Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

16.1.10

Dl. Van(a)tu baga Ziua in adormire


actiune insolventa ziua -1, originally uploaded by ioanvickdrag.

Ziariştii de la Ziua cer daune morale de peste jumătate de milion de euro
15 Ianuarie 2010, 09:00

Tiberiu Lovin in EXCLUSIV

Ieri, 25 de jurnalisti de la defunctul Ziua au decis sa-l actioneze in judecata pe angajator pentru a-si obtine drepturile de care nu au beneficiat ani de zile, cu toate ca sunt stipulate clar in Contractul Colectiv de Munca la nivel de Ramura Mass Media. In afara de solicitarea drepturilor neprimite pe ultimii trei ani, fiecare gazetar a cerut daune morale in valoare de 100.000 de lei. In euro, SC Ziua SA ar trebui sa le plateasca ziaristilor 600.000 de euro doar prejudicii morale, daca instanta le-ar da castig de cauza. Mai jos aveti modelul de cerere depusa la Tribunalul Bucuresti.

“DOMNULE PREŞEDINTE,

Cerere

Subsemnatul xxxxxxxxxxxxxxx, posesor al C.I. xxxxxxxxxxxxxx, angajat al SC ZIUA SRL - persoană juridică cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Mille, nr.17, sector 1, CUI 13993798, J40/6170/2001 - conform Contractului individual de muncă nr. xxx din xxx, în prezent în funcţia de xxxxxxxxxxxxxxxx , domiciliat în xxxxxxxxx, formulez prezenta cerere, prin care solicit:

1 – Să constataţi că salariul înscris în Carnetul de muncă este diferit de cel la care am dreptul conform Codului Muncii, Contractului Colectiv de muncă pe ramura mass-media, studiilor absolvite şi postului pe care îl ocup.


2 – Să obligaţi angajatorul la rectificarea în Carnetul de muncă, în sensul înscrierii salariului minim brut pe ramura mass-media, aferent studiilor superioare absolvite şi postului pe care îl ocup (adică xxxxx de ron în loc de 750 ron);


3 – Să obligaţi angajatorul la acordarea retroactiv, pe ultimele 36 de luni, a diferenţei dintre salariul plătit pe Carnetul de munca şi cel minim pe ramura mass-media, aferent studiilor superioare absolvite şi postului pe care îl ocup (adică xxxxx de ron).


4 – Să obligaţi angajatorul SC ZIUA SRL la plata retroactivă pe ultimele 36 de luni a obligaţiilor către Bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor la care eram îndreptăţit, conform legii şi Contractului Colectiv de muncă pe ramura mass-media, precum şi mărirea corespunzătoare a punctului de pensie;


5 – Să obligaţi angajatorul să elibereze documentele necesare completării declaraţiilor rectificative către Agenţia Naţională de Administare Fiscală pe ultimele 36 de luni în conformitate cu salariul minim la care eram îndreptăţit;


6 – Să dipuneţi acordarea de daune, cu titlu de prejudiciu moral, pentru neplata salariului conform drepturilor garantate de lege şi de Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media la care angajatorul SC ZIUA SRL este parte – în cuantum de 100.000 ron;

Motivele acţiunii

În fapt,

sunt angajat al SC ZIUA SRL, în funcţia de xxxxxxxxxxxxxx, în baza Contractului de muncă xxxxxxxxxxxxxx, modificat conform înscrierilor din Carnetul de muncă, şi am o vechime în muncă de xxxxxxxxx de ani . Deşi am adus în repetate rânduri la cunoştinţa angajatorului faptul că sunt absolvent de studii superioare, în mod constant, uneori prin acţiuni de descurajare, angajatorul a refuzat să înscrie în carnetul de muncă salariul minim conform contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi cel pe ramura mass-media pe care angajatorul şi l-a asumat, şi în concordanţă cu studiile şi cerinţele postului pe care îl ocup.

In prezent, salariul meu pe Carnetul de munca este de 750 ron brut. |n conformitate cu prevederile Codului muncii, Nomenclatorului de meserii (cod CAEN xxxxxxx), Contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi a Contractului colectiv de muncă pe ramura mass-media, la care SC ZIUA SRL este parte, salariul minim pe care angajatorul ar fi trebuit să-l înscrie în Carnetul de muncă este de xxxxxxxxxx de ron. Suma de xxxxxxx de ron reprezintă salariul minim economie (600 ron) indexat cu coeficientul 2 aferent studiilor superioare de lungă durată, indexat cu un spor minim de 25% prevăzut în Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media şi un un alt coeficient de 25% aferent vechimii în muncă de peste 20 de ani.

Situaţia mai sus descrisă se perpetuează, din vina angajatorului, de la angajare până în prezent. Insă, în cererea pe care o înaintăm onoratei instanţe ne raportăm doar la termenul legal de prescripţie de 3 ani (36 de luni).

In baza art. 286 din Codul Muncii, solicităm judecarea şi soluţionarea cererii cu maximă celeritate întrucât angajatorul a solicitat şi a obţinut într-un termen extrem de scurt intrarea sa în insolvenţă (sentinţa dată la 11.01.2010 în dosarul nr. 512/3/2010 de pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială), în condiţiile în care are de achitat către mine alte creanţe izvorâte din contractul de drept de autor în valoare de peste xxxxxxxxx de ron (pentru perioada octombrie 2009 – prezent), iar către stat a obligaţiilor privind plata către Bugetul asigurărilor sociale.

In drept,

- art 281, art. 283, alin1, lit c din Codul Muncii,

- Contractul colectiv de muncă la nivel naţional

- Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media şi actele adiţionale la acesta

- Nomenclatorul de meserii
- Contractul de muncă semnat între angajat şi angajator

Anexez prezentei următoarele probe – înscrisuri în copie


- Contractul de muncă nrxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Carnetul de muncă

- Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media şi actele adiţionale subsecvente

- Sentinţa completului Secţiei a VII-a Comercială a Tribunalului Bucureşti pronunţată la data de 11.01.2010 în dosarul nr. 512/3/2010

Prezenta plângere o depunem în doua exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare.

Data 14.01.2010

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURESTI – SECTIA LITIGII DE MUNCA”.

Niciun comentariu:

Google
 

Postări populare