei francmasonice „P.2", Licio Gelli, lui Alexander Haig (n.n. – general american, colaborator al preşedintelui Nixon şi al secretarului de stat Henry Kissinger, în timpul războiului din Vietnam; comandant al forţelor NATO din Europa între 1975 şi 1979 şi secretar de stat în anii 1981-1982). Cu autorizarea lui Haig şi a lui Kissinger, Gelli a recrutat, în toamna anului 1969, 400 de oficiali italieni şi ai NATO în loja saIV.
Complotul a fost dezvăluit de presă la 18 martie 1971, când unii conjuraţi au fost arestaţi, iar Borghese şi Gavino Matta, un alt complotist, ex-combatant fascist în războiul din Spania, fiind avertizaţi, au avut posibilitatea să fugă în Spania.

Conjurații au fost internaţi, „pe motive grave de sănătate", în clinici luxoase, unde Miceli i-a vizitat, după cum a afirmat, „pentru a controla fenomenul subversiv". Cu prilejul unei astfel de vizite la Villa Marguerita, unde era internat Orlandini, al doilea cap al complotului, Miceli i-a făcut semnul convenţional sicilian „nu vorbi şi eu te voi proteja".

O reţea secretă căreia nu i se aplică legea

O problemă fundamentală a rămas neclarificată, şi anume, dacă tentativa de lovitură militară din Italia a fost o repetiţie generală a structurilor oculte paralele sau a intervenit un element necunoscut care a dat totul peste cap.

Giuseppe De Lutiis, cercetând mai multe informaţii succesive, ajunge la concluzia ca Borghese a fost, de la început, menit să fie depăşit de evenimente. Când grupurile armate ale extremiştilor neofascişti (Noua Ordine şi Avangarda Naţională) ar fi ajuns să controleze unele centre de putere, ar fi urmat declanşarea unui plan antiinsurecţional aflat în posesia comandamentului general al jandarmeriei, care prevedea arestarea exponenţilor politici, sindicali şi militari ai stângii.

Giulio Andreotti, în 1974, în calitate de ministru al Apărării, va înainta dosarul cercetărilor magistraturii din Roma. Nu se va ajunge însă la niciun rezultat cert. Câţiva ani mai târziu va rezulta că structura organizaţiei subversive nu fusese dezvăluită, ea continuând să funcţioneze, amânând doar data loviturii de stat. Apare astfel, evident, că exista o reţea secretă paralelă, protejată de SID, căreia justiţia să nu-i poată aplica legea. Această reţea ţine de operaţiunea „Gladio", sau planul „Demagnetize", pus de acord, în 1956, între SIFAR şi CIA, care a determinat proliferarea organizaţiilor clandestine „Gladio", „X", „Roza Vânturilor", Loja francmasonică secretă „P.2" şi „SID Paralel". Ansamblul operaţiunii avea, în vedere, în mod formal, o amplă mişcare secretă de rezistenţă din partea ţărilor occidentale faţă de o eventuală invazie din partea Tratatului de la Varşovia.

Accidente precum Colectiv şi Bamboo erau la ordinea zilei în Italia

Colectiv 2015 şi Bamboo 2017 în varianta italiană

În plan practic operaţional, această reţea ocultă a fost utilizată, sub motivaţia ei iniţială, pentru influenţarea şi anormalizarea cursului vieţii politice în direcţia anulării şanselor forţelor de stânga de a se afirma şi prelua puterea. Reţeaua „Gladio" a fost demascată la sfârşitul anilor '80. La 10 octombrie 1991 au fost inculpaţi penal amiralul Fulvio Martini, fost director al SISMI, şi generalul Paolo Inzerilli, fost şef al Statului Major al SISMI, anterior al Oficiului Securităţii Naţionale, precum şi conducător al reţelei „Gladio".

O situaţie oarecum similară pare a fi definitorie pentru seria turbulenţelor politice asociate Administraţiei Prezidenţiale K.W. Iohannis. Accidente precum Colectiv 2015 şi Bamboo 2017 erau la ordinea zilei în Italia. Ineditul românesc constă în rolul explicit partizan al preşedintelui României. Preşedinţii Italiei, dat fiindu-le statutul constituţional, nu au fost integraţi strategiei tensiunii. Preşedinţii României, dacă nu o patronează, cad victime ale strategiei. Domnului K.W. Iohannis nu i-a rămas decât să ia aminte la experienţa predecesorilor şi să cauţioneze sistemul terorismului psihologic moştenit. Cu activul şi pasivul acestuia de nimeni vreodată auditat.

Puterea secretă, o jucărie pentru preşedinte

Un sistem parainstituţional al puterii secrete este omniprezent, omniscient şi omnipotent în România. Sistemul funcţionează în baza legii mercenariatului, pe care state anume o au. A servit tuturor preşedinţilor României, cu sau fără voia ori ştiinţa lor. Bucuria copilărească de a avea această jucărie nu a fost exprimată însă cu atâta forţă de expresie cât a emanat fizionomic, de la tribuna Parlamentului, domnul K.W. Iohannis. În definitiv, şi Göring spunea: „Fireşte că oamenii nu vor război. Tot ce trebuie făcut este să le spui că sunt atacaţi, iar pe pacifişti să-i denunţi că nu sunt patrioţi şi că pun ţara în pericol. Funcţionează în orice ţară".

De ce se teme Vestul de stânga din România

Reaccederea la putere în România a stângii postcomuniste i-a nemulţumit pe cei vizaţi de retorica electorală a liderilor social-democraţi privind suveranitatea deciziilor macroeconomice, Fondul Suveran de Dezvoltare, politica redevenţelor şi alte intenţii care definesc tocmai esenţa doctrinelor stângii.
Promisiunile electorale nu pot fi luate doar ca simple promisiuni, când partidul care le angajează contează pe 700.000 de membri şi simpatizanţi activi, care, în condiţiile absenteismului la vot, se alege pe sine. Un asemenea partid, cu lideri marcanţi, nu doar implicaţi în scandaluri de corupţie, ci şi nefrecventabili familiei socialiştilor europeni, nu este crezut pe cuvânt de onoare. Pentru Occident, social-democraţii români sunt echivalentul trişorilor abili în jocul cu cărţi politice măsluite. Nici celelalte formaţiuni politice nu au o reputaţie mai bună. În definitiv, puzderia partidelor apărute după anul 1989 nu erau decât fragmentaţii rezultate din explozia PCR via FSN.

Dramatismul situaţiei românilor pare a fi corect perceput de aliaţi, dar, oricât de mult ei ar dori binele României, respectarea angajamentelor faţă de Constituţie şi legile naţionale ţine exclusiv de instituţiile politice şi de aleşii noştri. Instituţiiile sunt încropite, aleşii înşelători.


I Intanto Valerio Borghese, fondatorul „Frontului Naţional"

II Norberto Valentini, La notte della Madonna (Noaptea Madonei), Roma, Le Monde, 1978, p. 85-86

III La requzitoria a sul golpo Borghese, publico ministero Claudio Vitalone (Rechizitoriul asupra loviturii de stat Borghese), p. 129-130

IV Giuseppe Muratori, Enciclopedia dello Spionaggio, Servizi segreti, spie, teroristi e dintorni, Editioni Attualita del Parlamento, Roma, 1993, p. 300

Apocalipsa Guvernarilor De Dreapta
+13
articolul este bun pt istorici, dar nu are relevanta pt actualul context pt ca oricat de hulit ar fi psd ul, trebuie tinut cont de un adevar odios: efectele celor doua guvernari declarat de dreapta asupra romaniei a fost dezastroase spre apocalitice, fiecare dintre cele doua intorcand romania inapoi cu 100 de ani. astfel, cdr ul a dezindustrializat tara si ne a trimis inapoi in evul mediu, in timp ce regimul basescu a adus romania la statul de colonie (resursa de materie prima si forta de munca pt. vest). bilantul celor 10 ani de ue arata cam asa: din primele 20 de industrii ca imp. clasificate CAEN, 19 sunt ale strainilor. avem cea mai mare rata de migratie dupa tarile non africane, mai mare si decat siria. domeniile cu fluxuri majore de capital apartin exclusiv strainilor, astfel ca fondurile ue sunt o gluma. in 10 ani, cresterea salariului mediu abia daca depaseste inflatia. credeti ma dl. General, 45 % psd dupa 10 ani de ue e cu mult mai mult decat 80 % fsn din 1990. si nu! nu ma luati cu majoritati care nu exista ca nici ceausescu nu avea liste de vot de 18 mil. astea sunt adevaruri similare cu realitatea descoperita de agentul kgb oleg gordievsky care a venit la bucuresti in 1986 si care cu groaza a intocmit acel raport in care afirma ca situatia e atat de grava incat exista riscul ca izbucnirea unei revolte populare sa duca stelitul romania pe alt curs. si minunatii nostri aliati ar cam trebui sa stie asta.

Docktor
+26
Magistral...dar un articol greu de inteles pentru majoritatea gibonilor care urla in strada. Referirile istorice o sa le intre pe-o ureche si-o sa le iesa prin caciula pe cealalta.. Subtila si trimiterea la Goring, dupa referirea la Iohannis. Dar as putea adauga si un citat din maestrul manipularii din aceeasi Reich de trista amintire, mai exact doctorul Goebbels : ''Propaganda functioneaza cel mai bine cand cei manipulati sunt convinsi ca actioneaza din proprie initiativa'' Si el n-a avut la dispozitie Facebook, pe vremurile respective...

Iancu De La Hunedoara
+16
DEci, nea Rogojane, concluzia ta este ce Vestul nu are increderte in stanga romaneasca si noi romanii sa ne supunem! Adica sa ne dorim sa fim sclavi "para siempre"! Alegerile nu coteaza pentru ei si trebuie sa avem guvernele "lor"! Trist, foarte trist! Sunt insa de acord cu evenimetele din Italia, pe care le-am urmarit! Alo, generale, ai mai zis ceva in campania electorala de alegere a grofului edit Iohannis, in 2014, care a dat oarecum o linie de respingere a luji Ponta! Era acea pozitie tot in linia a ceace spui acum? Si cind maa gandesc ca esti ardelean verde! Se vede insa ca in zona ta nu traiau sasi!

Cata
+23
Pai eu inteleg 2 chestiuni: prima ca germania, rusia is ungaria au acelasi discurs, de porc, ma scuzati, dar le cam guita. normal, pe interese comune ca daca ne aducem aminte de GEG, si cum iohanis este presedinte....Multe se pot intimpla... Ungaria, precum cateaua in calduri, sta cu limba scoasa dupa himera care o ii va aduce prorpia distrugere. Iar rusii ii dau harti lui dodon. I-or fi dat si un dictionar romano-rus ca sa invete limba romana? A doua chestiune e legata de socialisti si faptul ca in perceptia lu alde soros - globalisto-comunist plus multi altii, inclusiv cei enumerati mai sus, vor sa dea la gioale stingii, din motive diferite, si sa o prabuseasca. Ideea e ca nu prabusesc stinga ci Romania pentu ca, acesti dementi au abilitatea necesara sa lipeasca peste tara ba numele de PSD, ba de populisti, ba de nationalisti, patrioti etc. Deci, climatul international e de toata jena, Romania are un presedinte vai de capul lui, servicii la fel, care au fost decapitate iar conducerea operativa data nimic! Deci situatia noastra este grava din cazua alegerilor facute de noi, romanii, cu largul concurs al cozilor de topor, adica tradatori care-s multi, flaminzi, vocali si cu functii! N-ai cum trada din pozitia de cititor de contoare. Dar ai cum distruge o tara din functia de presedinte!

Plugarul
+11
Am remarcat apetența decidenților politici din Romănia de a se juca de-a serviciile , înființănd și desființănd , servicii .... le reformează pe alea care sunt , conferindu-le dimensiuni și atribuții altele decăt le permite societatea și legile existente .... . Circula o butadă la adresa celor ce se trezesc pe cai mari ( dacă mai sunt și șase la număr ..... ) , în funcții politice , la butoanele societății ..... , care spunea că genul de individ cănd ajunge mare , își cumpără jeep și își face amantă și apoi divorțează .... . Mai nou e la modă ă se facă mason sau acoperit .... , sau să pună umărul la înființarea unei structuri cu pretenții de serviciu secret .... . Să nu neglijăm cazul jalnicului gabriel oprea o balama ruginită care era cu siguranța națională în gură 24 din 24 de ore ..... , și împrăștia în stănga și în dreapta doctorate .... cu titulaturi din cele mai sofisticate , unor clienți pe măsură , o faună pestriță ! Dar , asemenea personajelor care își atribuie valori peste potențialul lor , vor păți ca broasca lui La Fontaine .... . Același destin îl vor avea și structurile paralele , numai că , din nefericire Romănia neducănd lipsă de gură cască , aventurieri și frustrați , face ca procesul de curățire din interior , de autoreglare sistemică să fie extrem de greoi .... ! Că... , doar se știe , fiecare pasăre pe limba ei piere .... !

Mda
+21
Mergând pe logica presedintelui "pas cu pas" când de la tribuna Parlamentului rânjind ironic scotindu-si toate armele veninoase a zis că plecarea uni ministru e prea puțin și alegeri anticipate e para mult (e prea că la tara?) zicem și noi cei solidari cu protestatarii de la Cotroceni așa: participarea le un miting neautorizat e prea mult, discursul din Parlament prea puțin putea fi deloc atunci îi sugeram noi că demisia lui va fi Suficientă sa se calmeze țara, spiritele,o rgoliile, piesele de teatru ieftine din strada, focurile puse ici colo pentru a crea emoții colective. DU-Te de unde ai venit și lasa-ne , i-a mâna de pe tot, pune-o unde vrei.

Ithaca
0
Preluarea din Vest ,Italia pe care se dezvolta tema, a sistemului parainstituţional al puterii secrete omniprezent, omniscient şi omnipotent în Ro ,sistem funcţionand în baza legii mercenariatului , mosit de CIA si NATO, deservit acum de dl Iohannis care ,la SCENA DESCHISA cauţioneaza sistemul terorismului psihologic moştenit si se bucura de jucarie , exprima incalcarea crasa a Constitutiei si antreneaza ancheta pt.infractiuni de INALTA TRADARE s.a. Spaima cea mare a sistemului respectiv este data de castigarea alegerilor de social-democrati ,de programul acestora -"de retorica electorală a liderilor social-democraţi privind suveranitatea deciziilor macroeconomice, Fondul Suveran de Dezvoltare, politica redevenţelor şi alte intenţii care definesc tocmai esenţa doctrinelor stângii".Aici ii doare pe ei rau la lingurica ca pierd "colonia". Reputatia proasta a social democratilor romani in fata socialistilor europeni , este facila, nici ultimii , nu pot fi crezuti pe cuvant de onoare ,ci doar pe fapte. Alt criteriu ,ca social-democraţii români sunt echivalentul trişorilor abili în jocul cu cărţi politice măsluite, este superfluu deoarece nici macar nu sunt lasati sa guverneze,li se fac doar procese de intentie ,fiind sicanati cu razboiul terorist psihologic , de Iohannis . Strategia tensiunii a CIA si NATO , internationala neagra ,permise de un Basescu ce a introdus lg mercenariatului , in 2005, prin CSAT -protocoalele interinstitutionale cu serviciile secrete ,creeaza tensiuni pe abuzul la lege, pres. Iohannis,impus de SRI,prin "anticoruptie" ,vrea inlaturarea institutiilor democratic alese la ultimele alegeri.Prin concluzia ca aliatii percep corect si doresc binele romanilor, dar " instituţiiile sunt încropite, aleşii înşelători "poate ca stimabilul autor vrea sa spuna ca ne trebuie institutii competente,legale si alesi cinstiti. Problema este Alianta PSD-ALDE va vrea,putea, ALIATII,ne vor lasa ?Niciun comentariu:

Google
 

Postări populare